Česká golfová federace

Aktuality

Slovo prezidenta: Přípravná konference překvapila energií

Slovo prezidenta: Přípravná konference překvapila energií

Vratislav Janda, Pondělí 8. listopadu 2021

Na přípravné konferenci jsem slíbil, že budu v pravidelném kontaktu s kluby, a toto by měla být první pozvánka k pravidelnému kontaktu, který se nám ostatně osvědčil už v předvolebním období. Napoprvé bych vás chtěl seznámit podrobněji s mými postřehy z mé první přípravné konference ČGF.

Živá diskuze, zájem o posouvání problémů

V Berouně, kde se konference konala, jsem byl příjemně překvapen nejen bohatou účastí, ale také živou diskuzí a energií golfového prostředí. Potvrdilo se mi, že je nutné být v užším kontaktu, věci posouvat dál průběžně, nejen během konferencí. Chtěl bych, abyste měli dostatek informací o práci výboru ČGF a abychom byli schopni pružněji reagovat na vaše podněty.

Podrobnější pohled do rozpočtů

Na konferenci byla podána zpráva o rozpočtu letošním i o návrhu na příští rok. Z následné diskuze vyplynulo, že byste někdy přivítali konkrétnější obsah jednotlivých kapitol, abyste se mohli s nimi blíže seznámit a zejména byste rádi návrh rozpočtu viděli s předstihem tak, abyste se mohli na debatu připravit. Jak jsem informován, tak už jsou s mým týmem domluveny první schůzky, kde zájemci budou mít možnost nahlédnout do podrobnějšího rozpadu. Zároveň jsme se s paní hospodářkou Stilerovou domluvili, že na příští přípravné konferenci bude rámcový návrh rozeslán účastníkům předem, aby debata měla konstruktivnější charakter.

Změna regionální struktury? Pracovní skupina a STK posoudí další postup

Začínáme zvedat i další podněty od vás, jedním z nich je možná revize regionální struktury tak, aby plně odpovídala současným potřebám. Zavázali jsem se zahájit debatu v rámci STK a vytvoříme k tomuto tématu pracovní skupinu složenou z vás, které to zajímá. Tak, abychom za rok na další přípravné konferenci mohli případnou změnu projednat.

Olympijské parky ano, ale musíme dostat více lidí na hřiště

Jednou ze zpráv na konferenci byla ta o naší účasti na Olympijských parcích. Naprosto souhlasím, že takové velké akce se máme zúčastnit a je dobře, že jsme letos na obou místech nechyběli. Jen se musíme do budoucna více zaměřit na to, jak naši účast zatraktivnit, aby se návštěvníci našeho stánku poté objevili ve větším počtu také přímo na hřištích. A vnímám i důležitou informaci, že každoročně dokážeme přilákat ke golfu několik tisíc nových zájemců, ale zároveň ztrácíme hodně současných golfistů. Bude úkolem nás všech do budoucna tento vývoj změnit.

TeeTime prodloužíme, ale budeme diskutovat budoucí spolupráci

Více než hodinu se diskutovalo o tom, zda prodloužit stávající smlouvu se společností Tee Time. Zazněla řada kvalitních podnětů a vyplynulo z nich, že nemáme jinou možnost než prodloužit stávající smlouvu. Ale současně v nadcházejících letech debatujme a řešme, jak se k tomu postavit po vypršení tohoto období. V diskusi zaznělo, že si možná nevážíme úrovně poskytovaných služeb, nemluvě o zcela jiných cenových relacích. Že v Německu hodina zaškolení stojí 300 eur, že jsou služby rozdrobeny mezi více poskytovatelů, nemluvě o možnosti nepřetržité podpory. Na druhou stranu bychom se měli snažit i v této oblasti posouvat. Přece jen jde o technologii deset let starou a je co vylepšovat. Máme několik let na to připravit výběrové řízení na následujícího poskytovatele, ale nebude to jednoduchý proces a určitě bychom ho nezvládli připravit sami. Musíme posoudit i návratnost vynaložených prostředků. Také k tomuto tématu vytvoříme odbornou pracovní skupinu, která se tím bude zabývat a připraví svůj návrh postupu.

Večer českého golfu

V minulých dnech odešly do klubů pozvánky na Večer českého golfu, který tradičně završí letošní sezónu. Pevně věřím, že bude možné na rozdíl od loňského roku slavnostní setkání uskutečnit. A už nyní se těším, jak se s vámi 18. prosince ve Slovanském domě potkáme.

P.S.
Na závěr bych chtěl pogratulovat staronovému panu prezidentovi AGH, který byl minulý týden opětovně potvrzen touto organizací ve funkci. S potěšením jsem se dozvěděl, že do AGH vstoupilo sedm nových hřišť a že deklarovanou ambicí je rozšíření členské základny až na šedesát subjektů. Jsem přesvědčen, že jde o správný směr a upřímně se těším na rozvoj budoucí spolupráce, jejímž cílem bude posílení českého golfu!

FOTO Zdeněk Sluka

Datum: Pondělí 8. listopadu 2021
Všechny články autora

Související články

Slovo prezidenta: Využití dotačních programů může ...
Slovo prezidenta: Využití dotačních programů může ...

27.09.2022 | Dva prázdninové měsíce se v České golfové federaci nesly ve znamení mnoha jednání. Připravují se změny v marketingové komunikaci, intenzivně se pracuje na vytipování dotačních titulů pro hřiště, ale také na připomínkách k nařízení, které omezuje pesticidy na sportovištích.

Slovo prezidenta: Pokud se golf stane skutečně ...
Slovo prezidenta: Pokud se golf stane skutečně ...

18.05.2022 | Golf čeká změna. Podle Vratislava Jandy, prezidenta České golfové federace, bude tlak na větší udržitelnost golfu růst. A to jak ze strany legislativy, tak i veřejnosti a potenciálních hráčů. Nelze už tak otálet s přípravami projektů, které povedou k tomu, že golf bude skutečně zeleným sportem.

ČGF vyzvala EGA a další federace k následování
ČGF vyzvala EGA a další federace k následování

28.02.2022 | Česká golfová vyzvala v dnešním prohlášení mezinárodní golfové orgány, aby se přidaly k její výzvě odmítnout společné soutěžení se sportovci Ruska a Běloruska coby reakcí za napadení Ukrajiny. ...

Slovo prezidenta: Ukrajina potřebuje podpořit
Slovo prezidenta: Ukrajina potřebuje podpořit

28.02.2022 | Obracím se na vás ve velice složité době. V takové, o které jsem vůbec netušil, že ji někdy osobně sám nebo naše děti zažijeme. Došlo k bezprecedentnímu útoku na demokratickou Ukrajinu, k porušení mezinárodního práva, mírového soužití a všeho, co jsme posledních třicet let v Evropě budovali.

Slovo prezidenta: Plánovaný roční rozpočet snižujeme ...
Slovo prezidenta: Plánovaný roční rozpočet snižujeme ...

26.01.2022 | Obracím se na vás poprvé v novém roce, do kterého vám přeji hodně zdraví a úspěchů v soukromém i profesním životě. Ve svém premiérovém příspěvku bych se rád s vámi podělil o několik informací z činnosti Výboru ČGF, zejména vývoji hospodaření federace.

Slovo prezidenta: Čeká nás složitý rok 2022
Slovo prezidenta: Čeká nás složitý rok 2022

22.12.2021 | Navazuji na slib pravidelné komunikace s kluby a členskou základnou, kterou jsem odstartoval minulý měsíc. Od té chvíle se však udála řada dalších událostí, o kterých bych rád informoval. A musíme se zaměřit, jak správně zvládnout náročný rok 2022.

Nový prezident našel ČGF v dobré kondici
Nový prezident našel ČGF v dobré kondici

31.10.2021 | V pondělí 1. listopadu to bude 100 dnů od chvíle, kdy vládne z pozice prezidenta Vratislav Janda českému golfu. O prvních zkušenostech s řízením sportovní organizace, o svých vizích, prvních krocích ve funkci a také seznamování s novými kolegy se svěřil v prvním rozhovoru pro web ČGF.

Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP