Česká golfová federace

Pravidla golfu 2016

Pravidlo 24 - Závady

Pravidlo 24 - Závady

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

24-1. Pohyblivá závada

Hráč může beztrestně využít následující úlevu od pohyblivé závady následovně:

a. Jestliže míč neleží v závadě nebo na závadě, smí se závada odstranit. Pokud se míč pohne, musí se vrátit na původní místo. Jestliže se míč pohnul v přímé souvislosti s odstraňováním závady, není to trestné. Jinak platí Pravidlo 18-2.

b. Jestliže míč leží v závadě nebo na závadě, smí se míč beztrestně zvednout a závada odstranit. Míč se potom musí v poli nebo v překážce spustit, na jamkovišti umístit, co nejblíže místu, které je přímo pod místem, na kterém původně míč v závadě nebo na závadě ležel, avšak ne blíže jamce.

Míč zvednutý podle tohoto Pravidla se smí očistit.

Jestliže je nějaký míč v pohybu, nesmí se odstranit žádná závada, která by mohla ovlivnit pohyb míče, kromě obsluhované, odstraněné nebo držené praporkové tyče nebo výstroje hráčů.

(Ovlivňování míče – viz Pravidlo 1-2)

Poznámka: Pokud není míč, který se má spustit nebo umístit podle tohoto Pravidla, okamžitě dosažitelný, může být nahrazen jiným míčem.

24-2. Nepohyblivá závada

a. Překážení

Nepohyblivá závada překáží, jestliže míč leží v závadě nebo na závadě nebo když závada překáží hráči v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu. Jestliže hráčův míč leží na jamkovišti, překáží nepohyblivá závada na jamkovišti také tehdy, pokud překáží v dráze patu. Překážení ve směru hry není samo o sobě překážením ve smyslu tohoto Pravidla.

b. Úleva

Kromě případu, kdy je míč ve vodní překážce nebo podélné vodní překážce, může hráč beztrestně využít následující úlevu od nepohyblivé závady následovně:

(i) V poli: Jestliže míč leží v poli, musí jej hráč zvednout a beztrestně spustit do vzdálenosti jedné délky hole od nejbližšího místa úlevy, avšak ne blíže jamce. Nejbližší místo úlevy nesmí být v překážce ani na jamkovišti. Když je míč spuštěn do vzdálenosti jedné délky hole od nejbližšího místa úlevy, musí se nejprve dotknout hřiště na takovém místě, kde nedochází k překážení nepohyblivé závady a které není v překážce ani na jamkovišti.

(ii) V bankru: Jestliže je míč v bankru, musí jej hráč zvednout a spustit buď:

(a) beztrestně v souladu s výše uvedeným odstavcem (i) s tím, že nejbližší místo úlevy musí být v daném bankru a míč se musí spustit v daném bankru; nebo

(b) s připočtením jedné trestné rány mimo bankr tak, aby původní místo, na kterém míč ležel, bylo přímo mezi jamkou a místem spuštění bez omezení, jak daleko za bankrem se míč smí spustit.

(iii) Na jamkovišti: Jestliže míč leží na jamkovišti, musí jej hráč zvednout a beztrestně umístit na nejbližší místo úlevy, které není v překážce. Nejbližší místo úlevy může být mimo jamkoviště.

(iv) Na odpališti: Jestliže míč leží na odpališti, musí jej hráč zvednout a beztrestně spustit v souladu s výše uvedeným odstavcem (i).

Míč zvednutý podle tohoto Pravidla se smí očistit.

(Míč se zakutálí do polohy, v níž dochází ke stejnému překážení, od kterého hráč využil úlevu – viz Pravidlo 20-2c(v))

Výjimka: Hráč nemůže využít úlevu podle tohoto Pravidla, jestliže (a) je rána zjevně neproveditelná, a to kvůli překážení něčeho jiného než nepohyblivé závady, nebo (b) by k překážení nepohyblivé závady docházelo pouze při zjevně bezdůvodné ráně nebo při nikoli nezbytně nutném neobvyklém postoji, švihu nebo směru hry.

Poznámka 1: Jestliže je míč ve vodní překážce (včetně podélné vodní překážky), nemůže hráč využít úlevu od překážení nepohyblivé závady. Hráč musí buď hrát míč, jak leží, nebo postupovat podle Pravidla 26-1.

Poznámka 2: Pokud není míč, který se má spustit nebo umístit podle tohoto Pravidla, okamžitě dosažitelný, může být nahrazen jiným míčem.

Poznámka 3: Soutěžní výbor může vydat Místní pravidlo určující, že hráč musí určit nejbližší místo úlevy, aniž by při tom postupoval nad danou závadou, skrze ni nebo pod ní.

24-3. Míč v závadě nenalezen

Je otázkou skutkové podstaty, zda míč, který nebyl nalezen poté, co byl zahrán směrem k závadě, je v této závadě. Aby bylo možno použít toto Pravidlo, musí být známo nebo prakticky jisté, že míč je v závadě. Jinak musí hráč postupovat podle Pravidla 27-1.

a. Míč v pohyblivé závadě nenalezen

Jestliže je známo nebo prakticky jisté, že míč, který nebyl nalezen, je v pohyblivé závadě, může hráč beztrestně nahradit míč jiným míčem a využít úlevu podle tohoto Pravidla. Pokud se tak rozhodne, musí závadu odstranit a musí míč v poli nebo v překážce spustit, na jamkovišti umístit, co nejblíže místu, které je přímo pod místem, kde míč naposledy překročil vnější obvod pohyblivé závady, avšak ne blíže jamce.

b. Míč v nepohyblivé závadě nenalezen

Jestliže je známo nebo prakticky jisté, že míč, který nebyl nalezen, je v nepohyblivé závadě, může hráč využít úlevu podle tohoto Pravidla. Pokud se tak rozhodne, musí se určit místo, kde míč naposledy překročil vnější obvod nepohyblivé závady. Pro potřeby tohoto Pravidla se pak uvažuje, jako by míč ležel na tomto místě. Hráč pak musí postupovat následovně:

(i) V poli: Jestliže míč naposledy překročil vnější obvod nepohyblivé závady v místě, které je v poli, může hráč beztrestně nahradit míč jiným míčem a využít úlevu podle Pravidla 24-2b(i).

(ii) V bankru: Jestliže míč naposledy překročil vnější obvod nepohyblivé závady v místě, které je v bankru, může hráč beztrestně nahradit míč jiným míčem a využít úlevu podle Pravidla 24-2b(ii).

(iii) Ve vodní překážce (včetně podélné vodní překážky): Jestliže míč naposledy překročil vnější obvod nepohyblivé závady v místě, které je ve vodní překážce, hráč nemá nárok na beztrestnou úlevu. Hráč musí postupovat podle Pravidla 26-1.

(iv) Na jamkovišti: Jestliže míč naposledy překročil vnější obvod nepohyblivé závady v místě, které je na jamkovišti, může hráč beztrestně nahradit míč jiným míčem a využít úlevu podle Pravidla 24-2b(iii).

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA:

Hra na jamky – ztráta jamky; Hra na rány – dvě trestné rány.

Související odkazy

Předmluva
Předmluva
Hlavní změny
Hlavní změny
Jak používat pravidla
Jak používat pravidla
Stručný průvodce pravidly
Stručný průvodce pravidly
Etiketa
Etiketa
Definice
Definice
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek III - Míč
Dodatek III - Míč
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP