Česká golfová federace

Pravidla golfu 2016

Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne

Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

18-1. Vnějším vlivem

Jestliže se míč v klidu pohne vnějším vlivem, není to trestné a míč se musí vrátit na původní místo.

Poznámka: Je otázkou skutkové podstaty, zda míčem pohnul vnější vliv. Aby bylo možno použít toto Pravidlo, musí být známo nebo prakticky jisté, že se tak stalo. Jinak se míč musí hrát, jak leží, nebo se v případě, že není nalezen, musí postupovat podle Pravidla 27-1.

(Hráčovým míčem v klidu pohne jiný míč – viz Pravidlo 18-5)

18-2. Hráčem, partnerem, nosičem nebo výstrojí

Kromě případů povolených Pravidly, jestliže je hráčův míč ve hře a:

(i) hráč, jeho partner nebo některý z jejich nosičů

jej zvedne nebo s ním pohne,

úmyslně se jej dotkne (kromě holí při založení za míč), nebo

způsobí, že se míč pohne, nebo

(ii) míčem pohne výstroj hráče nebo jeho partnera,

je hráč potrestán jednou trestnou ranou.

Jestliže se míč pohne, musí se vrátit na původní místo, ledaže se začne pohybovat teprve poté, co hráč začne provádět úder nebo nápřah k úderu a svůj úder dokončí.

Podle Pravidel není trestné, jestliže hráč náhodou pohne svým míčem za následujících okolností:

při hledání míče přikrytého pískem nebo při obnově polohy míče, která byla tímto hledáním pozměněna, při vracení volných přírodních předmětů, kterými hráč pohnul při hledání a identifikaci míče v překážce, při hledání míče ve vodě ve vodní překážce nebo při hledání míče v závadě nebo v půdě v abnormálním stavu – Pravidlo 12-1

při opravě ucpávky staré jamky nebo stopy po dopadu míče – Pravidlo 16-1c

při měření – Pravidlo 18-6

při zvedání míče podle některého Pravidla – Pravidlo 20-1

při umisťování nebo vracení míče na původní místo podle některého Pravidla – Pravidlo 20-3a

při odstraňování volného přírodního předmětu na jamkovišti – Pravidlo 23-1

při odstraňování pohyblivé závady – Pravidlo 24-1.

18-3. Soupeřem, jeho nosičem nebo výstrojí ve hře na jamky

a. Při hledání

Jestliže při hledání hráčova míče soupeř, jeho nosič nebo výstroj pohne tímto míčem, dotkne se jej nebo způsobí, že se míč pohne, není to trestné. Jestliže se míč pohne, musí se vrátit na původní místo.

b. Jindy než při hledání

Jestliže jindy než při hledání hráčova míče soupeř, jeho nosič nebo výstroj pohne tímto míčem, úmyslně se jej dotkne nebo způsobí, že se míč pohne, kromě případů dovolených Pravidly, je soupeř potrestán jednou trestnou ranou. Jestliže se míč pohne, musí se vrátit na původní místo.

(Hra nesprávným míčem – viz Pravidlo 15-3)

(Míč se pohne při měření – viz Pravidlo 18-6)

18-4. Spoluhráčem, jeho nosičem nebo výstrojí ve hře na rány

Jestliže spoluhráč, jeho nosič nebo výstroj pohne hráčovým míčem, dotkne se jej nebo způsobí, že se míč pohne, není to trestné. Jestliže se míč pohne, musí se vrátit na původní místo.

(Hra nesprávným míčem – viz Pravidlo 15-3)

18-5. Jiným míčem

Jestliže míčem ve hře, který je v klidu, pohne jiný míč pohybující se po úderu, musí se míč, kterým bylo pohnuto, vrátit na původní místo.

18-6. Míč se pohne při měření

Jestliže se míč nebo předmět označující jeho polohu pohne při měření, přičemž hráč postupuje podle některého Pravidla nebo se snaží zjistit okolnosti pro možné použití některého Pravidla, musí se míč nebo předmět označující jeho polohu vrátit na původní místo. Pohnutí míčem není trestné, pokud se tak stalo v přímé souvislosti s prováděným měřením. Jinak platí ustanovení Pravidla 18-2, 18-3b nebo 18-4.

*TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA:

Hra na jamky – ztráta jamky; Hra na rány – dvě trestné rány.

*Jestliže hráč, který je povinen vrátit míč na původní místo, tak neučiní, nebo jestliže zahraje ránu míčem nahrazeným podle Pravidla 18, přičemž k tomuto nahrazení nebyl oprávněn, je potrestán všeobecným trestem za porušení Pravidla 18, ale neobdrží již žádný další trest podle tohoto Pravidla.

Poznámka 1: Pokud míč, který se má vrátit na původní místo podle tohoto Pravidla, není okamžitě dosažitelný, může být nahrazen jiným míčem.

Poznámka 2: Jestliže se změnila původní poloha míče, který má být umístěn nebo vrácen na původní místo, viz Pravidlo 20-3b.

Poznámka 3: Jestliže nelze zjistit místo, na které má být míč umístěn nebo vrácen, viz Pravidlo 20-3c.

Související odkazy

Předmluva
Předmluva
Hlavní změny
Hlavní změny
Jak používat pravidla
Jak používat pravidla
Stručný průvodce pravidly
Stručný průvodce pravidly
Etiketa
Etiketa
Definice
Definice
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek III - Míč
Dodatek III - Míč
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP