Česká golfová federace

Česká golfová federace

COVID-19

COVID-19

Na této stránce přinášíme aktuální informace, které pro vás připravujeme zejména ve spolupráci s Právní komisí ČGF.


26.11.2021 (11:40) - Nouzový stav a golf od 26. listopadu 2021

Stanovisko Právní komise ČGF v nouzovému stavu a krizovým opatřením.


21.11.2021 (21:05) - Omezení obchodu a služeb od 22. listopadu 2021

Stanovisko Právní komise ČGF k mimořádným opatřením MZ ČR.


1.9.2021 (12:04) - Povinnost účastníka golfového turnaje - aktualizace

Vzhledem ke změnám v prokazování bezinfekčnosti, vydává Technický úsek STK ČGF aktualizovaný dokument Povinnost účastníka golfového turnaje s platností od 1. září 2021.


1.8.2021 (15:21) - Povinnost účastníka golfového turnaje - aktualizace

Vzhledem ke změnám v prokazování bezinfekčnosti, vydává Technický úsek STK ČGF aktualizovaný dokument Povinnost účastníka golfového turnaje s platností od 1. srpna 2021.


8.7.2021 (17:53) - Povinnost účastníka golfového turnaje - aktualizace

Vzhledem ke změnám v prokazování bezinfekčnosti, vydává Technický úsek STK ČGF aktualizovaný dokument Povinnost účastníka golfového turnaje s platností od 9. července 2021.


7.7.2021 (21:51) - Prokazování bezinfekčnosti a ochrana dýchacích cest od 9. července 2021

Stanovisko Právní komise ČGF k prokazování bezinfekčnosti a používání ochranných prostředků dýchacích cest od 9. července 2021.


25.6.2021 (21:20) - Omezení obchodu a služeb od 26. června 2021

MZ ČR vydalo nové mimořádné opatření (omezení obchodu a služeb), které pro golfové prostředí přináší jen minimální změny.


9.6.2021 (17:25) - Opatření platná od 8. června 2021

Stanovisko Právní komise ČGF k opatřením MZ ČR, která vešla v platnost 8. června 2021.


8.6.2021 (9:44) - Povinnost účastníka golfového turnaje

Dochází nadále ke zmírňování požadavků na prokázování bezinfekčnosti, ale pořadatel hromadné akce je nově povinen kontrolovat, zda účastník splňuje podmínky stanovené MZ ČR. Turnaje pořádané nebo spolupořádané ČGF budou obsahovat přílohu Povinnost účastníka golfového turnaje.


31.5.2021 (21:00) - Jednání Technického úseku STK ČGF 6/2021

TÚ STK ČGF vydal aktualizované prohlášení účastníka golfového turnaje. Zároveň byly publikovány aktuální verze Kalendáře akcí ČGF a Kalendáře akcí mládeže ČGF. Vzhledem ke zlepšující se pandemické situaci a možnosti pořádat golfové turnaje, byla činnost "krizového štábu" TÚ STK ČGF přerušena.


30.5.2021 (20:47) - Opatření platná od 31. května 2021

Stanovisko Právní komise ČGF k mimořádnému opatření MZ ČR (omezení obchodu a služeb), které vejde v platnost 31. května 2021.


25.5.2021 (8:50) - Prohlášení účastníka golfového turnaje - aktualizace

Vzhledem ke zmírnění požadavků na prokazování bezinfekčnosti, je ke stažení aktualizované prohlášení účastníka golfového turnaje.


24.5.2021 (9:55) - Zmírnění požadavků na prokazování bezinfekčnosti

Ministerstvo zdravotnictví ČR změkčilo požadavky na prokazování bezinfekčnosti tím, že od 24. května 2021 jsou v případech, kde je potřeba prokázat neinfekčnost zákazníka / návštěvníka, se prodlužují lhůty (návštěvníci zahrádek, ubytovaní v ubytovacích zařízeních, hráči golfu apod.) tak, že postačí první očkovací dávka a uplynulo 22 dní až 90 dní resp. 9 měsíců (při druhé dávce), nebo uplynulo 180 dní od prvního pozitivního testu a osoba prodělala onemocnění.

Viz MO MZ ČR Č. j.: MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN ze dne 22. května 2021 platné od 24. května 2021:

Osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,

Nebo:
Osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.


22.5.2021 (20:22) - Opatření platná od 24. května 2021

Stanovisko Právní komise ČGF k mimořádnému opatření MZ ČR (omezení obchodu a služeb), které vejde v platnost 24. května 2021.


18.5.2021 (14:08) - Pořádání turnajů - odpovědi na nejčastější otázky

Právní komise ČGF připravila soubor odpovědí na nejčastější otázky, které se týkají pořádání turnajů.


17.5.2021 (21:01) - Jednání Technického úseku STK ČGF 5/2021

Česká golfová federace obdržela schválenou výjimku ze zákazu konání hromadných akcí - Amundi Czech Ladies Challenge (Konopiště, 3. až 5. června 2021). Na rozhodnutí ohledně MM ČR ve hře na jamky (Dýšina, 27. až 30. května 2021) stále čekáme. TÚ STK ČGF na svém dnešním jednání rozhodl o posunutí termínu regionální (Západ A+Západ B) kvalifikace M ČR smíšených družstev mládeže do 16 let (původně 12. června 2021; nově 6. července 2021), dějiště se nemění. TÚ STK ČGF připravil prohlášení účastníka golfového turnaje, které bude publikováno u všech turnajů pod hlavičkou ČGF. Byly též publikovány aktuální verze Kalendáře akcí ČGF a Kalendáře akcí mládeže ČGF. Další jednání "krizového štábu" TÚ STK ČGF se uskuteční v pondělí 31. května 2021.


15.5.2021 (9:12) - Turnaje na serveru ČGF

Vzhledem k opatřením, která vejdou v platnost 17. května 2021, jsou vypsané turnaje na serveru ČGF opět veřejně k dispozici.


15.5.2021 (6:30) - Opatření platná od 17. května 2021

Stanovisko Právní komise ČGF k mimořádnému opatření MZ ČR (omezení obchodu a služeb), které vejde v platnost 17. května 2021.


8.5.2021 (22:00) - Opatření platná od 10. května 2021

Stanovisko Právní komise ČGF k opatřením MZ ČR, která vejdou v platnost 10. května 2021.


4.5.2021 (8:30) - Změny v trénování mládeže

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo změnové mimořádné opatření, které se týká organizovaného sportování mládeže do 18 let. Všechny změny jsou shrnuté v krátkém stanovisku Právní komise ČGF.


3.5.2021 (19:26) - Jednání Technického úseku STK ČGF 4/2021

Technický úsek STK ČGF na svém dnešním jednání vzal na vědomí informaci o podání žádosti o výjimku ze zákazu konání hromadrných akcí - MM ČR ve hře na jamky (Dýšina, 27. až 30. května 2021) a Amundi Czech Ladies Challenge (Konopiště, 3. až 5. června 2021). O rozhodnutí MZ ČR budeme neprodleně informovat. TÚ STK ČGF rozhodl o přesunutí úvodního dvoukola 1. a 2. ligy družstev mužů a žen (původně 22. a 23. května 2021; nově 12. a 13. června 2021). Byly též publikovány aktuální verze Kalendáře akcí ČGF a Kalendáře akcí mládeže ČGF. Další jednání "krizového štábu" TÚ STK ČGF se uskuteční v pondělí 17. května 2021.


3.5.2021 (15:15) Výjímky ze zákazu konání hromadných akcí - 2. CGAT a 2. NGTM

Česká golfová federace ve dnech 29. dubna a 3. května 2021 obdržela schválené výjimky ze zákazu konání fromadných akcí - 2. CGAT a 2. NGTM. Oba turnaje se uskuteční v plánovaných termínech. Pro konání těchto akcí byly Ministerstvem zdravotnictví ČR stanoveny přísné hygienicko-protiepidemické podmínky. Všechny důležité informace jsou publikovány u jednotlivých turnajů vypsaných na serveru ČGF.


2.5.2021 (14:50) - Opatření platná od 3. května 2021

Stanovisko Právní komise ČGF k mimořádnému opatření MZ ČR (omezení obchodu a služeb), které vejde v platnost 3. května 2021.

Zároveň si dovolujeme upozornit na důležitou pasáž, která se týká skupinového trenování mládeže do 18 let.


27.4.2021 (16:41) - Turnaje na serveru ČGF

Upozorňujeme, že golfové turnaje nejsou od této chvíle zobrazeny na veřejném portálu ČGF ani v mobilní aplikaci ČGF. Stejné omezení platí i pro portál TeeTime resp. mobilní aplikaci TeeTime. Jakmile dojde k rozvolnění příslušných mimořádných opatření, budou všechny "turnaje" opět veřejně zobrazeny.

Děkujeme za pochopení


25.4.2021 (8:45) - Opatření platná od 26. dubna 2021

Stanovisko Právní komise ČGF k mimořádnému opatření MZ ČR (omezení obchodu a služeb), které vejde v platnost 26. dubna 2021.


19.4.2021 (21:07) - Jednání Technického úseku STK ČGF 3/2021

Technický úsek STK ČGF na svém dnešním jednání rozhodl o podání žádosti o výjimku ze zákazu konání hromadných akcí - 2. Raiffeisenbank Czech Golf Amateur Tour (Kunětická Hora, 7. až 9. května 2021) a 2. Národní Golfová Tour Mládeže (Česká Lípa, 8. a 9. května 2021). O rozhodnutí MZ ČR budeme neprodleně informovat. Byly též publikovány aktuální verze Kalendáře akcí ČGF a Kalendáře akcí mládeže ČGF. Další jednání "krizového štábu" TÚ STK ČGF se uskuteční v pondělí 3. května 2021 a bude mj. řešit osud 1. a 2. ligy družstev mužů a žen.


16.4.2021 (20:32) - Výjimky ze zákazu konání hromadných akcí - 1. CGAT a 1. NGTM

Česká golfová federace dne 15. dubna 2021 obdržela schválené výjimky za zákazu konání hormadných akcí - 1. CGAT a 1. NGTM. Oba turnaje se uskuteční v plánovaných termínech. Pro konání těchto akcí byly Ministerstvem zdravotnictví ČR stanoveny přísné hygienicko-protiepidemické podmínky. Všechny důležité informace jsou publikovány u jednotlivých turnajů vypsaných na serveru ČGF.


11.4.2021 (14:12) - Změny v opatřeních platných od 12. dubna 2021

Stanovisko Právní komise ČGF k novému mimořádnému opatření MZ ČR (vydáno 10. dubna 2021, omezení obchodu a služeb), které má zcela zásadní dopad na provozování a hraní golfu.


9.4.2021 (21:26) - Opatření platná od 12. dubna 2021

Stanovisko Právní komise ČGF k opatřením MZ ČR, která vejdou v platnost 12. dubna 2021.


6.4.2021 (20:30) - Jednání Technického úseku STK ČGF 2/2021

Technický úsek STK ČGF na svém dnešním jednání rozhodl o podání žádostí o výjimku ze zákazu konání hromadných akcí - 1. Raiffeisenbank Czech Golf Amateur Tour (Prague City Golf, 23. až 25. dubna 2021) a 1. Národní Golfová Tour Mádeže (Beřovice, 24. a 25. dubna 2021). O rozhodnutí MZ ČR budeme neprodleně informovat. Byly též publikovány aktuální verze Kalendáře akcí ČGF a Kalendáře akcí mládeže ČGF. Další jednání "krizového štábu" TÚ STK ČGF se uskuteční v pondělí 19. dubna 2021, kdy budou též publikovány aktualizované verze obou kalendářů.


26.3.2021 (21:56) - Prodloužení nouzového stavu a krizových opatření do 11. dubna 2021

Vláda ČR svým usnesením č. 314 ze dne 26. března 2021 prodloužila nouzový stav do 11. dubna 2021. Do stejného data byla prodloužena platnost (usnesení č. 315) krizových opatření, která se týkají omezení pohybu osob a omezení obchodu a služeb. Pro golfové prostředí se tedy nic nemění.


26.3.2021 (16:57) - Jednání Technického úseku STK ČGF 1/2021

Technický úsek STK ČGF na svém dnešním jednání detailně projednal varianty zahájení soutěžní sezóny pod hlavičkou ČGF. Věříme, že v úterý 6. dubna 2021 (na kdy je naplánováno další jednání TÚ STK ČGF) bude jasněji o vývoji pandemii v ČR a ve stejný den bude možno rozhodnout o osudu dubnových turnajů CGAT a NGTM. Ke stejnému datu bude také vydána nová verze Kalendáře akcí ČGF a Kalendáře akcí mládeže ČGF. Hlavní snahou TÚ STK ČGF je, aby o skutečnosti, zda se turnaj hraje, či je ze známých důvodů odložen, informovat s třítýdenním předstihem.


20.3.2021 (12:45) - Opatření platná od 20. a 22. března 2021

 1. Upozorňujeme na změnu Mimořádného opatření MZ ČR, které ruší dosavadní plošnou výjimku pro sportující osoby tak, že výjimka ze zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, takto:
  Povinnost používání ochranných prostředků dýchacích cest se od 20. března 2021 nevztahuje na sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole ve venkovních prostorech, a to za podmínky, že se nachází alespoň 2 metry od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti.
 2. S účinností od pondělí 22. do 28. března 2021 nastává změna dosavadních Krizových opatření, kterými jsou upravena pravidla, týkající se sportování na venkovních sportovištích, tedy i golfových hřišť:
  Nově platí, že cesty za sportem a sportování již nejsou omezeny na území obce, ale na území celého okresu, resp. na území celého hlavního města Prahy.

Nová pravidla stručně

Od 20. března 2021:

 • POVINNOST DODRŽOVAT PŘI SPORTOVÁNÍ VZDÁLENOST 2 METRY OD OSTATNÍCH SPORTOVCŮ (kromě členů domácnosti) - při kratší vzdálenosti nasadit roušku.

Od 22. do 28. března 2021:

 • Pro cesty za golfem, respektive pobytu v přírodě je třeba dodržovat hranice okresu / Prahy.
 • Nadále platí, že počet hráčů ve skupině je omezen na dvě osoby.

Dokumenty v plném znění

Mgr. Karel Čelikovský, LL.M.
předseda Právní komise ČGF


27.2.2021 (21:05) - Opatření platná od 1. března 2021

Stanovisko Právní komise ČGF k opatřením, která vejdou v platnost 1. března 2021.


27.2.2021 (8:37) - Nouzový stav na dalších 30 dnů a krizová opatření platná od 27. do 28. února 2021

Vláda ČR svým usnesením č. 196 ze dne 26. února 2021 vyhlásila nouzový stav na období 27. února až 28. března 2021. Zároveň byla vydána dvě nová krizová opatření s platností od 27. do 28. února 2021, která v zásadě "jen" prodlužují platnost současných omezení:

V praxi to znamená, že víkend (27. a 28. února 2021) proběhne v doposud platném režimu.


18.2.2021 (20:55) - Nouzový stav do 27. února 2021

Poslanecká sněmovna na své 86. schůzi zrušila nouzový stav - a to k datu účinnosti schváleného zákona o mimořádných opatřeních při epidemii COVID-19, nejpozději k 27. únoru 2021.


14.2.2021 (19:36) - Nouzový stav a krizová opatření od 15. do 28. února 2021

Vláda ČR svým usnesením č. 125 ze dne 14. února 2021 vyhlásila "nový" nouzový stav na období 15. až 28. února 2021. Zároveň byla vydána dvě nová krizová opatření se stejnou platností:

Pro golfové prostředí se situace nemění - vše platí tak, jako doposud.


22.1.2021 (12:45) - Prodloužení nouzového stavu a krizových opatření do 14. února 2021

Vláda ČR svým usnesením č. 55 ze dne 22. ledna 2021 prodloužila nouzový stav do 14. února 2021. Do stejného data byla prodloužena platnost (usnesení č. 56) krizového opatření, které se týká omezení pohybu osob (usnesení č. 1375). I když došlo ke změnám v krizovém opatření, které se týká omezení obchodu a služeb (usnesení č. 57), pro golfové prostředí se nic nemění.

V praxi to znamená, že do konce nouzového stavu (14. února 2021) platí stejná pravidla jako doposud.


7.1.2021 (20:07) - Prodloužení platných opatření do 22. ledna 2021

Vláda ČR svým usnesením č. 12 ze dne 7. ledna 2021 prodloužila platnost krizových opatření, která se týkají omezení pohybu osob (usnesení č. 1375) a omezení obchodu a služeb (usnesení č. 1376). Nadále je v platnosti také mimořádné opatření MZ ČR (roušky).

V praxi to znamená, že do konce nouzového stavu (22. ledna 2021) platí stejná pravidla jako doposud.


26.12.2020 (18:33) - Opatření platná od 27. prosince 2020

Stanovisko Právní komise ČGF k opatřením, která vejdou v platnost 27. prosince 2020.


23.12.2020 (17:26) - Krizová opatření platná od 24. do 26. prosince 2020

Vláda ČR svými usneseními dne 23. prosince 2020:

 1. Prodloužila nouzový stav do 22. ledna 2021 - usnesení č. 1373
 2. Prodloužila platná opatření do 26. prosince 2020 - usnesení č. 1374

V praxi to znamená, že vánoční svátky (24. až 26. prosince 2020) proběhnou v doposud platném režimu.


17.12.2020 (23:03) - Opatření platná od 18. prosince 2020

Stanovisko Právní komise ČGF k opatřením, která vejdou v platnost 18. prosince 2020.


13.12.2020 (20:22) - Změny v opatřeních platných do 23. prosince 2020

Stanovisko Právní komise ČGF ke změnám vyhlášeným do 23.12.2020.


1.12.2020 (20:46) - Opatření platná od 3. prosince 2020

Stanovisko Právní komise ČGF k opatřením, která vejdou v platnost 3. prosince 2020.


21.11.2020 (17:23) - Opatření platná od 23. listopadu 2020

Stanovisko Právní komise ČGF k opatřením, která vejdou v platnost 23. listopadu 2020.


20.11.2020 (21:16) - Krizová opatření platná od 21. do 22. listopadu 2020

Vláda ČR svými usneseními dne 20. listopadu 2020:

 1. Prodloužila nouzový stav do 12. prosince 2020 - usnesení č. 1195
 2. Prodloužila platná opatření do 22. listopadu 2020 - usnesení č. 1196

V praxi to znamená, že nadcházející víkend (21. až 22. listopadu 2020) proběhne v doposud platném režimu.


18.11.2020 (9:24) - Odpovědnost za nerespektování zákazu a omezení volného pohybu osob

Otázka: Pokud by případná kontrola zjistila, že se po hřišti pohybují v jedné skupině 3 hráči (nežijící v jedné domácnosti), byla by vina na straně provozovatele nebo hráčích?

Odpověď: Stanovisko Právní komise ČGF


14.11.2020 (9:32) - Program Antivirus A Plus

Materiál Právní komise ČGF, který vysvětluje některé nové aspekty podpory zaměstnavatelů ze strany státu - program Antivirus A Plus.

Aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí - sekce Antivirus.


9.11.2020 (21:42) - Počet osob ve skupině (flightu)

Otázka: Je možné povolit hraní golfu (v souladu s aktuálně platnými krizovými opatřeními) v počtu 4 osob ve skupině (flightu)?

Odpověď: Ano, ale musí se jednat o osoby žijící ve stejné domácnosti. Jinak je počet osob v jedné skupině (flightu) omezen na 2.


3.11.2020 (14:34) - Výdejní okénko

Otázka: V našem resortu máme otevřené okénko, kde odbavujeme hráče pro hru i prodáváme drobné občerstvení do bagu. Je možné tímto okénkem prodávat i golfové zboží?

Odpověď: Je-li to tak, že provozujete výdejní okénko provozovny restaurace či rychlého občerstvení, v rámci kterého představuje prodej golfového zboží "doplňkový prodej", tak je to v pořádku.


3.11.2020 (9:39) - Krizová opatření platná od 4. do 20. listopadu 2020

Stanovisko Právní komise ČGF ke krizovým opatřením Vlády ČR platným od 4. do 20. listopadu 2020.


22.10.2020 (15:45) - Sportování na venkovních sportovištích

Vzhledem k určitým diskuzím a nejasnostem, které se objevily stran toho, zda lze opravdu využívat venkovní sportoviště, zveřejnil ministr zdravotnictví aktuální stanovisko, které v plném rozsahu potvrzuje včerejší stanovisko Právní komise ČGF.


21.10.2020 (22:30) - Krizová opatření platná od 22. října do 3. listopadu 2020

Stanovisko Právní komise ČGF ke krizovým opatřením Vlády ČR platným od 22. října do 3. listopadu 2020.


13.10.2020 (21:47) - Opatření platná od 13. resp. 14. října 2020

Stanovisko Právní komise ČGF k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictní ČR platnému od 13. října 2020 a krizovému opatření Vlády ČR platnému od 14. října 2020.


9.10.2020 (21:40) - Krizová opatření platná od 12. do 25. října 2020

Stanovisko Právní komise ČGF ke krizovým opatřením platným od 12. do 25. října 2020


9.10.2020 (17:24) - Krizová opatření platná od 9. do 11. října 2020

Stanovisko Právní komise ČGF ke krizovým opatřením platným od 9. do 11. října 2020


7.10.2020 (9:20) - Krizové opatření - upřesnění ohledně indoorů

Stanovisko Právní komise ČGF, které přináší doplňující informace týkající se provozu indoorů.


5.10.2020 (15:45) - Přípravná konference ČGF - ODLOŽENÍ

Vzhledem k vládou České republiky vyhlášenému nouzovému stavu a krizovým opatřením, se Přípravná konference ČGF v původně plánovaném termínu, 16. října 2020, neuskuteční. Stejně tak se v plánovaném termínu, 17. října 2020, neodehraje turnaj President Trophy. Nový termín a místo konání Přípravné konference ČGF, a případně i termín turnaje President Trophy 2020, Vám oznámíme hned, jakmile to bude možné.


2.10.2020 (15:43) - Nouzový stav a krizová opatření platná od 5. října 2020

Stanovisko Právní komise ČGF k vládou ČR vyhlášenému nouzovému stavu a krizovým opatřením.


10.9.2020 (23:25) - Mimořádné opatření účinné od 10. září 2020

Stanovisko Právní komise ČGF, které se týká mimořádného opatření (roušky) MZ ČR účinného od 10. září 2020.


27.8.2020 (19:06) - Mimořádná opatření účinná od 1. září 2020

Stanovisko Právní komise ČGF, které se týká mimořádných opatření MZ ČR účinných od 1. září 2020.


19.6.2020 (10:32) - Výzva k programu Covid-Sport

Všechny informace k programu Covid-Sport (popis programu, znění výzvy, přílohu, online podatelnu) naleznete na dedikované stránce webu NSA. Podrobné informace byly též odeslány členským subjektům ČGF na oficiální e-mailové adresy.


15.6.2020 (19:32) - Kalendář akcí ČGF

Byl publikován aktuální kalendář akcí ČGF k dnešnímu dni.


12.6.2020 (22:34) - Dopady koronavirové krize - DOTAZNÍK

Dopis prezidenta ČGF, který mj. obsahuje žádost o vyplnění dotazníku dopadů koronavirové krize na golfový „průmysl“.


6.6.2020 (21:48) - Mimořádná opatření platná od 8. června 2020

Stanovisko Právní komise ČGF, které se týká mimořádných opatření MZ ČR, která vejdou v platnost 8. června 2020.


3.6.2020 (21:20) - Kalendáře a žebříčky

V pondělí 1. června 2020 byly publikovány nové verze kalendářů akcí ČGF. V obou případech se jedná o "čistopisy", které již neobsahují informace o přesunutých či zrušených akcích.

Technický úsek STK ČGF rovněž rozhodl o úpravě započítávaného období pro domácí žebříčky - detaily ZDE.


26.5.2020 (14:57) - Konference ČGF - nový termín

Konference ČGF se uskuteční v sobotu 27. června 2020 od 9:30 hod. v hotelu Step v Praze. Všechny informace a podkladové materiály byly členským subjektům ČGF odeslány na oficiální emailové adresy.


21.5.2020 (14:50) - Mimořádná opatření platná od 25. května 2020

Stanovisko Právní komise ČGF, které se týká mimořádných opatření MZ ČR, která vejdou v platnost 25. května 2020.


18.5.2020 (21:09) - Soutěže družstev mužů a žen

Aktuální rozhodnutí Technického úseku STK ČGF, které se týká organizace soutěží družstev mužů a žen v roce 2020.


15.5.2020 (13:00) - Kalendáře ČGF - update

Vzhledem k příznivé epidemiologické situaci v ČR a dnešnímu vyjádření ministra zdravotnictví ČR, bude od 25. května 2020 povoleno uspořádat sportovní akce s maximálně 300 účastníky. Tento počet již zcela dostačuje našim potřebám a mohou se tak naplno rozjet soutěže pod hlavičkou ČGF. Pro soutěžní hráče máme ale ještě jednu zprávu. Do kalendáře akcí ČGF se vrací tyto turnaje (původně plánovaná dějiště, nové datumy):

 • 1. Raiffeisenbank Czech Golf Amateur Tour - Beřovice, 19. - 21. června 2020
 • 1. Národní Golfová Tour Mládeže - Poděbrady, 20. - 21. června 2020

Sezóna „velkého kalendáře“ bude otevřena ještě o týden dříve, konkrétně prvními dvěma koly 3. ligy družstev mužů. Nejnižší ligová soutěž tak nebude pandemií koronaviru vůbec zasažena a uskuteční se v původně plánovaném formátu – 4 kola na rány (ve dvou víkendech). Upravené formáty zbylých soutěží družstev mužů a žen (Extraliga, 1. liga, 2. liga) budou oznámeny v pondělí 18. května 2020.


12.5.2020 (20:55) - Mimořádná opatření v souvislosti s ukončením stavu nouze

Stanovisko Právní komise ČGF, které se týká mimořádných opatření MZ ČR v souvislosti s ukončením stavu nouze.


11.5.2020 (8:15) - Program Antivirus - dubnové vyúčtování

Stanovisko Právní komise ČGF, které se týká programu Antivirus – aktuální stav pro dubnové vyúčtování.


3.5.2020 (22:16) - Golfové turnaje pro maximálně 100 osob

Stanovisko Právní komise ČGF, které se týká zejména povolení turnajů do počtu 100 osob.

V této souvislosti bude během pondělí, 4. května 2020 opět zprovozněna turnajová sekce na webu ČGF s tím, že budou „viditelné“ turnaje s datem konání od 11. května 2020.

Prosíme, při turnajích aplikujte vzorová místní pravidla „covid-19“.


2.5.2020 (11:50) - Kalendáře ČGF - update

Jak jsme již dříve informovali, došlo k přesunu regionálních kvalifikací M ČR družstev do 16 let:

 • Východ A - Malevil, 14. července 2020
 • Východ B - Kravaře, 28. července 2020
 • Západ A+B - Darovanský Dvůr, 28. července 2020

Bylo rovněž přesunuto MM ČR ve hře na jamky s tím, že šampionát bude odehrán ve 3 dnech (detaily formátu budou publikovány později) v původním dějišti - Kácov, 23. - 25. srpna 2020.

"Kámen na kameni" nezůstal v případě ME, které pořádá EGA - všechny změny sledujte ZDE. European Young Masters, který se má uskutečnit v ČR také hledá nový termín.

Aktuální verze kalendáře akcí ČGF a kalendáře akcí mládeže ČGF. Další informace bude publikovat 15. května 2020.


30.4.2020 (13:00) - Aktuální informace ohledně turnajů ČGF

Avizované aktuální informace ohledně turnajů a akcí budou publikovány nejpozději 4. května 2020. V tuto chvíli ještě čekáme na aktuální informace o mezinárodních akcích EGA, které mají vliv také na tuzemské golfové dění.


26.4.2020 (17:34) - Otevření recepcí a prodejen

Stanovisko Právní komise ČGFUsnesení vlády ČR (č. 453), které se týká mj. obnovení provozu golfových recepcí a prodeje golfového zboží.


24.4.2020 (19:07) - Skupiny 10 osob

Stanovisko Právní komise ČGF k Usnesení vlády ČR (č. 452), které povoluje „skupiny 10 osob“.


24.4.2020 (12:32) - Nesoutěžní výsledky

Nesoutěžní výsledky naleznete dočasně v menu Hřiště --> Nesoutěžní výsledky nebo ZDE.


21.4.2020 (18:07) - Počet hráčů ve flightu a roušky / Turnaje


19.4.2020 (17:27) - Golf od pondělí 20. dubna 2020 ve flightech se 4 hráči

Právní komise ČGF vypracovala materiál, který shrnuje, jakým způsobem je upravena problematika golfu od pondělí 20. dubna 2020.


15.4.2020 (21:00) - Kalendář akcí ČGF - květnové turnaje a soutěže

Technický úsek STK ČGF na svém dnešním jednání rozhodl o osudu květnových akcí z kalendáře ČGF.

Individuální soutěže:

 • 2. Raiffeisenbank Czech Golf Amateur Tour (15. – 17. května 2020, Kaskáda) – ZRUŠENO
 • 2. Národní Golfová Tour Mládeže pod záštitou předsedy ČOV (16. – 17. května 2020, Šilheřovice) – ZRUŠENO
 • Mezinárodní mistrovství ČR ve hře na jamky (27 . – 31. května 2020, Kácov) – ODLOŽENO – termín bude oznámen později
 • 2. GPA Czech Mid & Senior Tour (30. – 31. května 2020, Telč) – PŘESUNUTO na 21. – 21. července 2020 na hřiště Hluboká

Soutěže družstev:

 • Regionální kvalifikace M ČR družstev do 16 let (9. května 2020) – ODLOŽENO na druhou polovinu července 2020 – termíny budou oznámeny později
 • Mezinárodní Mistrovství ČR středoškolských družstev (14. května 2020, Vinoř) – PŘESUNUTO na 16. září 2020
 • První dvoukola Extraligy, 1. ligy, 2. ligy (23. – 24. května 2020) – ZRUŠENO
 • První dvoukola 3. ligy (13. – 14. června 2020) – ROZHODNUTÍ bude vydáno později

Všechny výše uvedené změny jsou obsažené v aktuální verzi kalendáře akcí ČGF. Aktualizovaný kalendář akcí mládeže ČGF bude publikován k 30. dubnu 2020.

Technický úsek STK ČGF zároveň rozhodl o „zmrazení“ žebříčků ČGF. Až do odvolání budou započítávány všechny výsledky od 11. března 2019. Nikoli posledních 52 týdnů, jak uvádí Žebříčkový řád ČGF.


10.4.2020 (19:55) - Výkladové stanovisko NSA a Právní komise ČGF

Zajisté nemusíme připomínat, jak byl čtvrtek (9.4.2020) bohatý na informace týkající se znovuotevření venkovních sportovišť. Dovoli jsme si určitý časový odstup, situace se uklidnila a v zásadě vyjasnila. Nutno však podotknout, že pro golf se toho až tak moc nezměnilo.


8.4.2020 (21:35) - Hendikepově přípustné výsledky

V souvislosti s otevřením hřišť, byť zatím s omezeními, v situaci, kdy nadále přetrvává epidemická situace ohledně COVID-19, se množí dotazy na zajištění bezpečného průběhu hry za dodržení Pravidel golfu a Pravidel pro hendikepy.

Níže odkazy na dva dokumenty, které zmíněné adresují:

V případě dalších dotazů se kdykoli obraťte na zástupce příslušné komise – kontakty naleznete v menu Sportovní golf --> Komise.


7.4.2020 (21:35) - Otázky a odpovědi - otevření venkovních sportovišť

Na zakladě častých dotazů připravila Právní komise ČGF soubor otázek a odpovědí k problematice otevření venkovních sportovišť.


7.4.2020 (0:21) - Otevření venkovních sportovišť

Právní komise ČGF (PK) se ve zrychleném režimu zabývala posouzením stavu poté, co Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ) vydalo dvě nová Mimořádná opatření, související s venkovními sportovišti.

V této chvíli bohužel PK konstatuje, že - patrně nedomyšlením legislativců na MZ -  je stav takový, že neumožňuje prodej hracích fee. Bude tedy nutné tuto otázku vyjasnit, neboť je zřejmé, že tento stav provozovatelům hřišť, přes to, že se podařilo dosáhnout otevření sportovišť, nebude připadat uspokojivý.


5.4.2020 (7:08) Program Antivirus - MANUÁL

Dokument Právní komise ČGF, který obsahuje aktuální informace k programu Antivirus (cílený program podpory zaměstnanosti) a odkaz na manuál, který vydalo MPSV.


1.4.2020 (18:40) Kalendář akcí mládeže ČGF - zrušení dubnových akcí

Regionální komise mládeže STK ČGF zrušily všechny mládežnické turnaje plánované na duben 2020.


1.4.2020 (15:00) Kalendář akcí ČGF - zrušení dubnových akcí

Technický úsek STK ČGF dnes (bez náhrady) zrušil tyto turnaje plánované na duben 2020:

 • 1. Raiffeisenbank Czech Golf Amateur Tour (24. – 26. dubna 2020, Beřovice)
 • 1. Národní Golfová Tour Mládeže pod záštitou předsedy ČOV (25. – 26. dubna 2020, Poděbrady)
 • 1. GPA Czech Mid & Senior Tour (29. – 30. dubna 2020, Černý Most)

O osudu dalších akcí bude rozhodnuto 15. dubna 2020.


31.3.2020 (17:30) Program Antivirus - AKTUALIZACE

Informace Právní komise ČGF k aktualizovanému programu Antivirus Ministerstva práce a sociálních věcí.


31.3.2020 (14:45) Mimořádná opatření MZ ČR - prodloužení do 11.4.2020

Informace Právní komise ČGF k aktuálnímu stavu legislativy od 1.4.2020.


27.3.2020 (12:12) Otázky a odpovědi - OSVČ

Mohla by Právní komise ČGF vypracovat materiál (odškodnění/úlevy) pro OSVČ, kterých je v „golfovém průmyslu“ mnoho?

Situace se, jak víte, neustále vyvíjí a informace jsou již docela dobře dostupné, takže v mnohém budeme odkazovat na již známé skutečnosti.

Právní komise ČGF vydala poměrně obsáhlý materiál, ve kterém dosti detailně řešíme otázky náhrad škod vůči těm, kterých se koronavirová opatření dotýkají.

Je jasné, že do okruhu těchto dotčených patří i osoby, na které je dotazováno. Předně je třeba si uvědomit, že vše, co je v materiálu popisováno, se bezezbytku týká také všech podnikatelů.

Jinými slovy, tam, kde hovoříme o resortech, lze dosadit jakoukoliv OSVČ, tedy golfového profesionála, a to jak učícího, tak hrajícího, nebo např. poskytovatele (dodavatele) nějakých výrobků nebo služeb s golfem souvisejících – jestliže má někdo PRO shop, nebo se svojí vlastní sekačkou seká pro hřiště, nebo vykonává „na IČ“ jakoukoli obdobnou činnost. Zkrátka je třeba to vnímat tak, že je jedno, jestli má IČ akciovka, s.r.o., nebo spolek, který má jako vedlejší hospodářskou činnost zapsáno podnikání a má na to živnostenský list nebo je to fyzická osoba – jakmile má IČ a živnostenský list, tak je podnikatel a vztahuje se na něj vše, co je v materiálu uvedeno.

Jiná je ale situace v oblasti mzdových úlev. Pokud má konkrétní OSVČ zaměstnance, postupuje se zaměstnanci podle programu Antivirus (A až E). Protože OSVČ nemůže uzavřít pracovně právní vztah sama se sebou, byla by na tom hůře než ostatní. Proto je tomuto na roveň postavena v rámci programu Antivirus varianta označená symbolem + (je v tabulce programu poslední, nevíme, proč nemá přiděleno písmeno „F“ jak by bylo logicky možno očekávat) - ta je speciálně pro OSVČ (tedy odpuštění záloh na sociální pojištění od března na 6 měsíců). Kromě toho je navrhována peněžitá podpora ve výši 15.000 Kč měsíčně a vedou se o těchto podpůrných opatřeních velké diskuze. Je třeba je sledovat.

Poznámka ohledně profesionálů z hlediska ev. nároků na náhrady škod obecně – jinak to bude u učícího, který má nějaké výkazy tržeb z minulosti, protože škody se odvíjejí od zákazu vstupu veřejnosti na sportoviště a zákazu poskytování VŠECH služeb kromě vyjmenovaných (a výuka golfu mezi výjimkami není) a jinak u hrajících, protože tam se bude složitě argumentovat EVENTUALITOU výhry peněz, a to ještě v souvislosti s např. nemožností vycestování. Stát bude argumentovat, že turnaje jsou stejně všude zrušeny, stejně jako tím, že profesionál požadující náhradu bude muset předkládat a zohlednit i rozvahu ohledně uvažovaných nákladů na účast na turnajích, které svojí neúčastí de facto „ušetřil“. Na druhé straně jsou zde sponzorské a reklamní smlouvy a výpadky v plnění jsou jistě nespornou škodou.

