Česká golfová federace

Pravidla golfu 2016

Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven

Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

19-1. Vnějším vlivem

Jestliže je míč v pohybu náhodou vychýlen nebo zastaven vnějším vlivem, jedná se o náhodný zásah, není to trestné a míč se musí hrát, jak leží, kromě následujících případů:

a. Jestliže se hráčův míč po úderu jinde než na jamkovišti zastaví ve vnějším vlivu, který se pohybuje nebo je živý, nebo na něm, musí hráč míč v poli nebo v překážce spustit, na jamkovišti umístit, co nejblíže místu, kde se vnější vliv nacházel, když se v něm nebo na něm míč zastavil.

b. Jestliže je hráčův míč po úderu na jamkovišti vychýlen nebo zastaven vnějším vlivem, který se pohybuje nebo je živý (kromě žížal, červů, hmyzu apod.) nebo se v něm nebo na něm zastaví, rána se ruší. Míč se musí vrátit na původní místo a rána se musí opakovat.

Pokud míč není okamžitě dosažitelný, může být nahrazen jiným míčem.

Výjimka: Míč zasáhne osobu, která obsluhuje nebo drží praporkovou tyč, nebo cokoli, co tato osoba nese – viz Pravidlo 17-3b.

Poznámka: Jestliže byl hráčův míč vychýlen nebo zastaven vnějším vlivem úmyslně:

(a) po úderu jinde než na jamkovišti, musí se odhadnout místo, na kterém by se míč jinak býval zastavil. Pokud je toto místo:

(i) v poli nebo v překážce, musí být míč spuštěn co nejblíže tomuto místu;

(ii) mimo hřiště, musí hráč postupovat podle Pravidla 27-1; nebo

(iii) na jamkovišti, musí být míč umístěn na toto místo.

(b) po úderu na jamkovišti, rána se ruší. Míč se musí vrátit na původní místo a rána se musí opakovat.

Pokud je oním vnějším vlivem spoluhráč nebo jeho nosič, platí vůči tomuto spoluhráči ustanovení Pravidla 1-2.

(Hráčův míč vychýlen nebo zastaven jiným míčem – viz Pravidlo 19-5)

19-2. Hráčem, partnerem, nosičem nebo výstrojí

Jestliže hráč, jeho partner, některý z jejich nosičů nebo jejich výstroj náhodou vychýlí nebo zastaví hráčův míč, je hráč potrestán jednou trestnou ranou. Míč se musí hrát, jak leží, kromě případu, kdy se zastaví v oděvu nebo na oděvu hráče, jeho partnera nebo některého z jejich nosičů nebo jejich výstroji. V takovém případě musí hráč v poli nebo v překážce míč spustit, na jamkovišti umístit, co nejblíže místu, které je přímo pod místem, kde se míč v daném předmětu nebo na něm zastavil, avšak ne blíže jamce.

Výjimky:

1. Míč zasáhne osobu, která obsluhuje nebo drží praporkovou tyč, nebo cokoli, co tato osoba nese – viz Pravidlo 17-3b.

2. Spuštěný míč – viz Pravidlo 20-2a.

(Míč úmyslně vychýlen nebo zastaven hráčem, partnerem nebo nosičem – viz Pravidlo 1-2)

19-3. Soupeřem, jeho nosičem nebo výstrojí ve hře na jamky

Jestliže soupeř, jeho nosič nebo jeho výstroj náhodou vychýlí nebo zastaví hráčův míč, není to trestné. Předtím, než kterákoli strana odehraje další ránu, může hráč tuto ránu zrušit a beztrestně hrát míč z místa, které je co nejblíže místu, odkud byl naposledy zahrán původní míč (viz Pravidlo 20-5), nebo může hrát míč, jak leží. Jestliže se hráč rozhodne ránu nezrušit a míč se zastaví v oděvu nebo na oděvu soupeře, jeho nosiče nebo jeho výstroji, musí hráč v poli nebo v překážce míč spustit, na jamkovišti umístit, co nejblíže místu, které je přímo pod místem, kde se míč v daném předmětu nebo na něm zastavil, avšak ne blíže jamce.

Výjimka: Míč zasáhne osobu, která obsluhuje nebo drží praporkovou tyč, nebo cokoli, co tato osoba nese – viz Pravidlo 17-3b.

(Míč úmyslně vychýlen nebo zastaven soupeřem nebo jeho nosičem – viz Pravidlo 1-2)

19-4. Spoluhráčem, jeho nosičem nebo výstrojí ve hře na rány

Viz Pravidlo 19-1, které se týká míče vychýleného nebo zastaveného vnějším vlivem.

Výjimka: Míč zasáhne osobu, která obsluhuje nebo drží praporkovou tyč, nebo cokoli, co tato osoba nese – viz Pravidlo 17-3b.

19-5. Jiným míčem

a. V klidu

Jestliže je hráčův míč v pohybu po úderu vychýlen nebo zastaven jiným míčem ve hře, který je v klidu, musí hráč hrát míč, jak leží. Ve hře na jamky je to beztrestné. Ve hře na rány je hráč potrestán dvěma trestnými ranami, jestliže před danou ránou ležely oba míče na jamkovišti; jinak je to beztrestné.

b. V pohybu

Jestliže je hráčův míč v pohybu po úderu jinde než na jamkovišti vychýlen nebo zastaven jiným míčem pohybujícím se po úderu, není to trestné a míč se musí hrát, jak leží.

Jestliže je hráčův míč v pohybu po úderu na jamkovišti vychýlen nebo zastaven jiným míčem pohybujícím se po úderu, není to trestné a rána se ruší. Míč se musí vrátit na původní místo a rána se musí opakovat.

Poznámka: Toto Pravidlo nijak nepotlačuje ustanovení Pravidla 10-1 (Pořadí ve hře na jamky) nebo Pravidla 16-1f (Zahrání rány, zatímco se jiný míč pohybuje).

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA:

Hra na jamky – ztráta jamky; Hra na rány – dvě trestné rány.

Související odkazy

Předmluva
Předmluva
Hlavní změny
Hlavní změny
Jak používat pravidla
Jak používat pravidla
Stručný průvodce pravidly
Stručný průvodce pravidly
Etiketa
Etiketa
Definice
Definice
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek III - Míč
Dodatek III - Míč
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP