Česká golfová federace

Pravidla golfu 2016

Pravidlo 2 - Hra na jamky

Pravidlo 2 - Hra na jamky

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

2-1. Všeobecně

Zápas je hrou jedné strany proti druhé. Pokud Soutěžní výbor nestanoví jinak, hraje se zápas na jedno stanovené kolo.

Ve hře na jamky se hraje o jednotlivé jamky.

Pokud není v Pravidlech stanoveno jinak, vyhrává jamku strana, která zahraje svůj míč do jamky menším počtem ran. V zápase hraném s hendikepy vyhrává jamku strana, jejíž čistý výsledek je nižší.

Stav zápasu se vyjadřuje pomocí těchto výrazů: strana „vede“ o tolik a tolik jamek (holes up), strany jsou „nerozhodně“ (all square) a tolik a tolik jamek „zbývá ke hraní“ (to play).

Strana nemůže prohrát (je „dormie“), jestliže vede o tolik jamek, kolik jich zbývá ke hraní.

2-2. Půlení jamky

Jamka je půlena, jestliže obě strany zahrají míč do jamky stejným počtem ran.

Jestliže je hráči udělen nějaký trest poté, co již dohrál jamku, a soupeři zbývá právě jedna rána k půlení jamky, je jamka půlena.

2-3. Vítěz zápasu

Zápas vyhrává strana, která vede o více jamek, než kolik zbývá ke hraní.

V případě nerozhodného zápasu může Soutěžní výbor prodloužit stanovené kolo o tolik jamek, kolik jich je třeba k rozhodnutí zápasu.

2-4. Darování příští rány, jamky nebo zápasu

Hráč může soupeři darovat zápas kdykoli před jeho zahájením nebo ukončením.

Hráč může soupeři darovat jamku kdykoli před jejím zahájením nebo ukončením.

Hráč může soupeři darovat příští ránu, kdykoli je soupeřův míč v klidu. Má se za to, že soupeř zahrál míč do jamky svou příští ranou. Míč může odstranit kterákoli strana.

Darování nemůže být odmítnuto nebo odvoláno.

(Míč přesahuje okraj jamky – viz Pravidlo 16-2)

2-5. Pochybnosti o postupu; Spory a nároky

Jestliže vznikne ve hře na jamky mezi hráči pochybnost nebo spor, může hráč vznést nárok. Jestliže není v přijatelném čase dosažitelný oprávněný zástupce Soutěžního výboru, musí hráči pokračovat v zápase bez zdržování. Soutěžní výbor může posoudit nárok jen tehdy, jestliže byl vznesen včas a jestliže hráč vznášející nárok uvědomil svého soupeře, (i) že vznáší nárok nebo že požaduje rozhodnutí, (ii) o okolnostech, na kterých zakládá svůj nárok nebo požadavek rozhodnutí.

Má se za to, že nárok je vznesen včas, pokud hráč po zjištění okolností vedoucích k tomuto nároku tento vznese (i) předtím, než kterýkoli z hráčů v zápase odehraje z následujícího odpaliště, nebo (ii) v případě poslední jamky zápasu předtím, než všichni hráči v zápase opustí jamkoviště, nebo (iii) pokud jsou okolnosti zakládající nárok zjištěny teprve poté, co všichni hráči v zápase opustí jamkoviště poslední jamky zápasu, předtím, než je výsledek zápasu oficiálně vyhlášen.

Nárok vztahující se k některé z předchozích jamek zápasu může Soutěžní výbor posoudit, pouze pokud je založen na okolnostech, které nebyly hráči vznášejícímu nárok dříve známy, a tento hráč obdržel od soupeře nesprávnou informaci (Pravidla 6-2a nebo 9). Takový nárok musí být vznesen včas.

Soutěžní výbor nemůže posoudit žádný pozdější nárok poté, co byl oficiálně vyhlášen výsledek zápasu, ledaže je Soutěžní výbor přesvědčen, že (i) tento nárok je založen na okolnostech, které nebyly hráči vznášejícímu nárok známy před oficiálním vyhlášením výsledku zápasu, (ii) tento hráč obdržel od soupeře nesprávnou informaci a že (iii) soupeř podal tuto nesprávnou informaci vědomě. Pro posouzení takového nároku není dáno žádné časové omezení.

Poznámka 1: Hráč může ignorovat porušení Pravidel svým soupeřem, pokud nedojde k dohodě stran ohledně nedodržování Pravidel (Pravidlo 1-3).

Poznámka 2: Pokud má hráč ve hře na jamky pochybnosti o svých právech nebo o správném postupu, nemůže dohrát jamku dvěma míči.

2-6. Všeobecný trest

Pokud není stanoveno jinak, je trestem za porušení Pravidel ve hře na jamky ztráta jamky.

Související odkazy

Předmluva
Předmluva
Hlavní změny
Hlavní změny
Jak používat pravidla
Jak používat pravidla
Stručný průvodce pravidly
Stručný průvodce pravidly
Etiketa
Etiketa
Definice
Definice
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek III - Míč
Dodatek III - Míč
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP