Česká golfová federace

O ČGF

Jak vstoupit do ČGF

Jak vstoupit do ČGF

Podle stanov je Česká golfová federace (ČGF) dobrovolným zapsaným spolkem golfových klubů a dalších golfových subjektů České republiky k pěstování a rozvíjení golfové hry a zastupování jejich sportovních zájmů. Členem ČGF může být jen golfový klub s právní formou spolku. 

Stát se členem ČGF je poměrně jednoduché – stačí se stát členem některého z bezmála dvou set českých golfových klubů.

Každý nový člen vstupující do klubu musí splnit vstupní podmínky definované stanovami toho kterého klubu. Proto je důležité si stanovy předem pečlivě prostudovat. Pozornost věnujte nejen právům a povinnostem člena klubu, ale také způsobům zániku členství v klubu, dědičnosti, převoditelnosti či obchodovatelnosti členství a dalším důležitým bodům.

Rozhodnete-li se ke vstupu do klubu s hřištěm, dá se v drtivé většině případů předpokládat, že vás bude čekat platba dvou typů poplatků. Jeden se nazývá vstupní členský poplatek, druhý roční hrací poplatek. Ten první je jakýmsi podílem nově příchozího člena na investičních nákladech spojených s vybudováním hřiště a klubu, ten druhý je jeho podílem na ročních provozních nákladech hřiště a klubu. Hráč může být členem více než jednoho klubu, v každém okamžiku však musí jeden z těchto klubů být jeho klubem domovským čili hráčovou hendikepovou autoritou.

 

 

Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP