Česká golfová federace

Pravidla golfu 2016

Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč

Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

27-1. Ztráta rány a vzdálenosti; Míč mimo hřiště; Míč nenalezen do pěti minut

a. Ztráta rány a vzdálenosti

Hráč může kdykoli s připočtením jedné trestné rány zahrát míč z místa, které je co nejblíže místu, odkud byla hrána předchozí rána (viz Pravidlo 20-5), tj. postupovat se ztrátou rány a vzdálenosti.

Jestliže hráč zahraje ránu z místa, odkud byla hrána předchozí rána, má se za to, že postupoval se ztrátou rány a vzdálenosti, pokud Pravidla nestanoví jinak.

b. Míč mimo hřiště

Jestliže je míč mimo hřiště, musí hráč s připočtením jedné trestné rány hrát další ránu z místa, které je co nejblíže místu, odkud byla hrána předchozí rána (viz Pravidlo 20-5).

c. Míč nenalezen do pěti minut

Jestliže je míč ztracen, protože nebyl nalezen nebo identifikován hráčem jako jeho vlastní do 5 minut od okamžiku, kdy jej hráčova strana nebo některý z jejích nosičů začal hledat, musí hráč s připočtením jedné trestné rány hrát další ránu z místa, které je co nejblíže místu, odkud byla hrána předchozí rána (viz Pravidlo 20-5).

Výjimka: Jestliže je známo nebo prakticky jisté, že původním míčem, který nebyl nalezen, pohnul vnější vliv (Pravidlo 18-1) nebo že tento míč je v závadě (Pravidlo 24-3), půdě v abnormálním stavu (Pravidlo 25-1c) nebo ve vodní překážce (Pravidlo 26-1), může hráč postupovat podle příslušného Pravidla.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 27-1:

Hra na jamky – ztráta jamky; Hra na rány – dvě trestné rány.

27-2. Provizorní míč

a. Postup

Jestliže míč může být ztracen mimo vodní překážku nebo může být mimo hřiště, může hráč, aby ušetřil čas, hrát provizorně další míč v souladu s Pravidlem 27-1. Hráč musí:

(i) oznámit svůj úmysl hrát provizorní míč svému soupeři ve hře na jamky nebo zapisovateli či spoluhráči ve hře na rány; a

(ii) odehrát tento provizorní míč předtím, než se on nebo jeho partner vydá hledat původní míč.

Pokud před odehráním dalšího míče nesplní výše uvedené požadavky, nejedná se o provizorní míč a tento míč se stává míčem ve hře s trestem ztráty rány a vzdálenosti (Pravidlo 27-1); původní míč je ztracen.

(Pořadí ve hře na odpališti – viz Pravidlo 10-3)

Poznámka: Jestliže provizorní míč hraný podle pravidla 27-2a může být ztracen mimo vodní překážku nebo může být mimo hřiště, může hráč hrát další provizorní míč. Pokud tak učiní, je tento další provizorní míč ve stejném vztahu vůči předchozímu provizornímu míči jako první provizorní míč k původnímu míči.

b. Kdy se provizorní míč stává míčem ve hře

Hráč může hrát provizorní míč tak dlouho, dokud nedosáhne úrovně místa, kde pravděpodobně leží jeho původní míč. Jestliže zahraje ránu provizorním míčem z místa, kde pravděpodobně leží jeho původní míč, nebo z místa, které je blíže jamce než toto místo, je původní míč ztracen a provizorní míč se stává míčem ve hře s trestem ztráty rány a vzdálenosti (Pravidlo 27-1).

Jestliže je původní míč ztracen mimo vodní překážku nebo je mimo hřiště, stává se provizorní míč míčem ve hře s trestem ztráty rány a vzdálenosti (Pravidlo 27-1).

Výjimka: Jestliže je známo nebo prakticky jisté, že původním míčem, který nebyl nalezen, pohnul vnější vliv (Pravidlo 18-1) nebo že tento míč je v závadě (Pravidlo 24-3) nebo v půdě v abnormálním stavu (Pravidlo 25-1c), může hráč postupovat podle příslušného Pravidla.

c. Zanechání hry provizorním míčem

Jestliže původní míč není ztracen ani není mimo hřiště, musí hráč zanechat hry provizorním míčem a pokračovat ve hře původním míčem. Jestliže je známo nebo prakticky jisté, že původní míč je ve vodní překážce, může hráč postupovat podle Pravidla 26-1. V obou případech, pokud hráč zahraje provizorním míčem další ránu nebo rány, jedná se o hru nesprávným míčem a platí ustanovení Pravidla 15-3.

Poznámka: Jestliže hráč hraje provizorní míč podle Pravidla 27-2a a posléze toho podle Pravidla 27-2c zanechá, pak se rány zahrané tímto provizorním míčem ani tresty obdržené výhradně při hraní tohoto míče nezapočítávají.

Související odkazy

Předmluva
Předmluva
Hlavní změny
Hlavní změny
Jak používat pravidla
Jak používat pravidla
Stručný průvodce pravidly
Stručný průvodce pravidly
Etiketa
Etiketa
Definice
Definice
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek III - Míč
Dodatek III - Míč
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP