Česká golfová federace

Pravidla amatérského statusu 2016

Pravidlo 3 - Výhry

Pravidlo 3 - Výhry

3-1. Hra o peněžní výhry

a. Všeobecně

Amatérský golfista nesmí hrát golf, ať už zápas, turnaj nebo exhibici, o peněžní výhry nebo jejich ekvivalent.

Amatérský golfista se nicméně může zúčastnit soutěže, ve které se hraje o peněžní výhry nebo jejich ekvivalent, pokud se před svou účastí vzdá všech práv na získání těchto výher v dané soutěži.

Výjimka: Ceny za hole-in-one viz – Pravidlo 3-2b.

b. Peněžní výhry pro charitu

Amatérský golfista se může zúčastnit soutěže, ve které jsou peněžní výhry nebo jejich ekvivalent určeny jako dar pro uznanou charitu, pokud si organizátor předem zajistil souhlas Řídícího orgánu.

(Chování v rozporu se záměrem Pravidel – viz Pravidlo 7-2)

(Zásady ohledně sázek – viz Dodatek)

3-2. Omezení výher

a. Všeobecně

Amatérský golfista nesmí přijmout výhru (kromě symbolické výhry) nebo výherní poukaz, jehož maloobchodní hodnota přesahuje 500 GBP či ekvivalent v jiné měně, případně méně, pokud tak rozhodne řídící orgán. Toto omezení se vztahuje na veškeré výhry nebo výherní poukazy obdržené amatérským golfistou v každé jednotlivé soutěži nebo seriálu soutěží.

Výjimka: Ceny za hole-in-one – viz Pravidlo 3-2b.

Poznámka 1: Omezení hodnoty výhry se vztahuje na všechny formy golfových soutěží, pořádaných ať už na golfovém hřišti, cvičné louce nebo golfovém simulátoru, včetně „nearest to the hole“ a „longest drive“ soutěží.

Poznámka 2: Odpovědnost za prokázání maloobchodní hodnoty určité výhry spadá na Soutěžní výbor řídící danou soutěž.

Poznámka 3: Je doporučeno, aby celková hodnota výher v soutěži hrané bez hendikepů nebo v každé kategorii soutěže hrané s hendikepy nepřesáhla dvojnásobek předepsaného omezení v soutěži hrané na 18 jamek, trojnásobek v soutěži hrané na 36 jamek, pětinásobek v soutěži hrané na 54 jamek a šestinásobek v soutěži hrané na 72 jamek.

b. Ceny za hole-in-one

Amatérský golfista může přijmout cenu za hole-in-one zahrané v rámci normálního kola, i když hodnota této ceny přesahuje omezení stanovené v Pravidle 3-2a, a to včetně peněžní výhry.

Poznámka 1: Hole-in-one musí být zahráno náhodou v rámci normálního kola. Samostatné soutěže s možností násobné účasti, soutěže pořádané jinde než na golfovém hřišti (např. na cvičné louce nebo golfovém simulátoru) a patovací soutěže nespadají pod toto ustanovení a vztahují se na ně předpisy a omezení stanovené Pravidly 3-1 a 3-2a.

3-3. Čestná ocenění

a. Všeobecně

Amatérský golfista nesmí přijmout čestné ocenění, jehož maloobchodní hodnota přesahuje omezení předepsané v Pravidle 3-2.

b. Více ocenění

Amatérský golfista může přijmout více čestných ocenění od různých dárců, i když jejich celková maloobchodní hodnota přesahuje předepsané omezení, pokud takto nejsou předávána jen proto, aby se obešlo omezení pro jednotlivé ocenění.

Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP