Česká golfová federace

Pravidla amatérského statusu 2016

Pravidlo 2 - Profesionalismus

Pravidlo 2 - Profesionalismus

2-1. Všeobecně

Amatérský golfista nesmí jednat jako profesionální golfista ani se nesmí za takového prohlašovat.

Pro potřeby těchto Pravidel je profesionálním golfistou ten, kdo:

hraje golf coby své zaměstnání; nebo

pracuje jako profesionální golfista; nebo

startuje v soutěži coby profesionální golfista; nebo

je členem libovolné asociace profesionálních golfistů (PGA – Professional Golfers’ Association); nebo

je členem profesionálního okruhu (Professional Tour), který je určen výhradně pro profesionální golfisty.

Výjimka: Amatérský golfista může mít určitý typ členství v PGA, pokud toto členství nezakládá žádná hrací práva a jeho účel je čistě administrativní.

Poznámka 1: Amatérský golfista může zkoumat své případné vyhlídky coby profesionálního golfisty včetně neúspěšných pokusů stát se profesionálním golfistou a může pracovat v Pro-shopu a dostávat plat či jinou kompenzaci za předpokladu, že neporuší Pravidla žádným jiným způsobem.

Poznámka 2: Jestliže amatérský golfista musí proto, aby se mohl stát členem profesionálního okruhu, startovat v jedné nebo více kvalifikačních soutěžích, může se těchto soutěží zúčastnit, aniž by přišel o svůj amatérský status, pokud se před startem vzdá veškerých nároků na případné finanční výhry v těchto soutěžích, a to písemnou formou.

2-2. Smlouvy a dohody

a. Národní golfové svazy nebo asociace

Amatérský golfista může se svým národním golfovým svazem nebo asociací uzavřít smlouvu nebo dohodu za předpokladu, že neobdrží žádnou platbu či jinou kompenzaci ani nezíská žádný finanční zisk, ať už přímo nebo nepřímo, v době, kdy je stále amatérským golfistou.

b. Profesionální agenti, sponzoři a další třetí strany

Amatérský golfista může uzavřít smlouvu nebo dohodu s třetí stranou (včetně, avšak nikoli výlučně, s profesionálním agentem nebo sponzorem), pokud:

(i)dovršil alespoň 18. rok věku,

(ii)smlouva nebo dohoda se týká výhradně jeho budoucnosti coby profesionálního golfisty a nesjednává jeho účast v nějaké amatérské nebo profesionální soutěži coby amatérského golfisty, a

(iii)neobdrží žádnou platbu či jinou kompenzaci ani nezíská žádný finanční zisk, ať už přímo nebo nepřímo, v době, kdy je stále amatérským golfistou, kromě případů povolených Pravidly.

Výjimka: V jednotlivých případech a za zvláštních okolností může amatérský golfista, kterému ještě nebylo 18 let, požádat svůj řídící orgán o svolení k tomu, aby mohl uzavřít takovouto smlouvu, pokud se jedná o smlouvu nejvýše na 12 měsíců a nejde o smlouvu obnovitelnou.

Poznámka 1: Amatérský golfista by se měl předtím, než podepíše podobnou smlouvu nebo dohodu se třetí stranou, poradit se svým řídícím orgánem ohledně toho, zda tato vyhovuje Pravidlům.

Poznámka 2: Jestliže je amatérský golfista držitelem vzdělávacího golfového stipendia (viz Pravidlo 6-5) nebo se může o podobné stipendium ucházet v budoucnosti, měl by se ohledně toho, zda příslušné předpisy pro toto stipendium umožňují podobné smlouvy nebo dohody se třetími stranami, poradit s národním orgánem, který tato stipendia řídí, nebo s příslušnou vzdělávací institucí.

Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP