Česká golfová federace

Pravidla golfu 2016

Pravidlo 16 - Jamkoviště

Pravidlo 16 - Jamkoviště

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

16-1. Všeobecně

a. Dotknutí se dráhy patu

Dráhy patu se nesmí nikdo dotknout s výjimkou následujících případů:

(i) hráč smí odstranit volné přírodní předměty, aniž by při tom cokoli stlačoval;

(ii) při zakládání za míč smí hráč přiložit hůl před míč, aniž by při tom cokoli stlačoval;

(iii) při měření – Pravidlo 18-6;

(iv) při zvedání a vracení míče na původní místo – Pravidlo 16-1b;

(v) při přitlačení předmětu označujícího polohu míče;

(vi) při opravě ucpávky staré jamky nebo stop po dopadu míče na jamkovišti – Pravidlo 16-1c; a

(vii) při odstraňování pohyblivé závady – Pravidlo 24-1.

(Ukázání dráhy patu na jamkovišti – viz Pravidlo 8-2b)

b. Zvednutí a čištění míče

Míč na jamkovišti se smí zvednout a podle potřeby očistit. Před zvednutím míče musí být označena jeho poloha. Zvednutý míč se musí vrátit na původní místo (viz Pravidlo 20-1). Pokud je nějaký jiný míč v pohybu, nesmí být zvednut žádný míč, který by mohl ovlivnit pohyb tohoto míče.

c. Oprava ucpávky staré jamky, stop po dopadu míče a jiného poškození

Hráč smí opravit ucpávku staré jamky nebo poškození jamkoviště vzniklé dopadem míče bez ohledu na to, zda jeho míč leží na jamkovišti nebo ne. Jestliže při takové opravě náhodou pohne míčem nebo předmětem označujícím polohu míče, musí se míč nebo předmět označující jeho polohu vrátit na původní místo. Pohnutí míčem nebo předmětem označujícím polohu míče není trestné, pokud se tak stalo v přímé souvislosti s prováděnou opravou ucpávky staré jamky nebo stop po dopadu míče. Jinak platí Pravidlo 18.

Žádné jiné poškození jamkoviště nesmí být opraveno, pokud by to mohlo napomáhat hráči v další hře na jamce.

d. Zkoušení povrchu

Během stanoveného kola nesmí hráč zkoušet povrch žádného jamkoviště tím, že by ho hladil či škrábal nebo po něm kutálel míč.

Výjimka: Mezi dvěma jamkami může hráč zkoušet povrch libovolného cvičného jamkoviště nebo jamkoviště naposledy hrané jamky, pokud to Soutěžní výbor nezakáže (viz Poznámku 2 u Pravidla 7-2).

e. Postoj obkročmo nebo v dráze patu

Na jamkovišti nesmí hráč zahrát ránu v postoji obkročmo vzhledem k dráze patu nebo k jejímu prodloužení za míč, ani když se kteroukoli nohou dotýká dráhy patu nebo jejího prodloužení za míč.

Výjimka: Není trestné, pokud takový postoj hráč zaujme nevědomky nebo proto, aby nestál v dráze patu nebo v očekávané dráze patu jiného hráče.

f. Zahrání rány, zatímco se jiný míč pohybuje

Hráč nesmí zahrát ránu, zatímco je v pohybu jiný míč po úderu na jamkovišti. Jestliže tak však učiní, když na něm byla řada ve hře, není to trestné.

(Zvednutí míče napomáhajícího nebo překážejícího ve hře, zatímco se jiný míč pohybuje – viz Pravidlo 22)

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 16-1:

Hra na jamky – ztráta jamky; Hra na rány – dvě trestné rány.

(Postavení nosiče nebo partnera – viz Pravidlo 14-2)

(Nesprávné jamkoviště – viz Pravidlo 25-3)

16-2. Míč přesahuje okraj jamky

Jestliže jakákoli část míče přesahuje okraj jamky, má hráč právě tolik času, aby bez zbytečného zdržování došel k jamce, a dalších 10 sekund na to, aby se přesvědčil, zda je míč v klidu. Jestliže v té době míč nespadne do jamky, považuje se za míč v klidu. Jestliže míč následně spadne do jamky, počítá se, že jej tam hráč zahrál svou poslední ranou, ale hráč si musí k výsledku jamky připočítat jednu trestnou ránu. Jiný trest podle tohoto Pravidla není.

(Nepřípustné zdržování – viz Pravidlo 6-7)

Související odkazy

Předmluva
Předmluva
Hlavní změny
Hlavní změny
Jak používat pravidla
Jak používat pravidla
Stručný průvodce pravidly
Stručný průvodce pravidly
Etiketa
Etiketa
Definice
Definice
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek III - Míč
Dodatek III - Míč
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP