Česká golfová federace

Pravidla golfu 2016

Hlavní změny

Hlavní změny

Pravidlo 3-3. Pochybnosti o postupu

Pravidlo bylo změněno tak, aby poskytovalo další vodítka ohledně:

1. Postupu pro hráče, který si není jist a rozhodne se hrát dva míče; a

2. Toho, jak by Soutěžní výbor měl určit, který z míčů se bude v takové situaci počítat.

Dále bylo Pravidlo rozšířeno o návod, který z míčů se má započítat, pokud zvolený postup pro ani jeden z nich nebyl v souladu s Pravidly.

 

Výjimka u Pravidla 6-6d. Nesprávný výsledek na jamce

Tato nová výjimka stanoví, že hráč nebude diskvalifikován, pokud odevzdal výsledek na některé jamce nižší než skutečný, jestliže je to výhradně z důvodu nezapočítání jedné nebo více trestných ran, o kterých hráč předtím, než odevzdal výsledkový lístek, nevěděl. Místo toho hráč obdrží trest podle odpovídajícího Pravidla a navíc pak další dvě trestné rány za každou jamku, kde porušil Pravidlo 6-6d.

 

Pravidlo 14-1. Ukotvení hole

Toto nové Pravidlo zakazuje ukotvení hole během provádění rány, ať už „přímo“, nebo prostřednictvím „kotvícího bodu“.

 

Pravidlo 14-3. Umělé pomůcky a neobvyklá výstroj; Nezvyklé použití výstroje

Pravidlo 14-3 zaznamenalo více úprav, včetně následujících:

1. Bylo včleněno zásadní prohlášení vyjasňující, podle čeho řídící orgány určují, zdali je použití určitého předmětu porušením Pravidla 14-3;

2. Místo formulace „Neobvyklé (unusual) použití výstroje“ byla pro vetší jasnost zvolena formulace „Nezvyklé (abnormal) použití výstroje“ (pozn. překladatele - týká se pouze anglického originálu); a

3. Trest za první porušení Pravidla 14-3 během stanoveného kola byl z diskvalifikace změněn na ztrátu jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány, přičemž diskvalifikace následuje až v případě dalšího porušení tohoto Pravidla.

 

Pravidlo 18-2. Míčem v klidu pohne hráč, partner, nosič nebo výstroj

Bylo zrušeno Pravidlo 18-2b (Míč se pohne po založení). To znamená, že pokud se míč pohne po založení, udělení trestu podle Pravidla 18-2 bude vycházet pouze z toho, zda hráč způsobil, že se míč pohnul.

 

Pravidlo 25-2. Zabořený míč

Byly přidány Poznámky:

1. Vyjasňující, kdy je míč zabořený; a

2. Potvrzující, že Soutěžní výbor muže zavést Místní pravidlo poskytující beztrestnou úlevu od zabořeného míče kdekoli v poli.

 

Pravidlo 26-2. Míč odehraný ve vodní překážce

Pravidlo bylo jinak naformulováno s cílem větší jasnosti. Pravidlo nebylo žádným podstatným způsobem změněno.

 

Dodatek I. Místní pravidla; Podmínky soutěže

Předchozí části A a B Dodatku I vztahující se k Místním pravidlům byly sloučeny, aby příslušná ustanovení pro konkrétní Místní pravidla byla na jednom místě.

 

Dodatek IV. Zařízení a další výstroj

Část 5 pojednávající o měřicích zařízeních byla změněna tak, že pokud je zavedeno Místní pravidlo povolující použití měřicích zařízení, dojde k porušení Pravidla 14-3 pouze tehdy, pokud hráč použije příslušné zařízení k nějakému jinému účelu zakázanému tímto Pravidlem. Doposud to bylo tak, že pokud bylo zavedeno zmíněné Místní pravidlo, porušil hráč Pravidlo 14-3 i tím, že použil měřicí zařízení, které obsahovalo další nepovolené funkce v rozporu s Pravidlem 14-3, bez ohledu na to, zda tyto funkce byly ve skutečnosti hráčem využity.

 

Dodatky II, III a IV

Aby nedocházelo ke zbytečnému opakování, byla z Pravidel 4, 5 a 14-3 vyňata úvodní ustanovení týkající se otázky, zda vybavení vyhovuje Pravidlům, a procesu zaslání vybavení k přezkoumání. Tato úprava neznamená žádnou faktickou změnu a jejím smyslem je větší efektivita textu.

Související odkazy

Předmluva
Předmluva
Jak používat pravidla
Jak používat pravidla
Stručný průvodce pravidly
Stručný průvodce pravidly
Etiketa
Etiketa
Definice
Definice
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek III - Míč
Dodatek III - Míč
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP