Česká golfová federace

Pravidla golfu 2016

Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)

Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

26-1. Úleva pro míč ve vodní překážce

Je otázkou skutkové podstaty, zda míč, který nebyl nalezen poté, co byl zahrán směrem k vodní překážce, je v této překážce. Pokud není známo nebo prakticky jisté, že míč, který byl zahrán směrem k vodní překážce, avšak nebyl nalezen, je v této překážce, musí hráč postupovat podle Pravidla 27-1.

Jestliže je míč nalezen ve vodní překážce nebo je známo nebo prakticky jisté, že míč, který nebyl nalezen, je v dané vodní překážce (bez ohledu na to, zda míč leží ve vodě nebo ne), může hráč s trestem jedné trestné rány:

a. postupovat podle ustanovení Pravidla 27-1 o ztrátě rány a vzdálenosti tak, že bude hrát míč z místa, které je co nejblíže místu, ze kterého byl původní míč naposledy odehrán (viz Pravidlo 20-5); nebo

b. spustit míč za vodní překážkou tak, aby místo, kde původní míč naposledy překročil hranici vodní překážky, bylo přímo mezi jamkou a místem spuštění bez omezení, jak daleko za vodní překážkou se smí míč spustit; nebo

c. jako další možnost pouze v případě, že míč naposledy překročil hranici podélné vodní překážky, spustit míč mimo tuto vodní překážku do vzdálenosti dvou délek hole (i) od místa, kde původní míč naposledy překročil hranici vodní překážky, avšak ne blíže jamce nebo (ii) od místa na protilehlé hranici vodní překážky, které je stejně vzdálené od jamky jako místo, kde původní míč naposledy překročil hranici vodní překážky, avšak ne blíže jamce.

Jestliže hráč postupuje podle tohoto Pravidla, může původní míč zvednout a očistit nebo ho může nahradit jiným míčem.

(Zakázané úkony, když je míč ve vodní překážce – viz Pravidlo 13-4)

(Míč pohybující se ve vodě ve vodní překážce – viz Pravidlo 14-6)

26-2. Míč odehraný ve vodní překážce

a. Míč se zastaví v té samé nebo jiné vodní překážce

Jestliže se míč, který byl odehrán ve vodní překážce, zastaví v té samé nebo jiné vodní překážce, může hráč:

(i) s trestem jedné trestné rány hrát míč z místa, které je co nejblíže místu, ze kterého byla hrána poslední rána mimo vodní překážku (viz Pravidlo 20-5); nebo

(ii) postupovat podle Pravidla 26-1a, 26-1b nebo podle Pravidla 26-1c, pokud je použitelné, a to s trestem jedné trestné rány podle příslušného Pravidla. Pro potřeby Pravidla 26-1b nebo 26-1c se jako vztažný bod použije místo, kde původní míč naposledy překročil hranici vodní překážky, ve které míč leží.

Poznámka: Jestliže hráč postupuje podle Pravidla 26-1a a spustí míč v překážce co nejblíže místu, odkud byl naposledy zahrán původní míč, avšak rozhodne se spuštěný míč nehrát, může postupovat podle výše uvedeného odstavce (i), Pravidla 26-1b nebo podle Pravidla 26-1c, pokud je použitelné. Pokud tak učiní, obdrží celkem dvě trestné rány: jednu za postup podle Pravidla 26-1a a druhou za následný postup podle výše uvedeného odstavce (i), Pravidla 26-1b nebo Pravidla 26-1c.

b. Míč je ztracen nebo nehratelný mimo překážku nebo je mimo hřiště

Jestliže je míč odehraný z vodní překážky ztracen nebo prohlášen za nehratelný mimo vodní překážku nebo je mimo hřiště, může hráč s připočtením jedné trestné rány podle Pravidla 27-1 nebo 28a hrát míč z místa, které je co nejblíže místu v překážce, odkud byl naposledy odehrán původní míč (viz Pravidlo 20-5).

Jestliže se hráč rozhodne míč z toho místa nehrát, může:

(i) s připočtením další jedné trestné rány (takže celkem obdrží dvě trestné rány) hrát míč z místa, které je co nejblíže místu, ze kterého byla odehrána poslední rána mimo vodní překážku (viz Pravidlo 20-5); nebo

(ii) postupovat podle Pravidla 26-1b nebo podle Pravidla 26-1c, pokud je použitelné, a to s trestem jedné trestné rány podle příslušného Pravidla (takže celkem obdrží dvě trestné rány), přičemž jako vztažný bod se použije místo, kde původní míč naposledy překročil hranici dané vodní překážky, než se v ní zastavil.

Poznámka 1: Jestliže hráč postupuje podle Pravidla 26-2b, nemusí míč spustit podle Pravidla 27-1 nebo 28a. Jestliže míč spustí, není povinen jej hrát. Může místo toho postupovat podle jednoho z výše uvedených odstavců (i) nebo (ii). Jestliže tak učiní, pak obdrží celkem dvě trestné rány: jednu za postup podle Pravidla 27-1 nebo 28a a druhou za následný postup podle jednoho z výše uvedených odstavců (i) nebo (ii).

Poznámka 2: Jestliže byl míč odehraný z vodní překážky prohlášen za nehratelný mimo vodní překážku, nic v Pravidle 26-2b nebrání hráči postupovat podle Pravidla 28b nebo c.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA:

Hra na jamky – ztráta jamky; Hra na rány – dvě trestné rány.

Související odkazy

Předmluva
Předmluva
Hlavní změny
Hlavní změny
Jak používat pravidla
Jak používat pravidla
Stručný průvodce pravidly
Stručný průvodce pravidly
Etiketa
Etiketa
Definice
Definice
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek III - Míč
Dodatek III - Míč
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP