Česká golfová federace

Pravidla golfu 2016

Pravidlo 4 - Hole

Pravidlo 4 - Hole

Detailní specifikace a výklad vyhovujících parametrů holí podle Pravidla 4, stejně jako konzultační postup a průběh rozhodčího řízení ohledně holí naleznete v Dodatku II.

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

4-1. Tvar a provedení holí

a. Všeobecně

Hráčovy hole musí vyhovovat tomuto Pravidlu a ustanovením, specifikacím a výkladům uvedeným v Dodatku II.

Poznámka: Soutěžní výbor může v podmínkách soutěže (Pravidlo 33-1) vyžadovat, aby hlava hole každého drajvru, který hráč nese, určená modelem a úhlem náklonu úderové plochy, byla uvedena na aktuálním „Seznamu vyhovujících hlav drajvrů“ (List of Conforming Driver Heads), vydávaném R&A.

b. Opotřebení a změny

Jestliže vyhovuje Pravidlům nová hůl, vyhovuje jim i po normálním opotřebení. Jakákoli část hole, která byla úmyslně změněna, je považována za novou a musí Pravidlům vyhovovat ve svém změněném stavu.

4-2. Změna herních vlastností a cizí materiál

a. Změna herních vlastností

Herní vlastnosti hole nesmí být v průběhu stanoveného kola záměrně změněny seřízením ani jiným způsobem.

b. Cizí materiál

Na líc hole nesmí být aplikován žádný cizí materiál s úmyslem ovlivnit pohyb míče.

*TREST ZA TO, ŽE HRÁČ NESE HŮL PORUŠUJÍCÍ PRAVIDLA 4-1 nebo 4-2, ANIŽ BY S NÍ ZAHRÁL RÁNU:

Hra na jamky – Po dohrání jamky, na níž bylo zjištěno porušení tohoto Pravidla, se upraví stav zápasu tak, že se odečte po jedné jamce za každou jamku, na níž došlo k porušení tohoto Pravidla. Nejvyšší možný trest v jednom kole je odečtení dvou jamek.

Hra na rány – Dvě trestné rány za každou jamku, na níž došlo k porušení tohoto Pravidla. Nejvyšší možný trest v jednom kole jsou čtyři trestné rány (dvě rány na prvních dvou jamkách, kde došlo k porušení tohoto Pravidla).

Hra na jamky i hra na rány – v případě zjištění porušení tohoto Pravidla mezi dvěma jamkami se má za to, že ke zjištění došlo během hraní následující jamky, s odpovídajícími důsledky ohledně trestu.

Soutěže proti par a proti bogey – Viz Poznámku 1 u Pravidla 32-1a.

Stableford – Viz Poznámku 1 u Pravidla 32-1b.

*Jakmile hráč zjistí, že některá hůl nebo hole, které nese, jsou v rozporu s Pravidlem 4-1 nebo 4-2, musí je ihned prohlásit za vyřazené ze hry a uvědomit o tom svého soupeře ve hře na jamky nebo svého zapisovatele či spoluhráče ve hře na rány. Pokud tak neučiní, je diskvalifikován.

TREST ZA ZAHRÁNÍ RÁNY HOLÍ PORUŠUJÍCÍ PRAVIDLA 4-1 nebo 4-2:

Diskvalifikace.

4-3. Poškození hole: oprava a výměna

a. Poškození v důsledku normální hry

Jestliže dojde během stanoveného kola k poškození hráčovy hole v důsledku normální hry, může hráč:

(i) používat takto poškozenou hůl po zbytek stanoveného kola; nebo

(ii) bez nepřípustného zdržování hry ji opravit nebo ji nechat opravit; nebo

(iii) jako další možnost, pouze pokud je hůl nezpůsobilá ke hře, nahradit ji jakoukoli jinou holí. Výměna hole nesmí nepřípustně zdržovat hru (Pravidlo 6-7). K výměně nesmí být použita hůl, kterou si pro hru vybrala jiná osoba hrající na hřišti, ani hůl sestavená z komponent nesených během stanoveného kola hráčem nebo pro něj.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 4-3a:

Viz trest za porušení Pravidla 4-4a nebo b a Pravidla 4-4c.

Poznámka: Hůl je nezpůsobilá ke hře, jestliže je podstatně poškozena, např. násada je nalomena, podstatným způsobem ohnuta nebo dojde k jejímu zlomení; dojde k uvolnění, odpadnutí či podstatné deformaci hlavy hole; nebo se uvolní držadlo. Hůl není nezpůsobilá ke hře jen proto, že došlo ke změně úhlu přiložení hlavy hole k zemi nebo k náklonu líce hole nebo je hlava hole poškrábaná.

b. Jiné poškození než v důsledku normální hry

Jestliže dojde během stanoveného kola k poškození hráčovy hole jinak než v důsledku normální hry, přičemž se hůl stane nevyhovující nebo dojde ke změně jejích herních vlastností, nesmí hráč následně tuto hůl během kola použít ani vyměnit.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 4-3b:

Diskvalifikace.

c. Poškození před zahájením kola

Hráč může používat hůl, která byla poškozena před zahájením kola, pokud takto poškozená hůl vyhovuje Pravidlům.

Poškození hole, ke kterému došlo před zahájením kola, může být opraveno během kola, pokud se tím nezmění herní vlastnosti hole a nepřípustně se nezdrží hra.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 4-3c:

Viz trest za porušení Pravidla 4-1 nebo 4-2.

(Nepřípustné zdržování – viz Pravidlo 6-7)

4-4. Přípustný počet holí

a. Výběr a doplnění holí

Hráč nesmí zahájit stanovené kolo s více než 14 holemi. Během tohoto kola pak smí hráč používat pouze takto zvolené hole. Pouze pokud začal kolo s méně než 14 holemi, může hráč doplnit libovolný počet holí, pokud tím celkový počet jeho holí nepřesáhne 14.

Doplnění hole nebo holí nesmí nepřípustně zdržovat hru (Pravidlo 6-7). K doplnění nesmí být použita hůl, kterou si pro hru vybrala jiná osoba hrající na hřišti, ani hůl sestavená z komponent nesených během stanoveného kola hráčem nebo pro něj.

b. Partneři mohou sdílet hole

Partneři mohou sdílet hole, pokud celkový počet všech jejich holí nepřesahuje 14.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 4-4a nebo b, BEZ OHLEDU NA POČET PŘEBYTEČNÝCH HOLÍ:

Hra na jamky – Po dohrání jamky, na níž bylo zjištěno porušení tohoto Pravidla, se upraví stav zápasu tak, že se odečte po jedné jamce za každou jamku, na níž došlo k porušení tohoto Pravidla. Nejvyšší možný trest v jednom kole je odečtení dvou jamek.

Hra na rány – Dvě trestné rány za každou jamku, na níž došlo k porušení tohoto Pravidla. Nejvyšší možný trest v jednom kole jsou čtyři trestné rány (dvě rány na prvních dvou jamkách, kde došlo k porušení tohoto Pravidla).

Hra na jamky i hra na rány – v případě zjištění porušení tohoto Pravidla mezi dvěma jamkami se má za to, že ke zjištění došlo během hraní právě dohrané jamky, a trest za porušení Pravidla 4-4a nebo b se tak nevztahuje na následující jamku.

Soutěže proti par a proti bogey – Viz Poznámku 1 u Pravidla 32-1a.

Stableford – Viz Poznámku 1 u Pravidla 32-1b.

c. Vyřazení přebytečné hole ze hry

Jakmile hráč zjistí, že některá hůl nebo hole, které nese nebo používá, jsou v rozporu s Pravidlem 4-3a(iii) nebo Pravidlem 4-4, musí je ihned prohlásit za vyřazené ze hry a uvědomit o tom svého soupeře ve hře na jamky nebo svého zapisovatele či spoluhráče ve hře na rány. Tuto hůl nebo hole pak po zbytek stanoveného kola hráč nesmí použít.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 4-4c:

Diskvalifikace.

Související odkazy

Předmluva
Předmluva
Hlavní změny
Hlavní změny
Jak používat pravidla
Jak používat pravidla
Stručný průvodce pravidly
Stručný průvodce pravidly
Etiketa
Etiketa
Definice
Definice
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek III - Míč
Dodatek III - Míč
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP