Česká golfová federace

Aktuality

Slovo prezidenta: Plánovaný roční rozpočet snižujeme o dvacet procent

Slovo prezidenta: Plánovaný roční rozpočet snižujeme o dvacet procent

Vratislav Janda, Středa 26. ledna 2022

Obracím se na vás poprvé v novém roce, do kterého vám přeji hodně zdraví a úspěchů v soukromém i profesním životě. Ve svém premiérovém příspěvku bych se rád s vámi podělil o několik informací z činnosti Výboru ČGF, zejména vývoji hospodaření federace.

Nejprve se chci vrátit k sobotní valné hromadě české PGA, kterou jsem navštívil na Štiříně. Jak víte, měla být původně volební, ale kvůli covidovým nákazám se nesešla v dostatečném počtu a k volbám tak nedošlo. Ale setkání se v omezeném programu uskutečnilo a já tam pozorně naslouchal všem názorům. Připomněl jsem, že mým cílem je sjednocení golfového prostředí, a sebevědomá a akceschopná PGA je nedílnou součástí tohoto procesu. Nyní však musíme počkat na nové vedení organizace, aby se vše posunulo.

Výbor ČGF řešil na posledních zasedáních především hospodaření. Já, úzce spolupracuji s vedením NSA se snahou, aby – přes rozpočtové provizorium – byly alokované státní zdroje co nejdříve rozděleny do českého sportu, včetně golfu. Zároveň se snažíme zajistit, aby golf skutečně obdržel prostředky, na které má na základě dotačních titulů nárok.

Také chci upozornit, že AGH paralelně připravuje projekt, který by měl pomoci hřištím překonat nástrahy a výzvy vyplývající ze Zelené dohody pro Evropu. Zjednodušeně by to měla být jakási kuchařka, která by přinesla hřištím návod k hospodaření v nových regulovaných podmínkách a zároveň odkrývat možnosti přístupu k dotacím. V této oblasti bude k dispozici cca 176 miliard korun a bude záležet jen na tom, zda budeme schopni připravit projekty, které budeme moci k financování přihlásit. Věřím, že AGH se velmi rychle dostane do akceschopnějšího módu a celý proces se tím urychlí.

Snažíme se v tomto směru pomáhat i na půdě ČGF. Výbor v minulém týdnu schválil podepsání smlouvy s profesionální agenturou, která se zabývá vyhledáváním a mapováním dotačních titulů. Agentura by nám měla vytipovat výzvy, které jsou vhodné pro golf, a zároveň klubům i hřištím pomoci s jejich administrací a provézt je celým procesem.

Spolu s panem viceprezidentem Jurajem Wernerem a generálním sekretářem panem Alešem Libecajtem pracujeme na „refreshi“ Komise pro marketing a média.  Plán práce na letošní rok byl Výborem schválen. Větší důraz hodláme věnovat přesahu mimo golfová média, abychom dokázali více cílit na obecnou českou veřejnost a také lépe reagovat v rámci našich kanálů na sociálních sítích.

Pár slov k rozpočtu ČGF pro letošní rok, který v základních rysech není rozdílný oproti předchozím rozpočtům a převážně obsahuje mandatorní výdaje, což si řada pozorovatelů neuvědomuje. V této chvíli nevíme, jaká částka letos bude uvolněna ze státního rozpočtu pro sport. Podle kuloárních informací by sice plánovaná suma 7,6 miliardy neměla být snížena, ale je otázkou, co se stane ve chvíli, kdy se přiblíží termín naplnění obecně známé vládní snahy o nalezení úspor ve výši 80 miliard korun…?!

Proto jsme raději opatrní a snížili jsme čerpání původně plánovaného rozpočtu ČGF na 80%. Ale pokud by nám NSA nakonec vyplatila plánované částky, jsme připraveni sumy dorovnat podle dřívějšího návrhu. Tam, kde to již nebude možné, bychom o dalším využitím dále debatovali.

FOTO Zdeněk Sluka

Datum: Středa 26. ledna 2022
Všechny články autora

Související články

ČGF vyzvala EGA a další federace k následování
ČGF vyzvala EGA a další federace k následování

28.02.2022 | Česká golfová vyzvala v dnešním prohlášení mezinárodní golfové orgány, aby se přidaly k její výzvě odmítnout společné soutěžení se sportovci Ruska a Běloruska coby reakcí za napadení Ukrajiny. ...

Slovo prezidenta: Ukrajina potřebuje podpořit
Slovo prezidenta: Ukrajina potřebuje podpořit

28.02.2022 | Obracím se na vás ve velice složité době. V takové, o které jsem vůbec netušil, že ji někdy osobně sám nebo naše děti zažijeme. Došlo k bezprecedentnímu útoku na demokratickou Ukrajinu, k porušení mezinárodního práva, mírového soužití a všeho, co jsme posledních třicet let v Evropě budovali.

Slovo prezidenta: Čeká nás složitý rok 2022
Slovo prezidenta: Čeká nás složitý rok 2022

22.12.2021 | Navazuji na slib pravidelné komunikace s kluby a členskou základnou, kterou jsem odstartoval minulý měsíc. Od té chvíle se však udála řada dalších událostí, o kterých bych rád informoval. A musíme se zaměřit, jak správně zvládnout náročný rok 2022.

Nový prezident našel ČGF v dobré kondici
Nový prezident našel ČGF v dobré kondici

31.10.2021 | V pondělí 1. listopadu to bude 100 dnů od chvíle, kdy vládne z pozice prezidenta Vratislav Janda českému golfu. O prvních zkušenostech s řízením sportovní organizace, o svých vizích, prvních krocích ve funkci a také seznamování s novými kolegy se svěřil v prvním rozhovoru pro web ČGF.

STK ČGF schválila postupy B-týmů v ligových s ...
STK ČGF schválila postupy B-týmů v ligových s ...

25.01.2023 | Technický úsek STK ČGF na konci minulého týdne v rozšířeném jednání s regionálními zástupci rozhodl o podobě kvalifikací v soutěžích družstev mládeže v roce 2023 a také výrazně změnil hrací řád v soutěžích družstev mužů a žen.

Kurz maršálů golfových resortů
Kurz maršálů golfových resortů

19.01.2023 | Česká asociace golfových maršálů pořádá kurz maršálů golfových resortů, který se uskuteční v Panorama Golf Resortu v Kácově ve dnech 29. – 30. března 2023.

Hráčů v Česku opět přibylo.
Hráčů v Česku opět přibylo.

29.12.2022 | Již třetím rokem za sebou stoupá v České republice zájem o golf. Vyplývá to ze statistik České golfové federace za rok 2022. Celkem 52.730 registrovaných hráčů je nejvíce za poslední tři roky.

Reorganizace regionálního uspořádání ČGF
Reorganizace regionálního uspořádání ČGF

27.11.2022 | Velký projekt několika posledních let byl dokončen. Tak by se s trochou nadsázky dala označit snaha STK ČGF upravit regionální členění tak, aby čtyři územní celky byly co do počtu klubů, hřišť i hráčů co možná nejvyrovnanější.

Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP