Česká golfová federace

Pravidla amatérského statusu 2016

Předmluva

Předmluva

Amatérismus ve sportu se dnes vyskytuje mnohem méně než v minulosti. R&A a USGA nicméně věří, že by odlišení amatérského a profesionálního golfu mělo být zachováno.

Amatérský golf má totiž dva zásadní rysy, jejichž kombinace je ve sportu ojedinělá:

1.Pravidla jsou uplatňována samoregulací hráčů samotných; a

2.Používá se propracovaný systém hendikepů, který umožňuje kterémukoli hráči soutěžit s jakýmkoli jiným hráčem za rovných podmínek.

Tyto rysy jsou nedílnou součástí toho, co činí amatérský golf přitažlivým, ovšem na druhou stranu jejich kombinace nechává otevřené dveře tomu, kdy by nekontrolované finanční pobídky mohly vytvářet příliš velký tlak na poctivost hráčů, v důsledku čehož by doznal újmu golf jako celek.

Pravidla amatérského statusu si kladou za cíl prostřednictvím vhodných limitů a omezení podpořit amatérské golfisty v tom, aby se soustředili spíše na soutěžní atmosféru a výzvy, které poskytuje hra samotná, než na jakýkoli možný finanční zisk.

Při vědomí řečeného je zároveň zřejmé, že je potřeba povzbuzovat mladé talentované golfisty, kteří pro svůj další rozvoj mnohdy potřebují podporu z vnějších zdrojů. V posledních letech byla Pravidla v mnoha ohledech uvolněna tak, aby takoví hráči mohli, za dozoru řídícího orgánu, přijmout adekvátní výpomoc (peněžní nebo jinou) a tím se zvýšila jejich šance na dosažení jejich plného herního potenciálu.

V této poslední edici byla upravena Pravidla týkající se peněžních výher a to v tom smyslu, aby amatérský golfista mohl tímto způsobem podpořit uznávanou dobročinnou aktivitu.

R&A a USGA předpokládají, že Pravidla amatérského statusu se budou i nadále vyvíjet, avšak i nadále budou usilovat o zachování amatérské podoby golfu pro všechny ty miliony hráčů, kteří milují golf pro samotnou výzvu, kterou představuje hřiště, spoluhráči i hra sama.

F Keith Anrews
předseda
komise pro amatérský status
R&A Rules Limited

William W Gist I
předseda
komise pro amatérský status
United States Golf Association

Září 2015

Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP