Česká golfová federace

MEN TOUR 12th 2019 by Hilton Emprodá, turnaj o členství, vč. oběda po hře, 3x QF Nearest Champ. startovka viz. mentour.cz - registrace otevřena!!

Přihlášení hráče do turnaje

Příjmení, rodné číslo nebo členské číslo hledaného hráče
X

Informace o zpracování osobních údajů hráčů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) jsem informován/a, že v souvislosti s mou přihláškou do turnaje, pořadatel/ČGF (dále jen „pořadatel“) zpracovává hráčovy osobní údaje, kterými jsou zejména:

 1. jméno a příjmení, titul,
 2. členské číslo,
 3. domovský klub,
 4. HCP před,
 5. HCP po,
 6. hrací výsledek,

Hráč má právo kdykoliv překontrolovat své osobní údaje a požadovat po pořadateli jejich opravu, pokud neodpovídají pravdě.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR za účelem vedení turnajové agendy a s tím souvisejícími činnostmi a budou zpracovávány v informačním systému klubu a ČGF a budou použity pouze pro účely zpracování přihlášek, startovních a výsledkových listin, organizace hry golfu, vedení handicapu, tvorby žebříčků hráčů, zjištění výkonnosti hráčů, přehledů členské základny hráčů golfu pro ČUS, ČOV, MŠMT či pro jiné orgány a organizace, jejichž oprávnění je dáno právními předpisy. Jsem informován/a, že shora uvedené osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem evidován/a.

Beru na vědomí, že pořadatel může předávat osobní údaje těmto správcům a zpracovatelům:

 • České golfové federaci,
 • Českému olympijskému výboru,
 • České unii sportu, příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS,
 • Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy,
 • dalším příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem zejména:

 • vedení evidence členské základny ČGF na základě směrnic a rozhodnutí orgánů ČGF a s tím souvisejícími činnostmi:
  • evidence hráčů golfu včetně vedení handicapu;
  • organizace hry golfu;
  • zpracování přihlášek, startovních a výsledkových listin turnajů či soutěží;
  • tvorba žebříčků;
  • zjištění výkonnosti hráčů;
  • zpracování přehledů členské základny pro ČUS, ČOV, MŠMT či pro jiné orgány a organizace, jejichž oprávnění je dáno právními předpisy;
  • zpracování přehledů pro orgány státní správy a samosprávy;
  • zpracování pro účely dalších oprávněných zájmů ČGF.
 • vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi,
 • žádosti o dotace na základě § 6b ZOPS.

Proti neoprávněnému nakládání s osobními údaji je možné podat stížnost u dozorového úřadu.

Správcem osobních údajů je klub, jehož je hráč členem a Česká golfová federace, IČ 452 51 100, se sídlem Strakonická 2860/4, 150 00 Praha 5.

Odhlášení hráče z turnaje

Reklama
ThajskeThajske
Thajske