Česká golfová federace

Aktuality

Pracovně-právní vztahy v rámci golfových hřišť a resortů

Pracovně-právní vztahy v rámci golfových hřišť a resortů

Karel Čelikovský, Pondělí 23. března 2020

S ohledem na nejasnosti, které v současné době panují v oblasti zaměstnaneckých vztahů v rámci provozů golfových areálů, připravila Právní komise ČGF stručnou informaci tak, aby bylo možné se v dané problematice lépe orientovat.

S účinností krizových opatření, kterými jsou Usnesení vlády č. 199, 211 a zejména 214, byly provozovatelské subjekty, kterými jsou např. spolky (členské subjekty ČGF), korporace, zřizovatelé atd. (dále jen „Provozovatelé“), nuceny znepřístupnit a uzavřít veřejnosti také golfová hřiště, drivingy, restaurace, indoory a ubytovací zařízení (dále jen „resorty“) - viz. informace Právní komise ČGF rozeslaná dne 16. 3. 2020 všem členským subjektům.

Tímto okamžikem se však Provozovatelé resortů dostali do situace, že na jedné straně nesmí resorty provozovat, což znamená, že nemají výnosy, na straně druhé jsou však stále jakožto zaměstnavatelé povinni svým zaměstnancům přidělovat práci a vyplácet mzdy.

Platná právní úprava takovéto situace označuje jako překážku v práci na straně zaměstnavatele. V takovém případě je zaměstnavatel povinen zaměstnanci, bez ohledu na to, že de facto nepracuje, povinen vyplácet plnou mzdu, tedy ve výši 100 %.

Je zřejmé, že žádný zaměstnavatel nezaměstnává zaměstnance proto, aby jim vyplácel mzdu, aniž by mu to přinášelo jakýkoli benefit ve formě konzumace výsledků jejich práce přetvořené do tržeb, což je podstata ekonomické činnosti. Každý zaměstnavatel tedy v rámci svých povinností, postupovat s péčí řádného hospodáře, velmi pečlivě zvažuje, zda zaměstnanci vytváří a přináší předvídaný efekt a v případě, že tomu tak není, reaguje na takovéto situace různými opatřeními, které mnohdy vedou až k propouštění.

Pro resorty je však současný stav velmi komplikovaný, neboť situace na pracovním trhu, i s ohledem na mnohdy velmi specifické požadavky na specializaci zaměstnanců resortů, nedovoluje Provozovatelům řešit zastavení odbytu propouštěním, neboť s velkou pravděpodobností by v okamžiku, kdy zákazy pominou, již kvalifikované zaměstnance nenabraly.

Rizik, vyplývajících z nastalé situace si je vědoma i vláda ČR, neboť s ohledem na to, že dopady současné koronavirové krize jsou plošné, znamenalo by hromadné propouštění zaměstnanců, napříč ČR, další citelný zásah do veřejných rozpočtů v podobě výpadků daňových výnosů za propuštěné a nutnosti vyplácení podpor, a to v kumulaci s dalšími daňovými výpadky v důsledku celkového zpomalení ekonomiky.

Ze všech shora uvedených důvodů tedy vláda ČR prostřednictvím MPSV připravila balíček, pracovně nazvaný „Antivirus“, který má výrazně pomoci zaměstnavatelům, zasaženým přijetím krizových opatření.

Informace o balíčku Antivirus je ve sdělovacích prostředcích komunikovaná a je dostupná na stránkách MPSV, nebo např. ZDE

Právní komise ČGF upozorňuje všechny Provozovatele resortů, že daná opatření jsou plně aplikovatelná na resorty (viz definice shora) a Provozovatelé mají nárok na čerpání prostředků z programu Antivirus na pokrytí mzdových nákladů.

S ohledem na v úvodu citovaná krizová opatření tedy doporučujeme všem Provozovatelům resortů postupovat aplikací „Režimu B“, dle kterého mají nárok na výplatu kompenzace (příspěvku) ve výši 80 % vyplacených mezd.

Zaměstnavateli (Provozovateli resortu) není stanovena zákonná povinnost přijímat o uzavření provozu vnitřní předpis či směrnici, neboť k uzavření provozu dochází přímo na základě vyhlášeného krizového opatření.

Program podpory zaměstnanosti Antivirus je schválený a počítá s tím, že uznatelné budou již výdaje vzniklé z důvodů „Režimu B“ od 1. března 2020.

Dle aktuálního sdělení příslušných orgánů se nyní připravuje metodika (dohody, žádosti, vyúčtování) a program se zapracovává do informačního systému.

Zdůrazňujeme, že toto konkrétní opatření, tedy Antivirus Režim B, je pouze jedním ze série jiných (např. kompenzace ošetřovného či nepřidělování práce v důsledku výpadku vstupů atd.), které jsou přehledně uspořádány v tzv. „PRACOVNĚPRÁVNÍM DESATERU BOJE S KORONAVIREM“, publikovaným MPSV ZDE

Nezaměňujte prosím toto opatření Režim B s diskutovaným a připravovaným opatřením „Kurzarbeit“, které bude dopadat na jiné situace.

Na Provozovatele resortů, kteří na základě vyhlášených krizových opatření museli uzavřít provoz, tedy jednoznačně dopadá Antivirus Režim B.

Sledujte, nejlépe prostřednictvím MPSV a Úřadů práce průběžně informace o tom jak, tedy prostřednictvím jakých hlášení a výkazů, konkrétně postupovat, resp. předejte s touto problematikou spojenou agendu svým mzdovým účetním tak, aby se stala pravidelnou součástí jejich práce.

 

Mgr. Karel Čelikovský, LL.M.
předseda PK ČGF

 

Datum: Pondělí 23. března 2020
Všechny články autora

Související články

Vyšly Golfové noviny
Vyšly Golfové noviny

09.04.2020 | Elektronické vydání odstartovalo letošní sezónu periodika Golfové noviny. "Nulté číslo" vyšlo nejdříve v elektronické podobě, aby se dostalo k čtenářům ještě v době, kdy jsou klubovny zavřené kvůli pandemii COVID-19. ...

Jak na handicapy v době pandemie?
Jak na handicapy v době pandemie?

08.04.2020 | V souvislosti s otevřením hřišť - byť zatím s omezeními – v situaci, kdy nadále přetrvává epidemická situace v době onemocnění COVID-19, se množí dotazy na zajištění bezpečného průběhu hry za dodržená Pravidel Golfu a Pravidel pro hendikepy.

Komentář k uvolnění režimu golfových hřišť a areálů
Komentář k uvolnění režimu golfových hřišť a areálů

07.04.2020 | Pondělní rozhodnutí Vlády ČR uvolnilo provoz golfových hřišť v době pandemických opatření a dnes se na řadě míst už hrálo. S ohledem na některé́ výkladové nejasnosti související s provozem golfových hřišť a areálů připravila Právní komise ČGF odpovědi na často kladené otázky.

Golf už hrajeme. Pracuje se na sjednocení provozních ...
Golf už hrajeme. Pracuje se na sjednocení provozních ...

07.04.2020 | Golfový život se k všeobecné radosti po pondělním vládním rozhodnutí rozjel na většině tuzemských hřišť, ale přetrvávají některé nejasnosti ohledně provozu veřejných sportovišť. Na jejich upřesnění a sjednocení provozních pravidel se pracuje.

Golfová hřiště se otevřou? V úterý, nebo ve středu?
Golfová hřiště se otevřou? V úterý, nebo ve středu?

06.04.2020 | Informace po dnešním jednání vlády naznačují, že venkovní sportoviště včetně golfových areálů by mohly být v nejbližších dnech otevřeny. Česká golfová federace čeká, až bude rozhodnutí vyhotoveno písemně, pak připraví svoje stanovisko.

Golf je na případné otevření hřišť připraven, ...
Golf je na případné otevření hřišť připraven, ...

06.04.2020 | Pokud k tomu dojde, golf je na start nové sezóny podle upravených pravidel připraven. V dnešním rozhovoru pro Studio ČT to uvedl prezident České golfové federace Zdeněk Kodejš. O případném znovuotevření venkovních sportovišť, která jsou uzavřena kvůli pandemii onemocnění COVID-19, rozhodne Vláda ČR.

Dubnový program Kalendáře ČGF byl zrušen
Dubnový program Kalendáře ČGF byl zrušen

01.04.2020 | Všechny akce pořádané Českou golfovou federací až do konce dubna 2020 byly zrušeny bez náhrady. O změnách v kalendáři, způsobených pandemií koronaviru a následným vládním opatřením, informoval generální sekretář ČGF Aleš Libecajt.

Zdeněk Kodejš k aktuálnímu stavu
Zdeněk Kodejš k aktuálnímu stavu

31.03.2020 | Vyjádření prezidenta České golfové federace Zdeňka Kodejše k aktuálnímu stavu.

Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP