Česká golfová federace

Aktuality

Nová golfová pravidla byla zveřejněna

Nová golfová pravidla byla zveřejněna

Dalibor Procházka, Pondělí 12. března 2018

Činovníci R&A a USGA představili finální verzi pravidel golfu, která vstoupí v platnost 1. ledna 2019. Stalo se tak po poslední důkladné revizi celého znění, v kterém ještě došlo k úpravám a zapracování řady připomínek obdržených od celosvětové golfové komunity.

Celý proces modernizace pravidel byl zahájen v roce 2012 a jeho cílem bylo usnadnit hráčům jejich pochopení i aplikaci, jakož i zatraktivnit golf pro nováčky, kteří se leckdy složité soustavy pravidel báli. Vše o nových pravidlech (v angličtině) naleznete ZDE. Na českém překladu se již intenzivně pracuje.

Poslední úpravy ponechaly samotné jádro pravidel víceméně v nezměněné podobě, nicméně i tak bylo zapracováno několik důležitých změn a vysvětlení. Nejdůležitější změny od poslední zveřejněné revize tak byly tyto:
Způsob spouštění míče
Když hráč využije úlevu (např. od abnormálního stavu hřiště nebo trestné oblasti), bude nově spouštět míč z výšky v úrovni kolene. Tento způsob by měl být dostatečně jednoduchý, jakož i víceméně stejný napříč celou množinou hráčů a tím pádem spravedlivý. Zároveň je zachován prvek nahodilosti (Poznámka: v předchozím návrhu z roku 2017 se uvažovalo o spuštění z libovolné výšky).
Měření při úlevě
Prostor pro úlevu se bude vyměřovat nejdelší holí, kterou má hráč v bagu, vyjma patru, a to ať půjde o jednu nebo dvě délky hole v závislosti na situaci. Tak by měl být zajištěn trvale jednotný přístup k určování velikosti prostoru pro úlevu. (Poznámka: v předchozím návrhu z roku 2017 se uvažovalo o použití měřicího standardu o délce 20 nebo 80 palců).
Prominutí trestu za dvojí dotek
Trest za to, že hráč během úderu náhodou udeřil více než jednou, byl zrušen. Hráč si prostě započítá tu jednu ránu, kterou provedl. (Poznámka: v předchozím návrhu z roku 2017 byl zachován stávající trest jedné trestné rány).
Alternativní možnost řešení ztráty rány a vzdálenosti, když je míč ztracen nebo je mimo hřiště
Od příštího roku bude možné zavést nové místní pravidlo umožňující spustit míč v blízkosti místa, kde byl původní míč ztracen nebo kde je v autu (včetně nejbližšího místa na ferveji), a to s trestem dvou trestných ran. Toto místní pravidlo by mělo vyřešit obavy z narušení tempa hry v situaci, kdy hráč musí postupovat se ztrátou rány a vzdálenosti (tj. vrátit se na místo, odkud hrál předchozí ránu). Toto místní pravidla ale není určeno pro soutěže na elitní či profesionální úrovni. (Poznámka: toto je nová změna podporující dodržování tempa hry).

Výkonný ředitel R&A David Rickman, věří, že všechny novinky pomohou k snazšímu pochopení pravidel: „Jsme rádi, že konečně můžeme zveřejnit nová pravidla golfu, která jsou výsledkem důkladné a široké revize, při které byly adresovány potřeby i připomínky hráčů, rozhodčích i pořadatelů turnajů z celého světa. Věříme, že nová pravidla budou hráčům vyhovovat a že každý, kdo má golf rád, jim snáze porozumí a bude je správně používat,“ uvedl funkcionář.

Hlavní změny, které byly navrženy a zveřejněny již během roku 2017:
Zrušení či omezení trestu za pohnutí míčem
Jestliže se míč na jamkovišti náhodou pohne, nebo když se míčem pohne během hledání, bude to beztrestné. Hráč obecně nebude trestán za to, že se jeho míč pohnul, ledaže bude prakticky jisto, že to opravdu způsobil.
Uvolnění pravidel na jamkovišti
Hráč nebude trestán, jestliže po ráně na jamkovišti zasáhne neobsluhovanou praporkovou tyč v jamce; hráči tak budou moci patovat, aniž by praporkovou tyč vyndávali nebo si ji nechali obsluhovat. Hráč bude smět opravit i stopy po hřebíkách bot, jakož i další poškození jamkoviště, a také nebude trestné, když se někdo dotkne dráhy patu.
Uvolnění pravidel pro trestné oblasti (nynější vodní překážky)
Červeně a žlutě označené trestné oblasti budou moci kromě vodních ploch zahrnovat i další nejrůznější terén – poušť, džungli, lávu apod. Obecně by většina trestných oblastí měla být označena červeně a poskytovat tak možnost úlevy do strany. Uvnitř trestné oblasti bude možno beztrestně odstraňovat volné přírodní předměty a dotýkat se půdy nebo vody.
Uvolnění pravidel v bunkeru
V bunkeru bude možno beztrestně odstraňovat volné přírodní předměty a také nebude obecně trestné, pokud se hráč dotkne písku holí nebo rukou. Určitá omezení (jako zákaz založit za míč) zůstávají, aby byla zachována obtížnost a výzva pro hru z písku. Ne druhou stranu bude mít hráč doplňkovou možnost pro nehratelný míč v bunkeru, kdy bude možno se dvěma trestnými ranami spustit míč mimo bunker.
Méně striktní postupy
Pokud hráč bude postupovat s nejlepším vědomím a svědomím, když bude měřit a určovat místo, linii, oblast nebo vzdálenost, pak jeho úsudek bude respektován, i když se následně pomocí videa prokáže jako chybný. Hráč také nebude muset oznamovat, že se chystá zdvihnout míč za účelem jeho identifikace nebo posouzení, zde není poškozen.
Podpora tempa hry
Zkrátí se povolený čas na hledání míče (ze současných pěti minut na tři). Ve hře na rány bude výslovně podporován tzv. „ready golf“. Bude také doporučeno, že hráč by měl odehrát do 40 vteřin, jakož i některé další změny cílící na tempo hry.

V základní textové podobě budou pravidla golfu přeložena do více jak 30 jazyků a budou dostupná jak v tištěné, tak i digitální podobě, včetně oficiálních mobilních aplikací R&A a USGA. Od září započne distribuce tří základních publikací, které míří na rozdílné cílové skupiny, od hráčů až po rozhodčí:

1) Hráčská edice
Zkrácená, jednodušší formou podaná verze pravidel, často za pomocí diagramů, která bude hráče přímo oslovovat (Ty). Tato edice by měla být tou základní pro hráče.
2) Základní edice
Plná verze pravidel napsaná v třetí osobě, také včetně ilustrací. Tato edice by měla nabídnout kompletní znění
3) Oficiální průvodce pravidel
Tento „Průvodce", který nahradí současná Rozhodnutí (Decisions), bude určen pro rozhodčí a organizátory a bude obsahovat výklad pravidel, doporučené postupy (vzorová místní pravidla a podmínky soutěže) a Modifikace pravidel golfu pro hráče s tělesným postižením. Tato všeobsahující edice by tak měla sloužit zejména jako návod pro organizátory.

Na stránkách R&A i USGA je v současné době více jak 30 videí vysvětlující aplikaci novinek v pravidlech. Další výukové materiály pak budou publikovány v září letošního roku.

Je nezbytné zdůraznit, že stávající verze pravidel golfu zůstává v platnosti po celý rok 2018. Pravidla amatérského statusu a Pravidla standardů vybavení pak nebyly součástí nové revize.

Datum: Pondělí 12. března 2018
Všechny články autora

Související články

Modernizovaná pravidla golfu zveřejněna, platit ...
Modernizovaná pravidla golfu zveřejněna, platit ...

12.09.2018 | Dnes bylo uvolněno očekávané plné znění modernizované edice Pravidel golfu, která vstoupí v platnost příští rok (2019). Vyvrcholila tak dlouholetá práce nejvyšších golfových autorit R&A a USGA, do které se ale zapojila i spousta rozhodčích, funkcionářů a hráčů z celého světa.

R&A a USGA představily jednotný hendikepový systém
R&A a USGA představily jednotný hendikepový systém

22.02.2018 | Miliónům golfistů po celém světě je hendikep spravován šesti golfovými autoritami podle místa své působnosti. Od roku 2020 přijde změna: vejde v platnost jednotný hendikepový systém, na jehož vytvoření se podílely světové golfové orgány R&A a USGA.

Celorepublikové STK zrušilo opravný koeficent ...
Celorepublikové STK zrušilo opravný koeficent ...

18.02.2018 | I díky důsledné přípravě na úrovni regionů měla sobotní Celorepubliková schůze regionálních delegátů STK velmi svižný průběh. V pražském Erpetu bylo po dvou letech ukončeno využívání opravného koeficientu CBA, novinkou pro sezónu je možnost zařadit do Krajských soutěží dospělých "B" družstva.

Kurz maršálů golfových resortů se uskuteční v dubnu
Kurz maršálů golfových resortů se uskuteční v dubnu

05.02.2018 | Jedenáctý kurz dovedností a znalostí golfového maršála uspořádá Česká asociace golfových maršálů ve dnech 4. - 5. dubna 2018 v Golf & Ski Resortu Kořenec.

Reklama
RBRB
RB