Česká golfová federace

Pravidla golfu 2016

Pravidlo 14 - Udeření míče

Pravidlo 14 - Udeření míče

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

14-1. Obecně

a. Řádné udeření míče

Míč se musí řádně udeřit hlavou hole. Nesmí se strkat, vyškrabovat nebo nabírat.

b. Ukotvení hole

Během provádění úderu nesmí mít hráč ukotvenou hůl, ať už „přímo“, nebo prostřednictvím „kotvícího bodu“.

Poznámka 1: Hůl je ukotvena „přímo“, jestliže hráč záměrně opírá hůl nebo ruku, která ji drží, o libovolnou část svého těla, s výjimkou ruky nebo předloktí.

Poznámka 2: „Kotvící bod“ je vytvořen tehdy, když hráč úmyslně opírá předloktí ruky držící hůl o libovolnou část svého těla, aby z této ruky vytvořil pevný bod, okolo kterého může druhá ruka hůl otáčet.

14-2. Pomoc

a. Fyzická pomoc a ochrana před přírodními živly

Hráč nesmí provést úder, zatímco je mu poskytována fyzická pomoc nebo ochrana před přírodními živly.

b. Postavení nosiče nebo partnera za míčem

Hráč nesmí provést úder, zatímco se jeho nosič, partner nebo partnerův nosič nachází v prodloužení směru hry nebo dráhy patu směrem za míč nebo blízko takového prodloužení.

Výjimka: Není trestné, pokud se hráčův nosič, partner nebo partnerův nosič nachází v prodloužení směru hry nebo dráhy patu směrem za míč nebo blízko takového prodloužení nevědomky.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 14-1 nebo 14-2:

Hra na jamky – ztráta jamky; Hra na rány – dvě trestné rány.

14-3. Umělé pomůcky, neobvyklá výstroj a nezvyklé použití výstroje

Pravidlo 14-3 upravuje použití výstroje a zařízení (včetně elektronických zařízení), které by mohly hráči pomoci při provádění určitého úderu nebo ve hře všeobecně.

Golf je náročná hra, ve které by úspěch měl záviset na hráčově úsudku, zručnosti a dovednosti. O tuto zásadu se R&A opírá při posuzování, zda užití nějakého předmětu představuje porušení Pravidla 14-3.

Detailní specifikace a výklad vyhovujících parametrů výstroje a zařízení podle Pravidla 14-3, stejně jako konzultační postup a průběh rozhodčího řízení ohledně výstroje a zařízení naleznete v Dodatku IV.

Pokud Pravidla nestanoví jinak, nesmí hráč během stanoveného kola používat žádné umělé pomůcky nebo neobvyklou výstroj, nebo používat libovolnou výstroj nezvyklým způsobem:

a. které by mu mohly napomáhat při provádění úderu nebo při hře; nebo

b. k odhadu nebo měření vzdálenosti a jiných podmínek, které by mohly ovlivnit jeho hru; nebo

c. které by mu mohly napomáhat v držení hole, s výjimkou:

(i) navlečených rukavic, pokud se jedná o hladké rukavice;

(ii) nanesení kalafuny, pudru nebo vysoušecího či zvlhčujícího prostředku; a

(iiii) omotání ručníku nebo kapesníku kolem držadla.

Výjimky:

1. Hráč neporušuje toto Pravidlo, pokud (a) výstroj nebo zařízení je určeno ke zmírnění zdravotního problému nebo má takový účinek, (b) hráč má prokazatelný zdravotní důvod k použití dané výstroje nebo zařízení a (c) Soutěžní výbor shledá, že toto použití nedává hráči nepřípustnou výhodu oproti ostatním hráčům.

2. Hráč neporušuje toto Pravidlo, jestliže používá výstroj tradičně uznávaným způsobem.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 14-3:

Hra na jamky – ztráta jamky; Hra na rány – dvě trestné rány.

Další následné porušení – diskvalifikace.

V případě porušení tohoto Pravidla mezi dvěma jamkami se trest vztahuje na následující jamku.

Poznámka: Soutěžní výbor může vydat Místní pravidlo povolující použití přístrojů měřicích vzdálenost.

14-4. Vícenásobné udeření míče

Jestliže hráč při provádění úderu zasáhne míč holí více než jednou, započítává se mu provedená rána a ještě jedna trestná rána, celkem tedy dvě rány.

14-5. Hra pohybujícím se míčem

Hráč nesmí zahrát ránu, jestliže se jeho míč pohybuje.

Výjimky:

Míč padající z týčka – Pravidlo 11-3

Vícenásobné udeření míče – Pravidlo 14-4

Míč pohybující se ve vodě – Pravidlo 14-6

Jestliže se míč začne pohybovat teprve poté, co hráč začne provádět úder nebo nápřah k úderu, není hráč trestán podle tohoto Pravidla za hru pohybujícím se míčem, ale není osvobozen od žádného trestu podle Pravidla 18-2 (Hráč pohne míčem v klidu).

 (Míč úmyslně vychýlen nebo zastaven hráčem, partnerem nebo nosičem – viz Pravidlo 1-2)

14-6. Míč pohybující se ve vodě

Jestliže se míč pohybuje ve vodě ve vodní překážce, smí hráč beztrestně zahrát ránu. Nesmí ale čekat, až vítr nebo proud zlepší polohu míče. Míč pohybující se ve vodě ve vodní překážce může být zvednut, pokud se hráč rozhodne použít Pravidlo 26.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 14-5 nebo 14-6:

Hra na jamky – ztráta jamky; Hra na rány – dvě trestné rány.

Související odkazy

Předmluva
Předmluva
Hlavní změny
Hlavní změny
Jak používat pravidla
Jak používat pravidla
Stručný průvodce pravidly
Stručný průvodce pravidly
Etiketa
Etiketa
Definice
Definice
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek III - Míč
Dodatek III - Míč
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP