Česká golfová federace

Pravidla amatérského statusu 2016

Dodatek - Zásady ohledně sázek

Dodatek - Zásady ohledně sázek

Všeobecně

Amatérský golfista“ je ten, kdo hraje golf kvůli výzvě, kterou tato hra představuje, a nikoli jako své povolání nebo za účelem finančního zisku, a to bez ohledu na to, zda hraje soutěžně nebo rekreačně.

Finanční motivy, které mohou vyvstat v důsledku sázení, by mohly v amatérském golfu vést k obcházení Pravidel jak při hře, tak při manipulaci s hendikepy, což by poškozovalo čestnost hry.

Existují rozdíly mezi hrou o peněžní výhry (Pravidlo 3-1), sázením, které je v rozporu se záměrem Pravidel (Pravidlo 7-2), a formami sázení, které nejsou samy o sobě porušením Pravidel. V případě pochybností ohledně uplatnění Pravidel by se amatérský golfista nebo Soutěžní výbor řídící soutěž, které se účastní amatérští golfisté, měli poradit s řídícím orgánem. V případě, že toto není možné, je doporučeno, aby se neudělovaly žádné hotovostní výhry a tím se zajistilo dodržování Pravidel.

Přípustné formy sázení

Neexistují námitky proti běžným nahodilým sázkám provázejícím hru mezi jednotlivými hráči nebo týmy. Není možné přesně definovat běžné sázení, nicméně lze popsat jeho hlavní rysy, a to následovně:

hráči se mezi sebou obvykle znají;

sázení je nepovinné a je omezeno na hráče samé;

veškeré případně vyhrané peníze pocházejí od hráčů samých; a

výše sázek nejsou zpravidla považovány za přehnané.

Běžné sázky jsou tedy přípustné, pokud je hlavním účelem hry zábava, nikoli finanční zisk.

Nepřípustné formy sázení

Podniky, kdy jsou vypsány nebo shromažďovány peněžní výhry, nejsou povoleny. Pokud se hráč zúčastní takového podniku, aniž by se předem nevratně vzdal veškerých nároků na případné peněžní výhry, posuzuje se to jako hra o peněžní výhry a porušení Pravidla 3-1.

Další formy sázení, ve kterých je účast hráčů povinná (např. povinné sdružené sázení) nebo ve kterých může případně jít o podstatné částky (např. Calcutta nebo aukční sázky, kdy hráči nebo týmy jsou prodávány v aukci), mohou být řídícím orgánem vyhodnoceny jako odporující záměru Pravidel (Pravidlo 7-2).

Není prakticky možné přesně definovat nepřípustné formy sázení, nicméně mezi typické rysy takového nepřípustného sázení patří:

účast na sázkách je umožněna i jiným osobám než hráčům samým;

výše sázek, která by mohla být považována za přehnanou; a

odůvodněný předpoklad, že zapojení do sázení vedlo či by mohlo vést k porušování Pravidel hry nebo manipulaci s hendikepy, s výslednou újmou na bezúhonnosti hry.

Účast amatérského golfisty v nepřípustných sázkách může být považována za odporující záměru Pravidel (Pravidlo 7-2) a může ohrozit jeho amatérský status.

Poznámka: Pravidla amatérského statusu se nevztahují na sázení amatérských golfistů na výsledky soutěží vyhrazených nebo určených profesionálním hráčům.

Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP