Česká golfová federace

Pravidla amatérského statusu 2016

Pravidlo 1 - Amatérismus

Pravidlo 1 - Amatérismus

1-1. Všeobecně

Amatérský golfista se musí chovat a hrát podle Pravidel.

1-2. Amatérský status

Amatérský status je všeobecný předpoklad způsobilosti k účasti v golfových soutěžích jako amatérský golfista. Osoba, která nejedná v souladu s Pravidly, může ztratit svůj status amatérského golfisty a tím se stát nezpůsobilou k účasti v amatérských soutěžích.

1-3. Záměr Pravidel

Záměrem Pravidel je zachovat rozdíl mezi amatérským a profesionálním golfem a zajistit, aby amatérský golf, který s ohledem na Pravidla hry a určování hendikepů podléhá převážně samoregulaci, netrpěl tlakem, který by mohl být vyvolán nekontrolovaným sponzorováním a finančními pobídkami.

1-4. Pochybnost o Pravidlech

Osoba, která má pochybnosti, zda je zamýšlený úkon Pravidly povolen, by se měla poradit s řídícím orgánem.

Pořadatel nebo sponzor amatérské golfové soutěže nebo soutěže za účasti amatérských golfistů, který má pochybnosti, zda je jeho záměr v souladu s Pravidly, by se měl poradit s řídícím orgánem.

Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP