Česká golfová federace

Pravidla golfu 2016

Pravidlo 33 - Soutěžní výbor

Pravidlo 33 - Soutěžní výbor

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

33-1. Podmínky; Zrušení Pravidla

Soutěžní výbor musí stanovit podmínky, za nichž se má soutěž hrát.

Soutěžní výbor není oprávněn zrušit žádné Pravidlo golfu.

Počet jamek stanoveného kola nesmí být snížen, jakmile byla zahájena hra tohoto kola.

Určitá Pravidla pro hru na rány se tak podstatně liší od Pravidel pro hru na jamky, že spojení těchto dvou způsobů hry není možné a je zakázáno. Výsledky zápasů hraných za takových podmínek jsou neplatné a v případě soutěže ve hře na rány jsou příslušní soutěžící diskvalifikováni.

Ve hře na rány může Soutěžní výbor omezit povinnosti rozhodčího.

33-2. Hřiště

a. Určení hranic a okrajů

Soutěžní výbor musí přesně určit:

(i) hřiště a jeho hranice;

(ii) hranice vodních překážek a podélných vodních překážek;

(iii) půdu v opravě; a

(iv) závady a nedílné součásti hřiště.

b. Nové jamky

Nové jamky se mají vyvrtat v den zahájení soutěže na rány a také kdykoli jindy, když to Soutěžní výbor uzná za nutné, pokud budou v jednom kole všichni soutěžící hrát do stejně umístěných jamek.

Výjimka: Jestliže není možné opravit poškozenou jamku tak, aby odpovídala definici, může Soutěžní výbor nechat vyvrtat novou jamku na blízkém, podobném místě.

Poznámka: Jestliže se má hrát jedno kolo ve více dnech, může Soutěžní výbor uvést v podmínkách soutěže (Pravidlo 33-1), že jamky a odpaliště mohou být během soutěže každý den umístěny různě, pokud každý den budou všichni soutěžící hrát ze stejných odpališť a do stejně umístěných jamek.

c. Cvičná plocha

Jestliže není k dispozici cvičná plocha mimo území hřiště, na kterém se soutěž koná, měl by Soutěžní výbor, pokud je to možné, určit plochu, na které mohou hráči v libovolný den soutěže cvičit. Ve dnech soutěže na rány by Soutěžní výbor neměl běžně povolit cvičení na jamkovišti ani na jamkoviště ani z překážek na hřišti, na němž se soutěž koná.

d. Hřiště nezpůsobilé ke hře

Jestliže Soutěžní výbor nebo jeho odpovědný zástupce považuje hřiště za nezpůsobilé ke hře nebo pokud uzná, že regulérní hra není z nějakého důvodu možná, může nařídit dočasné přerušení hry bez ohledu na to, zda se jedná o hru na jamky nebo o hru na rány, nebo ve hře na rány prohlásit kolo za neplatné a zrušit všechny výsledky daného kola. Pokud je kolo zrušeno, jsou zrušeny i všechny tresty obdržené v tomto kole.

(Postup při přerušení a obnovení hry – viz Pravidlo 6-8)

33-3. Čas startu a skupiny

Soutěžní výbor musí určit startovní časy a ve hře na rány také složení skupin, ve kterých musí soutěžící hrát.

Jestliže je soutěž ve hře na jamky rozložena na delší časové období, stanoví Soutěžní výbor období, během kterých se musí odehrát jednotlivá kola. Jestliže si hráči mohou sjednat termín svého zápasu kdykoli v tomto období, měl by Soutěžní výbor určit, že pokud se hráči nedohodnou na termínu dřívějším, musí být zápas odehrán ve stanoveném čase poslední den daného období.

33-4. Tabulka přidělování hendikepových ran

Soutěžní výbor musí vydat tabulku, která udává pořadí jamek, v jakém jsou na nich dávány nebo dostávány hendikepové rány.

33-5. Výsledkový lístek

Ve hře na rány musí Soutěžní výbor poskytnout každému soutěžícímu výsledkový lístek s uvedením data a jména soutěžícího nebo jmen soutěžících ve čtyřhře či hře čtyřmi míči.

Ve hře na rány je Soutěžní výbor odpovědný za správné sečtení výsledků jednotlivých jamek a započítání hendikepu uvedeného na výsledkovém lístku.

Ve hře na rány čtyřmi míči je Soutěžní výbor odpovědný za zaznamenání výsledku lepšího míče na každé jamce při započítání hendikepů uvedených na výsledkovém lístku a za sečtení výsledků lepším míčem.

V soutěži proti bogey, proti par nebo Stableford je Soutěžní výbor odpovědný za započítání hendikepu uvedeného na výsledkovém lístku, za určení výsledku na každé jamce a za celkový výsledek nebo počet bodů.

Poznámka: Soutěžní výbor může soutěžící požádat, aby zaznamenali na výsledkový lístek datum a své jméno.

33-6. Rozhodnutí o pořadí při rovnosti výsledků

Soutěžní výbor musí vyhlásit způsob, den a čas pro potřeby rozhodnutí v případě nerozhodného zápasu nebo v případě rovnosti výsledků, bez ohledu na to, zda se hraje s hendikepy, nebo ne.

Nerozhodný zápas ve hře na jamky se nesmí rozhodnout hrou na rány. Rovnost výsledků ve hře na rány se nesmí rozhodnout zápasem na jamky.

33-7. Trest diskvalifikace; Uvážení Soutěžního výboru

V jednotlivých výjimečných případech může Soutěžní výbor prominout, změnit nebo udělit trest diskvalifikace, jestliže to považuje za oprávněné.

Žádný trest nižší než diskvalifikace nesmí být prominut nebo změněn.

V případě závažného porušení etikety může Soutěžní výbor podle tohoto Pravidla hráče diskvalifikovat.

33-8. Místní pravidla

a. Zásady

S ohledem na místní neobvyklé podmínky může Soutěžní výbor vydat Místní pravidla, pokud jsou tato v souladu se zásadami uvedenými v Dodatku I.

b. Zrušení nebo změna Pravidla

Žádné Pravidlo golfu nesmí být zrušeno Místním pravidlem. Nicméně pokud Soutěžní výbor usoudí, že místní neobvyklé podmínky překážejí řádnému hraní hry do té míry, že je nutné vydat Místní pravidlo, které upravuje Pravidla golfu, musí být takové Místní pravidlo schváleno R&A.

Související odkazy

Předmluva
Předmluva
Hlavní změny
Hlavní změny
Jak používat pravidla
Jak používat pravidla
Stručný průvodce pravidly
Stručný průvodce pravidly
Etiketa
Etiketa
Definice
Definice
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek III - Míč
Dodatek III - Míč
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP