Česká golfová federace

Pravidla amatérského statusu 2016

Pravidlo 5 - Lekce

Pravidlo 5 - Lekce

5-1. Všeobecně

Amatérský golfista nesmí obdržet platbu ani jinou kompenzaci, ať už přímo nebo nepřímo, za lekce golfu kromě případů povolených Pravidly.

5-2. Kdy je placení povoleno

a. Školy, univerzity, tábory apod.

Amatérský golfista, který je zaměstnancem vzdělávacího zařízení nebo programu nebo instruktorem na táboře či podobné akci, může obdržet platbu nebo jinou kompenzaci za lekce golfu dávané studentům daného zařízení, programu nebo tábora za předpokladu, že celkový čas věnovaný těmto lekcím nepřesáhne 50 procent veškerého času, po který vykonává své povinnosti zaměstnance či instruktora.

b. Schválené programy

Amatérský golfista může obdržet úhradu výdajů, platbu nebo jinou kompenzaci za lekce golfu poskytnuté v rámci programu, který byl předem schválen řídícím orgánem.

5-3. Písemné lekce

Amatérský golfista může obdržet platbu nebo jinou kompenzaci za písemné lekce za předpokladu, že jeho golfová dovednost nebo věhlas nebyly hlavním důvodem, proč byl zaměstnán nebo pověřen k vytvoření díla nebo při prodeji tohoto díla.

Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP