Česká golfová federace

Pravidla amatérského statusu 2016

Pravidlo 6 - Užití golfové dovednosti nebo věhlasu

Pravidlo 6 - Užití golfové dovednosti nebo věhlasu

Následující ustanovení Pravidla 6 se vztahují pouze na amatérské golfisty mající golfovou dovednost nebo věhlas.

6-1. Všeobecně

Kromě případů povolených Pravidly nesmí amatérský golfista využít svou golfovou dovednost nebo věhlas k žádnému finančnímu zisku.

6-2. Propagace, reklama a prodej

Amatérský golfista nesmí použít svou golfovou dovednost nebo věhlas k získání platby, jiné kompenzace, osobního prospěchu nebo jakéhokoli finančního zisku, ať už přímo nebo nepřímo, za (i) propagaci, reklamu nebo prodej čehokoli, nebo za (ii) to, že svolí, aby třetí osoba užívala jeho jméno nebo podobu k propagaci, reklamě nebo prodeji čehokoli.

I v případě, že nedojde k žádné finanční platbě nebo jiné formě kompenzace, se v souvislosti s tímto Pravidlem má za to, že amatérský golfista získá osobní prospěch, pokud se sám zapojí do propagace, reklamy nebo prodeje čehokoli, nebo když svolí, aby třetí osoba užívala jeho jméno nebo podobu k propagaci, reklamě nebo prodeji čehokoli.

Výjimka: Amatérský golfista mající golfovou dovednost nebo věhlas může svolit k použití svého jména nebo podoby k propagaci:

(a)svého národního, státního, oblastního či krajského svazu nebo asociace; nebo

(b)uznané charitě (nebo podobně dobré věci); nebo

(c)golfové soutěže nebo jiné akce, o které se předpokládá, že je v zájmu rozvoje golfu nebo k němu přispěje, za předpokladu, že to schválí jeho národní svaz nebo asociace.

Za nic z toho ovšem nesmí amatérský golfista obdržet jakoukoli platbu, jinou kompenzaci nebo získat finanční zisk, ať už přímo nebo nepřímo. Může nicméně obdržet úhradu přiměřených výdajů, ve výši nepřesahující skutečné výdaje, spojených s danou propagační činností.

Poznámka 1: Za předpokladu, že nedojde k žádné formě reklamy, může amatérský golfista přijmout vybavení nebo výstroj od kohokoli, kdo s daným artiklem obchoduje.

Poznámka 2: Jméno nebo logo lze v omezené míře umístit na golfovou výstroj a oblečení. Další informace ohledně této Poznámky a její správné interpretace poskytnou „Rozhodnutí o Pravidlech amatérského statusu“ (Decisions on Rules of Amateur Status).

6-3. Osobní účast

Amatérský golfista mající golfovou dovednost nebo věhlas nesmí tuto dovednost nebo věhlas použít k získání platby, jiné kompenzace, osobního prospěchu nebo jakéhokoli finančního zisku, ať už přímo nebo nepřímo, za to, že se osobně zúčastní nějakého podniku.

Výjimka: Pokud se to netýká žádné golfové soutěže nebo exhibice, může amatérský golfista mající golfovou dovednost nebo věhlas obdržet úhradu skutečných výdajů spojených s osobní účastí na nějakém podniku.

6-4. Mediální vysílání a psaní

Amatérský golfista mající golfovou dovednost nebo věhlas může obdržet platbu, jinou kompenzaci, osobní prospěch nebo finanční zisk za mediální vysílání nebo napsání něčeho, pokud:

(a)mediální vysílání nebo psaní je součástí jeho hlavního zaměstnání nebo profese a nejedná se o golfové lekce (Pravidlo 5), nebo

(b)mediální vysílání nebo psaní provozuje jako vedlejší činnost, přičemž je skutečným autorem komentáře, článku nebo knihy a nejedná se o golfové lekce.

Poznámka: Amatérský golfista mající golfovou dovednost nebo věhlas nesmí v komentáři, článku nebo knize nic propagovat ani inzerovat (viz Pravidlo 6-2).

6-5. Vzdělávací granty a stipendia

Amatérský golfista mající golfovou dovednost nebo věhlas může čerpat výhody ze vzdělávacího grantu nebo stipendia, jehož podmínky byly schváleny řídícím orgánem.

Řídící orgán může předem schválit podmínky vzdělávacích grantů a stipendií, jako jsou ty, které splňují předpisy National Collegiate Athletic Association (NCAA) v USA, nebo podobných organizací, jimž podléhají sportovci v rámci vzdělávacích institucí.

Jestliže je amatérský golfista držitelem vzdělávacího golfového stipendia nebo se může o podobné stipendium ucházet v budoucnosti, měl by se poradit s národním orgánem, který tato stipendia řídí, nebo s příslušnou vzdělávací institucí ohledně toho, zda příslušné předpisy pro toto stipendium umožňují smlouvy nebo dohody se třetími stranami (Pravidlo 2-2b) nebo úhradu soutěžních výdajů (Pravidlo 4-2).

6-6. Členství

Amatérský golfista mající golfovou dovednost nebo věhlas může přijmout nabídku členství v golfovém klubu nebo výsad na hřišti, aniž by zaplatil plnou výši ceny odpovídajícího členství nebo výsad, pokud tato nabídka nebyla učiněna jako motiv k tomu, aby hráč hrál za tento klub či hřiště.

Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP