Česká golfová federace

Pravidla golfu 2016

Pravidlo 1 - Hra

Pravidlo 1 - Hra

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

1-1. Všeobecně

Golfová hra spočívá v hraní míčem holí z odpaliště do jamky jednou nebo více postupnými ranami v souladu s Pravidly.

1-2. Ovlivňování pohybu míče nebo změna fyzických podmínek

Hráč nesmí (i) podniknout nic s úmyslem ovlivnit pohyb míče ve hře, ani (ii) změnit fyzické podmínky s úmyslem ovlivnit hru na jamce.

Výjimky:

1. Úkon, který je výslovně povolen nebo zakázán jiným Pravidlem, se řeší podle tohoto Pravidla, nikoli podle Pravidla 1-2.

2. Úkon, jehož cílem je výhradně péče o hřiště, není porušením Pravidla 1-2.

*TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 1-2:

Hra na jamky – ztráta jamky; Hra na rány – dvě trestné rány.

*V případě závažného porušení Pravidla 1-2 může Soutěžní výbor hráče diskvalifikovat.

Poznámka 1: Hráč se dopustí závažného porušení Pravidla 1-2, jestliže Soutěžní výbor usoudí, že svým jednáním, kterým porušil toto Pravidlo, umožnil sobě nebo jinému hráči získat významnou výhodu, nebo že jiný hráč, kromě jeho partnera, byl významně znevýhodněn.

Poznámka 2: Ve hře na rány, pokud nejde o závažné porušení a z něj vyplývající diskvalifikaci, musí hráč, který porušil Pravidlo 1-2 ovlivněním pohybu svého vlastního míče, hrát míč z místa, kde ho zastavil, nebo v případě, že ho vychýlil, z místa, kde se míč zastavil. Pokud byl pohyb hráčova míče úmyslně ovlivněn spoluhráčem nebo jiným vnějším vlivem, platí pro hráče ustanovení Pravidla 1-4 (viz Poznámku u Pravidla 19-1).

1-3. Dohoda o nedodržování Pravidel

Hráči se nesmí dohodnout na nedodržení libovolného Pravidla ani na neudělení trestu za porušení Pravidel.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 1-3:

Hra na jamky – diskvalifikace obou stran;

Hra na rány – diskvalifikace všech soutěžících, kteří toto Pravidlo poruší.

(Dohoda o hraní mimo pořadí ve hře na rány – viz Pravidlo 10-2c)

1-4. Situace, na které Pravidla nepamatují

Jestliže sporný případ nelze rozhodnout podle Pravidel, mělo by se rozhodnout podle práva slušnosti.

Související odkazy

Předmluva
Předmluva
Hlavní změny
Hlavní změny
Jak používat pravidla
Jak používat pravidla
Stručný průvodce pravidly
Stručný průvodce pravidly
Etiketa
Etiketa
Definice
Definice
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek III - Míč
Dodatek III - Míč
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP