Česká golfová federace

Pravidla golfu 2016

Pravidlo 17 - Praporková tyč

Pravidlo 17 - Praporková tyč

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

17-1. Obsluhování, odstranění nebo podržení praporkové tyče

Předtím, než hráč odehraje ránu kdekoli na hřišti, může si nechat obsluhovat, odstranit nebo podržet praporkovou tyč k označení polohy jamky.

Jestliže praporková tyč není obsluhována, odstraněna nebo držena předtím, než hráč odehraje ránu, nesmí být obsluhována, odstraněna ani podržena, dokud je hráčův míč v pohybu, pokud by to mohlo ovlivnit pohyb hráčova míče.

Poznámka 1. Jestliže je praporková tyč v jamce a někdo stojí v její blízkosti, zatímco hráč provádí úder, má se za to, že tato osoba obsluhuje praporkovou tyč.

Poznámka 2. Jestliže někdo před úderem obsluhuje, odstraňuje nebo drží praporkovou tyč, přičemž hráč o tom ví a nevznese žádnou námitku, má se za to, že se tak děje z hráčova pověření.

Poznámka 3. Jestliže někdo obsluhuje, odstraňuje nebo drží praporkovou tyč, zatímco hráč provádí úder, má se za to, že tato osoba obsluhuje praporkovou tyč až do okamžiku, kdy se hráčův míč zastaví.

(Pohnutí obsluhovanou, odstraněnou nebo drženou praporkovou tyčí, zatímco je míč v pohybu – viz Pravidlo 24-1)

17-2. Neoprávněné obsluhování

Jestliže ve hře na jamky soupeř nebo jeho nosič nebo ve hře na rány spoluhráč nebo jeho nosič obsluhuje, odstraňuje nebo drží praporkovou tyč, když hráč provádí úder nebo když je hráčův míč v pohybu, přičemž se tak děje bez hráčova pověření nebo hráčova předchozího vědomí, a může tím ovlivnit pohyb hráčova míče, obdrží soupeř nebo spoluhráč příslušný trest.

*TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 17-1 nebo 17-2:

Hra na jamky – ztráta jamky; Hra na rány – dvě trestné rány.

*Ve hře na rány není soutěžící potrestán, jestliže dojde k porušení Pravidla 17-2 a jeho míč následně zasáhne praporkovou tyč, osobu, která ji obsluhuje nebo drží, nebo cokoli, co tato osoba nese. Míč se hraje, jak leží, kromě případu, kdy rána byla zahrána na jamkovišti. V takovém případě se rána ruší, míč se musí vrátit na původní místo a rána se musí opakovat.

17-3. Míč zasáhne praporkovou tyč nebo obsluhovatele

Hráčův míč nesmí zasáhnout:

a. obsluhovanou, odstraněnou nebo drženou praporkovou tyč;

b. osobu, která obsluhuje nebo drží praporkovou tyč, nebo cokoli, co tato osoba nese; nebo

c. neobsluhovanou praporkovou tyč, která je v jamce, pokud byl míč hrán z jamkoviště.

Výjimka: Jestliže někdo obsluhuje, odstraňuje nebo drží praporkovou tyč bez hráčova pověření – viz Pravidlo 17-2.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 17-3:

Hra na jamky – ztráta jamky; Hra na rány – dvě trestné rány a míč se musí hrát, jak leží.

17-4. Míč se opírá o praporkovou tyč

Jestliže se hráčův míč, který není v jamce, opírá o praporkovou tyč v jamce, smí hráč nebo jím pověřená osoba praporkovou tyčí pohnout nebo ji vyjmout z jamky. Pokud přitom míč spadne do jamky, má se za to, že jej tam hráč zahrál svou poslední ranou; jinak se míč, pokud se pohne, musí beztrestně umístit na okraj jamky.

Související odkazy

Předmluva
Předmluva
Hlavní změny
Hlavní změny
Jak používat pravidla
Jak používat pravidla
Stručný průvodce pravidly
Stručný průvodce pravidly
Etiketa
Etiketa
Definice
Definice
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek III - Míč
Dodatek III - Míč
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP