Česká golfová federace

Pravidla golfu 2016

Pravidlo 3 - Hra na rány

Pravidlo 3 - Hra na rány

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

3-1. Všeobecně; Vítěz

Soutěž ve hře na rány spočívá v tom, že soutěžící postupně dohrají všechny jamky stanoveného kola nebo kol a pro každé kolo odevzdají výsledkový lístek, na kterém je pro každou jamku zapsán hrubý výsledek. Každý soutěžící hraje proti všem ostatním soutěžícím v dané soutěži.

Vítězem je soutěžící, který zahraje stanovené kolo nebo kola na nejnižší počet ran.

Vítězem hendikepové soutěže je soutěžící, jehož čistý výsledek stanoveného kola nebo kol je nejnižší.

3-2. Nedohrání jamky

Soutěžící je diskvalifikován, jestliže nedohraje některou jamku a nenapraví svůj omyl dříve, než odehraje ránu z následujícího odpaliště, nebo v případě poslední jamky kola, než opustí jamkoviště.

3-3. Pochybnosti o postupu

a. Postup pro soutěžícího

Výhradně ve hře na rány může soutěžící, pokud má během hraní jamky pochybnosti o svých právech nebo o správném postupu, jamku beztrestně dohrát dvěma míči. Aby mohl uplatnit toto Pravidlo, musí se tak rozhodnout poté, co daná situace nastala, ale ještě předtím, než podnikne další kroky (např. než odehraje původní míč).     

Soutěžící by měl oznámit svému zapisovateli či spoluhráči:

že hodlá hrát dva míče, a

který z míčů si přeje započítat, pokud Pravidla dovolují postup použitý pro tento míč.

Předtím, než soutěžící odevzdá svůj výsledkový lístek, musí nahlásit okolnosti daného případu Soutěžnímu výboru. Pokud tak neučiní, je diskvalifikován.

Jestliže soutěžící podnikne další kroky předtím, než se rozhodne hrát dva míče, nejedná se o postup podle Pravidla 3-3 a započítává se výsledek dosažený původním míčem. Soutěžící ale není nijak potrestán za hru druhým míčem.

b. Určení výsledku jamky Soutěžním výborem

Jestliže soutěžící postupoval podle tohoto Pravidla, určí Soutěžní výbor výsledek jamky následovně:

(i) Jestliže soutěžící předtím, než podnikl další kroky, oznámil, který z míčů si přeje započítat, a pokud Pravidla dovolují postup použitý pro tento míč, započítává se výsledek dosažený tímto míčem. Jestliže Pravidla nedovolují postup použitý pro zvolený míč, započítává se výsledek dosažený zbylým míčem, pokud Pravidla dovolují postup použitý pro tento míč.

(ii) Jestliže soutěžící předtím, než podnikl další kroky, neoznámil, který z míčů si přeje započítat, započítává se výsledek dosažený původním míčem, pokud Pravidla dovolují postup použitý pro tento míč. Jinak se započítává výsledek dosažený zbylým míčem, pokud Pravidla dovolují postup použitý pro tento míč.

(iii) Jestliže Pravidla nedovolují ani jeden postup zvolený pro některý z obou míčů, započítává se výsledek dosažený původním míčem, pokud se přitom soutěžící nedopustil závažného porušení Pravidel hrou z nesprávného místa. Jestliže se soutěžící při postupu pro jeden z míčů dopustil závažného porušení Pravidel hrou z nesprávného místa, započítává se výsledek dosažený zbylým míčem, přestože Pravidla nedovolují postup použitý pro tento míč. Jestliže se soutěžící při postupu pro oba míče dopustil závažného porušení Pravidel hrou z nesprávného místa, je diskvalifikován.

Poznámka 1: To, že „Pravidla dovolují postup použitý pro daný míč“, znamená, že po uplatnění Pravidla 3-3 buď: (a) původní míč byl odehrán z místa, kde se zastavil, a z daného místa je dovoleno hrát, nebo (b) Pravidla dovolují postup použitý pro daný míč a tento míč byl uveden do hry správným způsobem a na správném místě, jak Pravidla stanoví.

Poznámka 2: Jestliže se má započítat výsledek dosažený původním míčem, ale původní míč nebyl mezi hranými míči, považuje se za původní míč první míč uvedený do hry.

Poznámka 3: Po uplatnění tohoto Pravidla se rány, zahrané míčem, jehož výsledek se nezapočítává, ani trestné rány obdržené výhradně při hraní tohoto míče, nezapočítávají. Druhý míč hraný podle Pravidla 3-3 není provizorním míčem podle Pravidla 27-2.

(Hra z nesprávného místa – viz Pravidlo 20-7)

3-4. Odmítnutí podrobit se Pravidlu

Soutěžící je diskvalifikován, jestliže se odmítne podrobit Pravidlu, které se dotýká práv jiného soutěžícího.

3-5. Všeobecný trest

Jestliže není stanoveno jinak, jsou trestem za porušení Pravidel ve hře na rány dvě trestné rány.

Související odkazy

Předmluva
Předmluva
Hlavní změny
Hlavní změny
Jak používat pravidla
Jak používat pravidla
Stručný průvodce pravidly
Stručný průvodce pravidly
Etiketa
Etiketa
Definice
Definice
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek III - Míč
Dodatek III - Míč
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP