Česká golfová federace

Pravidla golfu 2016

Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford

Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

32-1. Podmínky

Soutěže proti bogey, proti par a Stableford jsou druhy soutěže na rány, ve které se na každé jamce hraje proti pevně stanovenému počtu ran. Platí Pravidla pro hru na rány, pokud se neliší od následujících zvláštních Pravidel.

V hendikepových soutěžích proti bogey, proti par a Stableford má soutěžící s nejnižším čistým výsledkem na jamce přednost na následujícím odpališti.

a. Soutěže proti bogey a proti par

V soutěžích proti bogey a proti par se výsledky vyhodnocují jako ve hře na jamky.

Jamka, na které soutěžící nemá žádný výsledek, se pokládá za prohranou. Vítězí soutěžící, který má v součtu nejlepší celkový výsledek.

Zapisovatel odpovídá pouze za zápis hrubého počtu ran na těch jamkách, na nichž soutěžící dosáhl čistého výsledku rovnajícího se pevně stanovenému počtu ran nebo nižšího.

Poznámka 1: Výsledek soutěžícího se upraví odečtením jedné nebo více jamek podle příslušného Pravidla, jestliže je potrestán jinak než diskvalifikací podle některého z následujících Pravidel:

4               Hole
6-4 Nosič
Libovolné Místní pravidlo nebo podmínka soutěže, kde je stanoven nejvyšší možný trest v jednom kole.

Soutěžící je odpovědný za nahlášení takovéhoto porušení Pravidel Soutěžnímu výboru předtím, než odevzdá výsledkový lístek, aby Soutěžní výbor mohl započítat příslušný trest. Pokud soutěžící neohlásí dané porušení Pravidel Soutěžnímu výboru, je diskvalifikován.

Poznámka 2: Jestliže soutěžící poruší Pravidlo 6-3a (Čas startu), avšak dostaví se na start připraven ke hře do 5 minut po svém startovním čase, nebo Pravidlo 6-7 (Nepřípustné zdržování; Pomalá hra), upraví Soutěžní výbor jeho výsledek odečtením jedné jamky od celkového výsledku. Ohledně opakovaného porušení Pravidla 6-7, viz Pravidlo 32-2a.

Poznámka 3: Jestliže soutěžící obdrží dodatečný trest dvou trestných ran podle Výjimky u Pravidla 6-6d, je tento trest uplatněn odečtením jedné jamky od celkového výsledku kola. Trest, který si soutěžící původně nezapočítal, se započítá na té jamce, kde došlo k příslušnému porušení Pravidel. Ani jeden z trestů se ale neuplatní, pokud porušení Pravidla 6-6d neovlivnilo výsledek dané jamky.

b. Soutěže Stableford

V soutěžích Stableford se počítají body, získané na každé jamce v závislosti na pevně stanoveném počtu ran, a to následovně:

Jamka zahrána za Body
Více než jednu ránu nad daný počet nebo žádný výsledek   0
Jednu ránu nad daný počet   1
Daný počet ran   2
Jednu ránu pod daný počet   3
Dvě rány pod daný počet   4
Tři rány pod daný počet   5
Čtyři rány pod daný počet   6

Vítězí soutěžící, který získá nejvyšší počet bodů.

Zapisovatel odpovídá pouze za zápis hrubého počtu ran na těch jamkách, na nichž čistý výsledek soutěžícího znamená zisk jednoho nebo více bodů.

Poznámka 1: Jestliže soutěžící poruší Pravidlo, ve kterém je stanoven nejvyšší možný trest v jednom kole, musí toto porušení Pravidel nahlásit Soutěžnímu výboru předtím, než odevzdá výsledkový lístek. Pokud tak neučiní, je diskvalifikován. Soutěžní výbor upraví jeho celkový bodový výsledek odečtením dvou bodů za každou jamku, na níž došlo k nějakému takovému porušení Pravidel, přičemž nejvyšší možný trest v jednom kole je odečtení čtyř bodů za každé z porušených Pravidel.

Poznámka 2: Jestliže soutěžící poruší Pravidlo 6-3a (Čas startu), avšak dostaví se na start připraven ke hře do 5 minut po svém startovním čase, nebo Pravidlo 6-7 (Nepřípustné zdržování; Pomalá hra), upraví Soutěžní výbor jeho výsledek odečtením dvou bodů od celkového výsledku. Ohledně opakovaného porušení Pravidla 6-7, viz Pravidlo 32-2a.

Poznámka 3: Jestliže soutěžící obdrží dodatečný trest dvou trestných ran podle Výjimky u Pravidla 6-6d, je tento trest uplatněn odečtením dvou bodů od celkového výsledku kola. Trest, který si soutěžící původně nezapočítal, se započítá na té jamce, kde došlo k příslušnému porušení Pravidel. Ani jeden z trestů se ale neuplatní, pokud porušení Pravidla 6-6d neovlivnilo počet bodů získaný na dané jamce.

Poznámka 4: Aby zabránil pomalé hře, může Soutěžní výbor v podmínkách soutěže (Pravidlo 33-1) stanovit tempo hry, včetně maximálního povoleného času k odehrání stanoveného kola, jamky nebo rány.

V rámci takové podmínky pak může Soutěžní výbor upravit trest za porušení tohoto Pravidla následovně:
První porušení – odečtení jednoho bodu od celkového výsledku;
Druhé porušení – odečtení dalších dvou bodů od celkového výsledku;
Další následné porušení – diskvalifikace.

32-2. Tresty diskvalifikace

a. V soutěži

Soutěžící je diskvalifikován v soutěži, jestliže je diskvalifikován podle některého z následujících Pravidel:

1-3 Dohoda o nedodržování Pravidel
3-4 Odmítnutí podrobit se Pravidlu
4               Hole
5-1, 5-2 Míč
6-2b Hendikep
6-3 Čas startu a skupiny
6-4 Nosič
6-6b Podepsání a odevzdání výsledkového lístku
6-6d Nesprávný výsledek na jamce, tj. když je zapsaný výsledek nižší než skutečný, kromě případu, kdy porušení tohoto Pravidla neovlivní výsledek hráče na dané jamce.
6-7 Nepřípustné zdržování hry; Pomalá hra
6-8 Přerušení hry
7-1 Cvičení před kolem nebo mezi koly
10-2c Hra mimo pořadí
11-1 Nasazení míče
14-3 Umělé pomůcky, neobvyklá výstroj a nezvyklé použití výstroje
22-1 Míč napomáhající ve hře
33-7 Diskvalifikace rozhodnutím Soutěžního výboru

b. Pouze na dané jamce

Ve všech ostatních případech, kdy by porušení Pravidel mělo za následek diskvalifikaci, je soutěžící diskvalifikován pouze na té jamce, na které došlo k danému porušení Pravidel.

Související odkazy

Předmluva
Předmluva
Hlavní změny
Hlavní změny
Jak používat pravidla
Jak používat pravidla
Stručný průvodce pravidly
Stručný průvodce pravidly
Etiketa
Etiketa
Definice
Definice
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek III - Míč
Dodatek III - Míč
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP