Česká golfová federace

Pravidla golfu 2016

Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží

Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

13-1. Všeobecně

Míč se musí hrát, jak leží, pokud Pravidla nestanoví jinak.

(Míč v klidu se pohne – viz Pravidlo 18)

13-2. Zlepšení polohy míče, prostoru zamýšleného postoje nebo švihu nebo směru hry

Hráč si nesmí zlepšit ani nikomu dovolit, aby mu zlepšil:

pozici nebo polohu míče,

prostor zamýšleného postoje nebo švihu,

směr hry ani jeho přiměřené prodloužení za jamku, nebo

prostor, do kterého bude spouštět nebo umisťovat míč,

a to žádným z následujících způsobů:

přitlačením hole k zemi,

odsunutím, ohnutím nebo zlomením čehokoli rostoucího nebo upevněného (včetně nepohyblivých závad a objektů označujících hranice hřiště),

vytvořením nebo odstraněním nerovnosti povrchu,

odstraněním nebo stlačením písku, volné zeminy, vráceného drnu nebo jiného kusu trávníku, nebo

odstraněním rosy, jinovatky nebo vody.

Hráč není nicméně potrestán, pokud se tak stane:

lehkým přiložením hole k zemi při založení za míč,

při řádném zaujímání postoje,

při provádění úderu nebo při nápřahu k úderu, pokud hráč úder dokončí,

při vytváření nebo odstraňování nerovnosti na povrchu odpaliště nebo při odstraňování rosy, jinovatky nebo vody z odpaliště, nebo

při odstraňování písku nebo volné zeminy na jamkovišti nebo při opravě poškození na jamkovišti (Pravidlo 16-1).

Výjimka: Míč v překážce – viz Pravidlo 13-4.

13-3. Budování postoje

Při zaujímání postoje má hráč právo postavit se pevně na zem, nesmí si však postoj budovat.

13-4. Míč v překážce; Zakázané úkony

Pokud Pravidla nestanoví jinak, nesmí hráč před zahráním rány míčem, který je v překážce (ať už v bankru, nebo ve vodní překážce) nebo který byl zvednut z překážky a který může být v této překážce spuštěn nebo umístěn:

a. zkoušet stav překážky nebo jakékoli podobné překážky;

b. dotknout se holí nebo rukou půdy v překážce nebo vody ve vodní překážce; nebo

c. dotknout se volného přírodního předmětu, který leží v dané překážce nebo se jí dotýká, ani s ním pohnout.

Výjimky:

1. Jestliže hráč žádným způsobem nevyzkouší stav překážky ani si nezlepší polohu míče, není trestán, pokud (a) se dotkne půdy nebo volného přírodního předmětu v překážce nebo vody ve vodní překážce následkem pádu nebo aby pádu zabránil, při odstraňování závady, při měření, při označování polohy míče nebo sbírání, zvedání, umisťování nebo vracení míče na původní místo podle kteréhokoli Pravidla nebo (b) odloží v překážce své hole.

2. Hráč může kdykoli uhladit písek nebo půdu v překážce, pokud tím sleduje výhradně péči o hřiště a pokud tím nedojde k porušení Pravidla 13-2 s ohledem na jeho příští ránu. Pokud je míč po odehrání rány z překážky mimo danou překážku, může hráč uhladit písek nebo půdu v dané překážce libovolně.

3. Jestliže hráč zahraje ránu z překážky a míč se zastaví v jiné překážce, Pravidlo 13-4a se nevztahuje na žádnou akci provedenou v překážce, ze které hráč odehrál.

Poznámka: Hráč se smí kdykoli, a to i při založení za míč nebo při nápřahu k úderu, dotknout holí i jinak jakékoli závady, konstrukce prohlášené Soutěžním výborem za nedílnou součást hřiště nebo trávy, křoví, stromu nebo jiné rostoucí rostliny.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA:

Hra na jamky – ztráta jamky; Hra na rány – dvě trestné rány.

(Hledání míče – viz Pravidlo 12-1)

(Úleva pro míč ve vodní překážce – viz Pravidlo 26)

Související odkazy

Předmluva
Předmluva
Hlavní změny
Hlavní změny
Jak používat pravidla
Jak používat pravidla
Stručný průvodce pravidly
Stručný průvodce pravidly
Etiketa
Etiketa
Definice
Definice
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek III - Míč
Dodatek III - Míč
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP