Česká golfová federace

Pravidla golfu 2016

Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči

Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

30-1. Všeobecně

Pro hru na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči platí Pravidla golfu, pokud se neliší od následujících zvláštních Pravidel.

30-2. Hra na jamky třemi míči

a. Soupeř pohne míčem v klidu nebo se ho úmyslně dotkne

Jestliže soupeř obdrží trestnou ránu podle Pravidla 18-3b, započítává se tento trest pouze v rámci zápasu s hráčem, jehož míče se dotkl nebo s ním pohnul. V zápase s druhým hráčem není nijak potrestán.

b. Míč náhodou vychýlen nebo zastaven soupeřem

Jestliže soupeř, jeho nosič nebo výstroj náhodou vychýlí nebo zastaví hráčův míč, není to trestné. V zápase s tímto soupeřem může hráč předtím, než kterákoli strana zahraje další ránu, tuto ránu zrušit a beztrestně hrát míč z místa, které je co nejblíže místu, odkud byl naposledy zahrán původní míč (viz Pravidlo 20-5), nebo může hrát míč, jak leží. V zápase s druhým soupeřem musí hrát míč, jak leží.

Výjimka: Míč zasáhne osobu, která obsluhuje nebo drží praporkovou tyč, nebo cokoli, co tato osoba nese – viz Pravidlo 17-3b.

(Míč úmyslně vychýlen nebo zastaven soupeřem – viz Pravidlo 1-2)

30-3. Hra na jamky o nejlepší míč a čtyřmi míči

a. Zastoupení strany

Strana může být po celý zápas nebo jeho libovolnou část zastoupena pouze jedním z partnerů; nemusí být přítomni všichni partneři. Nepřítomný partner se může připojit k zápasu mezi jamkami, avšak nikoli během hraní jamky.

b. Pořadí ve hře

Míče náležející jedné straně mohou být hrány v takovém pořadí, jaké tato strana považuje za nejlepší.

c. Nesprávný míč

Jestliže hráč obdrží trest ztráty jamky podle Pravidla 15-3a za hru nesprávným míčem, je diskvalifikován pro právě hranou jamku, avšak jeho partner není nijak potrestán, a to ani když tento nesprávný míč patří jemu. Pokud nesprávný míč patří jinému hráči, musí jeho vlastník umístit míč na místo, z něhož byl nesprávný míč poprvé odehrán.

(Umístění míče a vrácení míče na původní místo – viz Pravidlo 20-3)

d. Potrestání strany

Strana je potrestána, jestliže některý z partnerů poruší některé z následujících Pravidel:

4 Hole
6-4 Nosič
Libovolné Místní pravidlo nebo podmínku soutěže, kde předepsaným trestem je úprava stavu zápasu.

e. Diskvalifikace strany

(i) Strana je diskvalifikována, jestliže některý z partnerů je diskvalifikován podle některého z následujících Pravidel:

1-3 Dohoda o nedodržování Pravidel
4               Hole
5-1, 5-2 Míč
6-2a Hendikep
6-4 Nosič
6-7 Nepřípustné zdržování hry; Pomalá hra
11-1 Nasazení míče
14-3 Umělé pomůcky, neobvyklá výstroj a nezvyklé použití výstroje
33-7 Diskvalifikace rozhodnutím Soutěžního výboru

(ii) Strana je diskvalifikována, jestliže všichni partneři poruší některé z následujících Pravidel:

6-3 Čas startu a skupiny
6-8 Přerušení hry

(iii) Ve všech ostatních případech, kdy by porušení Pravidel znamenalo diskvalifikaci hráče, je tento hráč diskvalifikován pouze pro danou jamku.

f. Dopad ostatních trestů

Jestliže porušení Pravidel hráčem napomůže ve hře jeho partnerovi nebo nepříznivě ovlivní hru soupeře, obdrží partner stejný trest jako hráč.

Ve všech ostatních případech, kdy je hráč potrestán podle Pravidel, se daný trest nevztahuje na jeho partnera. Pokud je předepsaným trestem ztráta jamky, je hráč diskvalifikován pro právě hranou jamku.

Související odkazy

Předmluva
Předmluva
Hlavní změny
Hlavní změny
Jak používat pravidla
Jak používat pravidla
Stručný průvodce pravidly
Stručný průvodce pravidly
Etiketa
Etiketa
Definice
Definice
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek III - Míč
Dodatek III - Míč
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP