Česká golfová federace

Komise ČGF

Komise vrcholového golfu

Komise vrcholového golfu

Komise vrcholového golfu (KVG) je poradní orgán sportovního ředitele ČGF ve všech otázkách spojených s Tréninkovým systémem ČGF, Reprezentací České republiky a rozvojem vrcholového a výkonnostního golfu na území České republiky. Členy KVG jsou vždy prezident ČGF, předseda STK ČGF, manažer reprezentačních týmů České republiky, hlavní kouč a hlavní metodik ČGF. KVG se ke svým jednáním, která svolává sportovní ředitel ČGF, schází podle potřeb a ze své činnosti se odpovídá svému zřizovateli, tj. výboru ČGF.

 

Pozice Člen Telefon Email
předseda: Luboš Klikar 603 890 961 sport@cgf.cz
členové: Zdeněk Kodejš 296 373 111 cgf@cgf.cz
  Aleš Libecajt 724 333 171 ales.libecajt@cgf.cz
  Petr Šavrda 603 890 969 czechteams@cgf.cz
  Jiří Němeček 603 870 500 headcoach@cgf.cz
  Jan Mergl 602 132 755 janmergl@centrum.cz
Reklama
ThajskeThajske
Thajske