Tolik tedy k této problematice, ale to hlavní již bylo řečeno shora – jak má někdo IČ, tak na něho v plném rozsahu dopadají závěry z našeho materiálu.

Za Právní komisi ČGF

Mgr. Karel Čelikovský, LL.M.


27.3.2020 (10:54) R&A

ČGF, stejně jako všechni partneři R&A, obdžela dopis od Martina Slumberse.


26.3.2020 (11:21) Krizová opatření a náhrady škody

Komplexní materiál Právní komise ČGF, který nabízí širší pohled na současný stav z pohledu ekonomických dopadů a možných východisek pro golfová hřiště a resorty.


24.3.2020 (13:54) Zákon o ochraně veřejného zdraví

Informace Právní komise ČGF k aktuálnímu stavu legislativy od 24.3.2020.


23.3.2020 (15:19) Program Antivirus

Informace Právní komise ČGF k tzv. programu Antivirus Ministerstva práce a sociálních věcí.


16.3.2020 (14:44) Krizové opatření

Usnesením vlády ČR č. 214 ze dne 15. 03. 2020 o přijetí krizového opatření, s účinností ode dne 16. března 2020 (od 0:00 hod.) do dne 24. března 2020 (do 6:00 hod.)

vláda zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní sportoviště.

Vstup v účinnost tohoto Usnesení tedy pro provozovatele golfových zařízení, tedy hřišť, indoorů a drivingů znamená následující:

 1. Veřejnosti je zakázáno na sportoviště vstupovat. Tento výslovný zákaz jednoznačně ukončuje jakékoliv debaty a úvahy z předchozích dnů a znamená, že každý, kdo na sportoviště (golfové hřiště, indoor, akademii, fotbalgolf, footgolf, driving atd.) vstoupí, poruší explicitní zákaz se všemi hmotněprávními (až 3 miliony korun) a trestněprávními (porušení zákazu je nově trestným činem) důsledky pro občany - hráče/návštěvníky.
 2. Provozovatelé těchto sportovišť se mohou dostat do kolize se zákazem tím, že navzdory shora uvedenému umožní porušování zákazu. Umožnění porušování zákazu je třeba spatřovat nejenom v tom, že by provozovatel (majitel, zřizovatel atd) do zakázaného zařízení zájemce vpustil (např. odbavil), ale i tím, že nepřijme taková opatření, která po něm lze spravedlivě požadovat. Takovýmito opatřeními dozajista bude vyvěšení informačních cedulí obsahujících např. text: "Usnesením vlády ČR č. 214, ze dne 15.03.2020 vláda ČR do dne 24.03.2020 ZAKAZUJE přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní sportoviště. Z těchto důvodů je toto zařízení UZAVŘENO. Každý, kdo poruší zákaz, se vystavuje nebezpečí zákonného postihu (až 3 miliony KČ či trestní stíhání)."
 3. V rámci specifik golfových hřišť a drivingů je třeba vyložit, co ještě lze považovat za opatření, které lze spravedlivě požadovat a co již nikoliv. U indoorů je takovýmto opatřením jednoznačně uzavření (uzamčení) prostor s vyvěšením upozornění, čímž je nade vší pochybnost znemožněno veřejnosti do prostor vstupovat.
 4. Na venkovních sportovištích bude situace složitější a bude na každém hřišti jiná. Nelze spravedlivě požadovat, aby provozovatelé na všech přístupových cestách, či dokonce v nějakých rozestupech po obvodu hřiště vyvěšovali upozornění. Naopak ale doporučujeme, aby takovéto upozornění bylo umístěno v místě, kde probíhá obvykle odbavení hráčů, vhodné také bude ho umístit i třeba na příjezdovém parkovišti, popř na odpališti jamky č. 1.
 5. Drivingy - tam, kde to je možné (což je většina případů drivingů v ČR), doporučujeme rovněž umístit upozornění u vstupu a výdejní automaty na míče vyřadit z provozu. Drivingy, které mají uzavíratelný vstup, by měly tyto vstupy uzamknout a umístit upozornění.

Shora uvedený výklad je vydáván jako doporučení, směřující k ochraně subjektů zabývajících se golfem před sankcemi, jejichž masivní aplikaci v období až pomine krize, a budou se řešit její dopady do ekonomiky, lze ze strany orgánů očekávat. I nadále však platí, že za provoz jednotlivých zařízení plně odpovídají subjekty, které k nim mají právo hospodaření.

V této souvislosti tedy odmítáme různé účelové výklady typu, že golfové hřiště lze chápat jako park, či úvahy o náhlém pronájmu hřiště společnosti s ručením omezením bez majetku, kterou později lze obětovat atd. Podstatou opatření vlády je zamezit tomu, aby se osoby (s výjimkou zaměstnanců při výkonu práce či vyjmenovaných služeb) mohly setkat. Důrazně tedy varujeme před jakýmkoli obcházením Usnesení vlády ČR.

Za Právní komisi ČGF

Mgr. Karel Čelikovský, LL.M.


16.3.2020 (12:22) - Odložení distribuce členských karet

Na základě aktuální situace v naší zemi s Vás dovoluji informovat, že rozesílka letošních členských karet bude dle Vašich požadavků uskutečněna jakmile skončí důležitá opatření, která by měla napomoci zabránit šíření epidemie koronaviru.

Nechceme nikoho z Vás zatěžovat ani ohrožovat vyzvedáváním doporučených zásilek na poště, stání ve frontě a taktéž nechceme v této době zbytečně zatěžovat pracovníky České pošty doručováním zásilek s obsahem v tuto chvíli pro život nepodstatným.

Věřím, že s tímto rozhodnutím budete souhlasit. O zahájení distribuce členských karet prostřednictvím České pošty Vás budu informovat, jakmile se situace v naší zemi zlepší.

Ing. Martina Fulínová, zástupkyně generálního sekretáře


13.3.2020 (18:58) Nouzový stav - aktualizace ohledně sportovišť

Usnesením vlády ČR č. 208 ze dne 13. 03. 2020 je s účinností ode dne 14. 03. 2020 od 6:00 hod zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb - vnitřní i venkovní sportoviště s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob.

Uvedené Usnesení je zpřesňující reakcí na nejasnosti ve výkladu předchozího Usnesení č. 199.

Od zítřka tedy platí, že na golfových hřištích či indoorech se ve stejný okamžik nesmí nacházet více, než 30 osob.
Provozovatelé jsou odpovědni za to, že zajistí, aby buď golfová recepce nebo maršál nebo jiná pověřená osoba sledovali, jak hráči po dohrání opouštějí prostor golfového hřiště a ve spolupráci s recepcí odbavovali další hráče tak, aby se ve stejnou dobu v prostoru golfového hřiště nenacházelo více než 30 osob.

Podotýkáme, že do celkového počtu musí být zahrnuti i právě maršálové či pracovníci obsluhy. Bude tedy třeba, aby provozovatelé golfových hřišť věnovali maximální pozornost tomu, aby regulovali počet osob v prostoru hřiště - například tím, že v době, kdy je maximální poptávka na hru nepouštěli pracovníky údržby na hřiště.

Zároveň připomínáme, že Vláda rovněž schválila návrh ministryně spravedlnosti, podle kterého má být nedodržování krizových opatření směřujících k zamezení šíření koronaviru trestným činem.

K předpokládaným dotazům ohledně driving range: tam, kde driving range není součástí golfového hřiště, nedochází na něm k centrálnímu odbavování golfovou recepcí, má samostatný přístup atd je režim účasti jiný - každá osoba, která se samostatně dostaví na nějaký driving, musí samostatně a s vlastní odpovědností dodržovat Usnesení vlády - tedy přepočítat si, kolik je v prostoru driving range osob a je-li naplněn počet 30 osob, nesmí do prostoru vstoupit, ale vyčkat, až se uvolní místo.

Za Právní komisi ČGF

Mgr. Karel Čelikovský, LL.M.


13.3.2020 (7:10) Nouzový stav

Vláda České republiky dne 12. 03. 2020 přijala Usnesení vlády České republiky č. 194 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, uveřejněno pod č. 69/2020 Sb., ve kterém v čl. I nařídila ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace krizová opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády.

Na základě toho vláda přijala usnesení č. 199 o přijetí krizového opatření, v rámci kterého mimo jiné:

 1. Zakazuje s účinností od 13. 3. 2020 od 6:00 sportovní, spolkové a jim podobné akce, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí převyšující ve stejný čas 30 osob a to do odvolání.
 2. Zakazuje s účinností od 13. 3. 2020 od 6:00 přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 hod a 6:00 hod v provozovnách stravovacích služeb.
 3. Zakazuje s účinností od 13. 3. 2020 přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých vyjmenovaných služeb.

Z pohledu golfu ze shora uvedených materiálů vyplývají povinnosti, resp. zákazy vztahující se jednak na AKCE (provozovatele golfových hřišť) a jednak na VEŘEJNOST.

Zákaz pořádání akcí je třeba vnímat jako regulaci vůči všem, kteří organizují či pořádají sportovní či spolkovou "akci", na které by bylo ve stejném čase více než 30 osob - typicky golfový turnaj, nebo třeba členskou schůzi klubu.
V této souvislosti je třeba upozornit na to, že takovým organizátorem může být jak klub samotný (typicky tím, že vypíše turnaj, například hendikepové odpoledne), nebo subjekt, který si pronajme hřiště a uspořádá si soukromou akci ve formě golfového turnaje který se ani nebude hrát na úpravu hendikepu, nebo majitel či provozovatel hřiště, ale také samotná ČGF v rámci turnajů pořádaných ČGF! Do definice sportovní akce je tedy třeba v rámci hry golfu zahrnout jakoukoli organizovanou činnost spojenou se sportem konanou ve stejném čase na stejném místě - tedy golfovou hru, typicky tedy jakýkoli golfový turnaj a to v jakékoli formě, pořádaným kýmkoli. Jediným kritériem legality, tedy poměřovaným parametrem, pak bude počet osob, které se turnaje zúčastní.

Zákaz účasti veřejnosti je naopak naprosto jednoznačně vymezen vyjmenovanými provozovnami, tedy v daném případě platí, že veřejnosti (hráčům golfu) je zakázána přítomnost pouze tam, kde je to výslovně uvedeno. Golfová hřiště v tomto výčtu uvedena nejsou.

Právní komise ČGF tedy k otázce legality provozování golfové hry za platnosti shora uvedeného usnesení vlády ČR uvádí, že hráči golfu nejsou nijak omezeni v možnosti individuální golfové hry.
Pokud jde o golfové turnaje, organizátoři golfových turnajů musí dbát na to, aby nebyl překročen počet 30 osob.

Nad rámec shora uvedeného se podává, že počet osob "ve stejný čas" je třeba vykládat jako omezení absolutní, tedy do tohoto počtu musí být zahrnuty všechny osoby, které se v danou dobu vyskytují na hřišti v souvislosti s danou akcí - tedy včetně všech caddy, rozhodčích, diváků atd!

Zároveň připomínáme, že stejným způsobem je třeba nahlížet i na golfové tréninky, a to jak dětí, tak ostatních hráčů - trénink je sice individuální záležitostí trénujícího sportovce - golfisty, který, jak již vyloženo, nemá zakázánu účast, ale organizátor tréninků musí dbát své odpovědnosti, vyplývající z množstevního limitu trénujících hráčů v daném čase a místě v rámci "akce" - tedy tréninku.

Za Právní komisi ČGF

Mgr. Karel Čelikovský, LL.M.


12.3.2020 (9:17) Zrušení Konference ČGF

Dne 10. března 2020 (18:00 hod.) vstoupilo v účinnost Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, č. j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN (dále jen "mimořádné opatření"). Toto mimořádném opatření zakazuje mimo jiné konání spolkových akcí a shromáždění s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. Po konzultaci s Právní komisí ČGF oznamujeme, že se dne 21. března 2020 Konference ČGF, neuskuteční. Nový termín a místo konání Konference ČGF vám oznámíme hned, jak to bude možné.

Za Výbor ČGF

Ing. Zdeněk Kodejš, prezident

Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP