Česká golfová federace

Pravidla golfu 2016

Dodatek IV - Zařízení a další výstroj

Dodatek IV - Zařízení a další výstroj

Jestliže hráč pochybuje o tom, zda by použití určitého zařízení nebo další výstroje představovalo porušení Pravidel, měl by se poradit s R&A.

Výrobce by měl zaslat R&A vzorek zařízení nebo další výstroje, které hodlá vyrábět, k posouzení, zda by jejich použití během stanoveného kola znamenalo pro hráče porušení Pravidla 14-3. Zaslaný vzorek se stává majetkem R&A pro potřeby odkazu. Jestliže výrobce před sériovou výrobou nebo uvedením zařízení nebo další výstroje na trh takový vzorek nezašle nebo v případě, že vzorek zaslal, nepočká do vydání rozhodnutí, činí tak s vědomím nebezpečí rozhodnutí, že použití tohoto zařízení nebo další výstroje je v rozporu s Pravidly.

Následující odstavce předepisují obecné směrnice týkající se zařízení a další výstroje, včetně specifikací a výkladů. Tyto by měly být čteny v souvislosti s Pravidlem 11-1 (Nasazení míče) a Pravidlem 14-3 (Umělé pomůcky, neobvyklá výstroj a nezvyklé použití výstroje).

1. Týčko (Pravidlo 11)

Týčko je předmět určený k vyvýšení míče nad úroveň země. Nesmí:

být delší než 4 palce (101,6 mm);

být navrženo ani vyrobeno tak, aby mohlo ukazovat směr hry;

ovlivňovat pohyb míče; ani

jiným způsobem napomáhat hráči v zahrání úderu nebo při hře.

2. Rukavice (Pravidlo 14-3)

Hráč může mít navlečeny rukavice, které mu pomáhají v uchopení hole, pokud se jedná o hladké rukavice.

„Hladká“ rukavice musí:

těsně obepínat ruku a musí být prstová, tj. se samostatným pokrytím nebo otvorem pro každý jednotlivý prst (palec i ostatní prsty); a

být vyrobena z hladkých materiálů v dlaňové části, jakož i v úchopových oblastech prstů.

„Hladká“ rukavice nesmí obsahovat:

nikde na povrchu úchopové části ani uvnitř rukavice materiál, jehož prvotní funkcí je vytvoření vycpávky nebo který funguje jako vycpávka. Vycpávka je definována jako část materiálu rukavice, která je o více než 0,025 palce (0,635 mm) silnější než materiál v bezprostředně okolní části rukavice bez dodaného materiálu;

Poznámka: Na rukavici může být přidán materiál za účelem zvýšení odolnosti proti opotřebení, pohlcování vlhkosti nebo s jiným funkčním záměrem, pokud tím nedojde k naplnění definice vycpávky (viz výše).

řemínky, které by snižovaly nebezpečí vyklouznutí hole nebo umožňovaly přichycení ruky k holi;

jakékoli prostředky spojující prsty dohromady;

materiál, který by přilnul k materiálu držadla hole;

jiné než vizuální prvky určené k tomu, aby napomáhaly hráči v určitém trvale konzistentním či specifickém uchopení držadla hole;

závaží napomáhající hráči v zahrání úderu;

jakékoli prvky, které by mohly omezit pohyblivost nějakého kloubu; ani

jakékoli jiné prvky, které by mohly hráči napomáhat v zahrání úderu nebo při hře.

3. Boty (Pravidlo 14-3)

Hráč může mít obuty boty, které mu pomáhají získat pevný postoj. Pokud to neomezí podmínky soutěže, jsou povoleny prvky jako hřeby na podrážce, ale boty nesmí obsahovat prvky:

navržené tak, aby pomáhaly hráči při zaujímání nebo budování postoje;

navržené tak, aby pomáhaly hráči v nasměrování; nebo

které by mohly jiným způsobem napomáhat hráči v zahrání úderu nebo při hře.

4. Oblečení (Pravidlo 14-3)

Součásti oblečení nesmí obsahovat prvky:

navržené tak, aby pomáhaly hráči v nasměrování; nebo

které by mohly jiným způsobem napomáhat hráči v zahrání úderu nebo při hře.

5. Měřicí zařízení (Pravidlo 14-3)

Použití měřicích zařízení během stanoveného kola není povoleno, vyjma případů, kdy Soutěžní výbor k tomuto účelu zavede v podmínkách soutěže zvláštní Místní pravidlo (viz Poznámku u Pravidla 14-3 a Dodatek I, Část A, Odstavec 7).

I když je takové Místní pravidlo zavedeno, nesmí být zařízení použito k žádnému účelu, který by byl zakázán Pravidlem 14-3. Mezi takové účely patří zejména, avšak nikoli výlučně:

odhad nebo měření sklonu;

odhad nebo měření dalších podmínek, které by mohly ovlivnit hru (např. rychlost a směr větru);

doporučení, která by mohla napomáhat hráči v zahrání úderu nebo při hře (např. výběr hole, typ rány, čtení jamkoviště nebo jakákoli jiná rada); nebo

výpočet efektivní vzdálenosti mezi dvěma body na základě výškového rozdílu nebo dalších faktorů ovlivňujících délku rány

Víceúčelová zařízení, jako jsou chytré telefony nebo PDA, mohou být použita jako měřicí zařízení, avšak nesmí být použita k odhadu nebo měření dalších faktorů, pokud by to znamenalo porušení Pravidla 14-3.

Související odkazy

Předmluva
Předmluva
Hlavní změny
Hlavní změny
Jak používat pravidla
Jak používat pravidla
Stručný průvodce pravidly
Stručný průvodce pravidly
Etiketa
Etiketa
Definice
Definice
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek III - Míč
Dodatek III - Míč
Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP