Česká golfová federace

Pravidla golfu 2016

Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč

Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

15-1. Všeobecně

Hráč musí zahrát do jamky míč, který odehrál z odpaliště, ledaže je tento míč ztracen nebo je mimo hřiště nebo když jej hráč nahradí jiným míčem bez ohledu na to, zda je či není takové nahrazení povoleno (viz Pravidlo 15-2). Jestliže hráč odehraje nesprávný míč, viz Pravidlo 15-3.

15-2. Nahrazený míč

Hráč smí nahradit míč jiným míčem, jestliže postupuje podle Pravidla, které pro další hru na jamce dovoluje odehrát, spustit nebo umístit jiný míč. Nahrazený míč se stává míčem ve hře.

Jestliže hráč nahradí míč jiným míčem, aniž by mu to Pravidla dovolovala (včetně neúmyslného nahrazení, když hráč spustí nebo umístí nesprávný míč), nejedná se o nesprávný míč, ale tento nahrazený míč se stává míčem ve hře. Pokud hráč tuto chybu nenapraví podle Pravidla 20-6 a tímto nesprávně nahrazeným míčem zahraje ránu, ve hře na jamky ztrácí jamku nebo ve hře na rány obdrží dvě trestné rány podle příslušného Pravidla. Ve hře na rány pak musí dohrát jamku tímto nahrazeným míčem.

Výjimka: Jestliže hráč obdrží trest za hru z nesprávného místa, není již potrestán za případné nesprávné nahrazení míče.

(Hra z nesprávného místa – viz Pravidlo 20-7)

15-3. Nesprávný míč

a. Hra na jamky

Jestliže hráč zahraje ránu nesprávným míčem, ztrácí jamku.

Jestliže nesprávný míč patří jinému hráči, musí jeho majitel umístit míč na místo, z něhož byl nesprávný míč poprvé odehrán.

Jestliže si hráč se soupeřem navzájem zamění míče během hraní jamky, ztrácí jamku ten, kdo první zahraje ránu nesprávným míčem; pokud toto není možné zjistit, musí hráči jamku dohrát zaměněnými míči.

Výjimka: Není trestné, pokud hráč zahraje ránu nesprávným míčem, který se pohybuje ve vodě ve vodní překážce. Rány zahrané nesprávným míčem, který se pohybuje ve vodě ve vodní překážce, se do výsledku hráče nezapočítávají. Hráč musí napravit svou chybu tím, že odehraje správný míč nebo postupuje podle Pravidel.

(Umístění míče a vrácení míče na původní místo – viz Pravidlo 20-3)

b. Hra na rány

Jestliže soutěžící zahraje jednu nebo více ran nesprávným míčem, je potrestán dvěma trestnými ranami.

Soutěžící musí napravit svou chybu tím, že odehraje správný míč nebo postupuje podle Pravidel. Jestliže svou chybu nenapraví dříve, než odehraje ránu z následujícího odpaliště, nebo v případě poslední jamky kola neohlásí úmysl napravit svou chybu před opuštěním jamkoviště, je diskvalifikován.

Rány zahrané nesprávným míčem se do výsledku soutěžícího nezapočítávají. Jestliže nesprávný míč patří jinému soutěžícímu, musí jeho majitel umístit míč na místo, z něhož byl nesprávný míč poprvé odehrán.

Výjimka: Není trestné, pokud soutěžící zahraje ránu nesprávným míčem, který se pohybuje ve vodě ve vodní překážce. Rány zahrané nesprávným míčem, který se pohybuje ve vodě ve vodní překážce, se do výsledku soutěžícího nezapočítávají.

(Umístění míče a vrácení míče na původní místo – viz Pravidlo 20-3)

Související odkazy

Předmluva
Předmluva
Hlavní změny
Hlavní změny
Jak používat pravidla
Jak používat pravidla
Stručný průvodce pravidly
Stručný průvodce pravidly
Etiketa
Etiketa
Definice
Definice
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek III - Míč
Dodatek III - Míč
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP