Česká golfová federace

Pravidla golfu 2016

Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči

Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

31-1. Všeobecně

Ve hře na rány čtyřmi míči platí Pravidla golfu, pokud se neliší od následujících zvláštních Pravidel.

31-2. Zastoupení strany

Strana může být po celé stanovené kolo nebo jeho libovolnou část zastoupena pouze jedním z partnerů; nemusí být přítomni oba partneři. Nepřítomný soutěžící se může připojit ke svému partnerovi mezi jamkami, avšak nikoli během hraní jamky.

31-3. Zapisování výsledků

Zapisovatel je povinen na každé jamce zapsat pouze hrubý výsledek toho z partnerů, jehož výsledek se započítává. Započítávané hrubé výsledky musí být jednotlivě identifikovatelné, jinak je strana diskvalifikována. Stačí, když za splnění podmínek Pravidla 6-6b odpovídá pouze jeden z partnerů.

(Nesprávný výsledek – viz Pravidlo 31-7a)

31-4. Pořadí ve hře

Míče náležející jedné straně mohou být hrány v takovém pořadí, jaké tato strana považuje za nejlepší.

31-5. Nesprávný míč

Jestliže soutěžící poruší Pravidlo 15-3b tím, že zahraje ránu nesprávným míčem, je potrestán dvěma trestnými ranami a musí tuto svou chybu napravit tak, že dále hraje správný míč v souladu s Pravidly. Jeho partner není nijak potrestán, a to ani když tento nesprávný míč patří jemu.

Pokud nesprávný míč patří jinému soutěžícímu, musí jeho vlastník umístit míč na místo, z něhož byl nesprávný míč poprvé odehrán.

(Umístění míče a vrácení míče na původní místo – viz Pravidlo 20-3)

31-6. Potrestání strany

Strana je potrestána, jestliže některý z partnerů poruší některé z následujících Pravidel:

4 Hole
6-4 Nosič
Libovolné Místní pravidlo nebo podmínku soutěže, kde je stanoven nejvyšší možný trest v jednom kole.

31-7. Tresty diskvalifikace

a. Porušení Pravidel jedním z partnerů

Strana je diskvalifikována v soutěži, jestliže některý z partnerů je diskvalifikován podle některého z následujících Pravidel:

1-3 Dohoda o nedodržování Pravidel
3-4 Odmítnutí podrobit se Pravidlu
4               Hole
5-1, 5-2 Míč
6-2b Hendikep
6-4 Nosič
6-6b Podepsání a odevzdání výsledkového lístku
6-6d Nesprávný výsledek na jamce
6-7 Nepřípustné zdržování hry; Pomalá hra
7-1 Cvičení před kolem nebo mezi koly
10-2c Strany se dohodnou na hře mimo pořadí
11-1 Nasazení míče
14-3 Umělé pomůcky, neobvyklá výstroj a nezvyklé použití výstroje
22-1 Míč napomáhající ve hře
31-3 Započítávané hrubé výsledky nejsou jednotlivě identifikovatelné
33-7 Diskvalifikace rozhodnutím Soutěžního výboru

b. Porušení Pravidel oběma partnery

Strana je diskvalifikována v soutěži, jestliže:

(i) oba partneři poruší Pravidlo 6-3 (Čas startu a skupiny) nebo Pravidlo 6-8 (Přerušení hry); nebo

(ii) oba partneři na téže jamce poruší některé Pravidlo, u něhož je předepsaným trestem diskvalifikace v soutěži nebo na právě hrané jamce.

c. Pouze na dané jamce

Ve všech ostatních případech, kdy by porušení Pravidel mělo za následek diskvalifikaci, je soutěžící diskvalifikován pouze na té jamce, na které došlo k danému porušení Pravidel.

31-8. Dopad ostatních trestů

Jestliže porušení Pravidel soutěžícím napomůže ve hře jeho partnerovi, obdrží partner stejný trest jako soutěžící.

Ve všech ostatních případech, kdy je soutěžící potrestán podle Pravidel, se daný trest nevztahuje na jeho partnera.

Související odkazy

Předmluva
Předmluva
Hlavní změny
Hlavní změny
Jak používat pravidla
Jak používat pravidla
Stručný průvodce pravidly
Stručný průvodce pravidly
Etiketa
Etiketa
Definice
Definice
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek III - Míč
Dodatek III - Míč
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP