Česká golfová federace

Pravidla amatérského statusu 2016

Úvod a Definice

Úvod a Definice

Preambule

R&A a USGA si vyhrazují právo kdykoli změnit Pravidla amatérského statusu, jakož i vydávat a měnit výklady těchto Pravidel.

V Pravidlech amatérského statusu je mužský rod používán ve vztahu k osobám obou pohlaví.

Definice

Definice jsou řazeny abecedně. V Pravidlech samých jsou definované pojmy psány kurzívou.

Amatérský golfista (Amateur Golfer)

Amatérský golfista“ je ten, kdo hraje golf kvůli výzvě, kterou tato hra představuje, a nikoli jako své povolání nebo za účelem finančního zisku, a to bez ohledu na to, zda hraje soutěžně nebo rekreačně.

Čestné ocenění (Testimonial Award)

Čestné ocenění“ je ocenění za pozoruhodný výkon nebo za přínos golfu. Čestné ocenění není cenou v soutěži. Čestné ocenění nesmí být peněžité.

Golfová dovednost nebo věhlas (Golf Skill or Reputation)

Je na příslušném řídícím orgánu, aby posoudil, zda určitý amatérský golfistagolfovou dovednost či požívá golfového věhlasu.

Amatérský golfista je zpravidla považován za hráče s golfovou dovedností, pokud:

(a)dosáhl soutěžních úspěchů na oblastní nebo národní úrovni, nebo pokud byl nominován coby reprezentant svého národního, státního, oblastního či krajského svazu či asociace; nebo

(b)soutěží na elitní úrovni.

Golfový věhlas si lze vydobýt pouze na základě golfové dovednosti. Má se za to, že tento věhlas přetrvává ještě po dobu pěti let od okamžiku, kdy hráčova golfová dovednost poklesne pod úroveň stanovenou řídícím orgánem.

Juniorský golfista (Junior Golfer)

Juniorský golfista“ je takový amatérský golfista, který ještě nedosáhl věkové hranice určené příslušným řídícím orgánem.

Lekce (Instruction)

Lekce“ zahrnuje výuku fyzických aspektů golfové hry, tj. samotné mechaniky švihu golfovou holí a udeření míče.

Poznámka: Lekce nezahrnuje výuku psychologických aspektů hry, etikety nebo Pravidel golfu.

Maloobchodní hodnota (Retail Value)

Maloobchodní hodnota“ výhry odpovídá ceně, za kterou je daná výhra běžně dostupná v maloobchodě v době udělení výhry.

Pravidlo nebo Pravidla (Rule or Rules)

Pojem „Pravidlo“ nebo „Pravidla“ se vztahuje k Pravidlům amatérského statusu a jejich výkladu, jak je obsažen v „Rozhodnutích o Pravidlech amatérského statusu“ (Decisions on the Rules Amateur Status).

R&A (R&A)

„R&A“ znamená R&A Rules Limited.

Řídící orgán (Governing Body)

V každém státě je „řídícím orgánem“ pro výkon Pravidel amatérského statusu příslušný národní svaz nebo asociace daného státu.

Poznámka: Ve Velké Británii a Irsku je řídícím orgánem R&A.

Symbolická výhra (Symbolic Prize)

Symbolická výhra“ je památeční předmět ze zlata, stříbra, keramiky, skla apod. s trvalým a zřetelným označením.

USGA (USGA)

USGA“ znamená United States Golf Association.

Výbor (Committee)

Výbor“ je příslušný výbor Řídícího orgánu.

Výherní poukaz (Prize Voucher)

Výherní poukaz“ je poukaz, dárkový šek, dárková karta nebo podobná forma poukazu, který je schválen Soutěžním výborem řídícím soutěž a který je určen k nákupu zboží nebo služeb v Pro-shopu, golfovém klubu nebo maloobchodu.

Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP